top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Biokaasutoimialan pioneeri Envitecpolis on valmis auttamaan maaliskuun investointitukihaussa


Johtavat asiantuntijat Toni Taavitsainen, Matti Arffman ja Henri Karjalainen auttavat sinua biokaasuun liittyvissä asioissa.

Envitecpolis auttaa sinua biokaasuinvestoinnin eteenpäin viemisessä aina ensimmäisestä ajatuksesta valmiiseen investointiin asti.


-Selvitämme, miten kannattava biokaasulaitosinvestointi on maatilallasi. Selvityksemme pohjalta tiedät, paljonko energiaa tilasi raaka-aineista syntyy, mitä muita hyötyjä biokaasulaitos tuo tilallesi ja kannattaako investointia viedä eteenpäin, kertoo johtava asiantuntija Toni Taavitsainen Envitecpolis Oy:ltä.


Taavitsaisen mukaan Envitecpoliksella on alan kattavin osaaminen biokaasun tuotantoprosessista, vaikutuksesta tilan toimintaan ja talouteen, erilaisista teknologioista ja niiden reunaehdoista, kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Osaamista löytyy myös ympäristöluvista, lupien hakemisesta sekä nyt ajankohtaisesta investointituen hakemisesta.


-Meidän kanssamme maatilan biokaasulaitoksen rakentamisen askelmerkit ovat selvät. Teemme puolestasi teknologiatarkastelun, selvitämme ympäristöluvan tarpeen ja hoidamme luvituksen puolestasi, haemme investointituen ja laadimme pelastusviranomaisille toimitettavat dokumentit, painottaa Taavitsainen.


Johtava asiantuntija Henri Karjalainen haluaa muistuttaa, että apua löytyy ensimmäisestä ajatuksesta valmiiseen investointiin asti:


-Otamme huomioon biokaasulaitoshankkeessa ​tilasi energiankulutustiedot ja biokaasutukseen soveltuvat syötteet, arvioimme biokaasulaitoksen energiantuoton (sähkö, lämpö, liikennepolttoaine) ja vertaamme sitä tilasi energiantarpeeseen. Lisäksi arvioimme investoinnin suuruusluokan, laskemme laitoksen alustavan kannattavuuden ja teemme ehdotuksen jatkotoimenpiteistä, painottaa Karjalainen.


Johtava asiantuntija Matti Arffman puolestaan vastaa kestävyyspalveluista.


-Kestävyysarvioinnissa selvitämme biokaasun tuotannon kestävyyden suunnitellulla toimintamallilla ja alustavalla syötepohjalla eli laskemme kasvihuonekaasujen päästövähenemän ja varmistamme kestävyyskriteerien täyttymisen. Lisäksi simuloimme, miten kriteerien täyttyminen muuttuu, kun toimintamallia ja syötepohjaa muutetaan, kertoo Arffman.


Kestävyysarvioinnin jälkeen sinulla on tieto, millä reunaehdoilla suunnitteilla oleva biokaasuntuotanto on kestävää. Rakenteilla oleville ja jo toiminnassa oleville biokaasulaitoksille tarjoamme kestävyysjärjestelmän Energiaviraston hyväksymällä tavalla ja autamme mm. kestävyyteen, jakeluvelvoitteeseen, alkuperätakuuseen ja valmisteveroon liittyvissä raportoinneissa.​


Lue lisää maatalouden investointitukien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta >>>

Comments


bottom of page