top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Envitecpolis toteutti kestävyysjärjestelmän Jepuan Biokaasu Oy:lle 


Jepuan Biokaasu Oy on yksi Suomen suurimmista biokaasulaitoksista.

Jepuan Biokaasu Oy on yksi Suomen suurimmista biokaasulaitoksista. Se tuottaa uusiutuvaa biokaasua 45 GWh vuodessa maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista liikenne-, teollisuus- ja lämmityskäyttöön. Lisäksi biokaasutuotannon sivutuotteena saadaan ympäristöystävällisiä lannoitteita maanviljelyyn. Envitecpolis teki Energiaviraston hyväksymän kestävyysjärjestelmän Jepuan Biokaasu Oy:lle. 


Jepuan Biokaasu Oy:n toimitusjohtaja Kurt Stenvall on tyytyväinen yhteistyöhön Envitecpoliksen kanssa: 


­-Kestävyyspalveluista olemme hyötyneet sillä tavalla, että alussa ajattelimme, että itse voisimme tehdä kestävyysjärjestelmän. Aika nopeasti huomasimme, että se on valtavan työlästä, se vie meidän resursseja ja se vie aikaa. Ja myös huomasimme omalta osaltamme osaamisen puutetta ja ymmärsimme, että se vaatii enemmän kuin me pystymme ”vääntämään exceliä” näillä meidän perustaidoilla. Sen johdosta syntyi tarve hankkia apua ulkopuolelta, jotta saamme kestävyysjärjestelmän hoidettua, kertoo Kurt Stenvall. 


Envitecpoliksen kestävyyspalvelut antavat sinulle tietoa siitä, millä ehdoilla biokaasu on kestävästi tuotettu.


Kestävyyspalvelut osoittavat päästövähenemän 


Envitecpoliksen kestävyyspalvelut antavat sinulla tietoa siitä, millä reunaehdoilla biokaasuntuotanto on kestävää. Keskeisimpänä mainittakoon päästövähenemäkriteeri, joka osoitetaan kasvihuonekaasulaskennan avulla.  


- Envitecpolikselta on hyödynnetty tässä palvelukokonaisuudessa heidän kattavaa osaamistaan biokaasutoimialalta. Heidän kanssaan on ollut helppoa asioida ja olemme nopeasti saaneet vastauksia kysymyksiin. Jos he eivät ole heti pystyneet vastaamaan kysymyksiin, niin joku siellä talossa on ollut enemmän perehtynyt tiettyihin asioihin, toteaa Stenvall. 


 

Jepuan Biokaasu Oy:n toimitusjohtaja suosittelee Envitecpolista 


Envitecpoliksen kestävyyspalveluissa yhdistyy vankka biokaasu-, hiili-, ravinne- ja logistiikkaosaaminen. Kurt Stenvallin mukaan Envitecpolis on osaava, nopea ja henkilökunnan ammattitaito on erittäin korkealla tasolla: 


-Kyllä voin suositella Envitecpolista tekemään selvityksiä, esim. laajennuksia tai mitä biokaasulaitokselle voi tarvita. Heidän asiantuntemuksesta on varmasti hyötyä eri hankkeissa. Aina jos meillä on ollut vaikeita kysymyksiä tai jos on ollut hankalia asioita mitä pitää selvittää, niin olemme aina voineet kysyä Envitecpolikselta. Ja jos he eivät heti ole pystyneet vastaamaan, niin he ovat nopeasti saaneet vastaukset selville ja auttaneet meitä eteenpäin oikaisemalla kysymysmerkit, päättää Stenvall. 

ความคิดเห็น


bottom of page