top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Pukaron kartanon biokaasulaitoksen avajaisia vietettiin Lapinjärvellä


Pukaron Kartanon biokaasulaitoksen uutuusarvo on merkittävä teknologiatoimittajan näkökulmasta.

Lapinjärven Pukaron kylässä Niels ja Kirsten Borupin tilalla on tänään juhlapäivä biokaasulaitoksen avajaisten myötä.


Pukaron kartanon Niels ja Kirsten Borup ovat hoitaneet maatalousyhtymää Lapinjärvellä 1990-luvun alusta alkaen. Pukaron kartanolla on yhteisyrityksiä alueen muiden tilojen kanssa maidon, sianlihan tuotannon ja kasvinviljelyn osalta. Niels Borup on koulutukseltaan ekonomi.

 

Niels Borup kertoo investoineensa maatalousyhtymään vuosittain:

 

-Investointeja on tehty joka vuosi 30 vuoden ajan vähintään 250 000 euron vuosittaisella panoksella. Biokaasulaitoksen osalta ensimmäiset suunnitelmat tehtiin jo yli 20 vuotta sitten. Tämän laitosinvestointipäätöksen tein vuonna 2022, kertoo Niels.  Pukaron kartano investoi myös kuivurin parantamiseen viime vuonna.


Nielsillä on hyviä kokemuksia työskentelystä Envitecpoliksen kanssa.

 

-Henrin (Karjalainen) kanssa on ollut erittäin leppoisaa työskennellä. Myös muut henkilöt vaikuttavat asiantuntevilta, toteaa Niels. Hänen mukaansa Envitecpolis Oy on tarjonnut sellaista energia-alan vankkaa kokemusta, mitä hänellä itsellään ei alkuaan ollut.

 

Biokaasulaitosinvestoinnin toteuttamista harkitseville Nielsillä on antaa evästystä:

 

-Ryhmässä työskentely ja miettiminen on erittäin hyödyllistä, painottaa Niels.Henri Karjalainen luovutti biokaasulekan Niels Borupille (kuvassa oik.) investoinnin johdosta. Mukana onnittelemassa Demeca Oy:n Sami Vinkki (kuvassa vas.)


Biokaasun tuotanto lähti liikkeelle Envitecpolis Oy:n toteutettavuusselvityksestä


Johtava asiantuntija Henri Karjalainen on päässyt kulkemaan Niels Borupin vieressä Pukaron kartanon biokaasulaitosinvestointipolun ajan. Henrin kertoman mukaan Lapinjärven kunta tilasi 2018 vuonna Envitecpolikselta toteutettavuusselvityksen, jossa selvitettiin löytyykö alueelta biomassoja kannattavaa biokaasuntuotantoa varten. Tulokset näyttivät mahdollistavilta.

 

-Alueen biokaasuntuotannosta kiinnostuneet viljelijät sekä Lapinjärven kunnan projektipäällikkönä toiminut Tanja Pöyhönen hakivat vuonna 2019 yritysryhmähankkeen, jonka puitteissa selvitettiin erilaisia ja erikokoisia biokaasulaitosformaatteja Pukaron ja Porlammin kylille. Yritysryhmähankkeen lopputuloksena mukana olleet viljelijät päättivät perustaa prosessin eteenpäin viemiseksi projektiyhtiö DuoGas Oy:n vuonna 2020, avaa Henri kuljettua polkua.

 

Toteutettujen biokaasuretkien, lisäselvitysten ja useiden keskusteluiden kautta lopulta muotoutui vuosien 2020 - 2021 aikana ajatusmalli siitä, että yhtiön omistavat tilat haluavat omaa tahtiaan toteuttaa omat tilakohtaiset biokaasulaitoksensa. Mikäli tiloilla olisi halua käynnistää liikennepolttoaineen tuotantovaihe tulevaisuudessa, voitaisiin perustaa tilojen yhdessä omistama tankkausasema, josta kaasua voitaisiin jaella liikennekäyttöön DuoGas Oy:n toimesta.

 

-Pukaron kartano päätti lähteä hakemaan päivitystä tilan ympäristölupaan sekä hakemaan investointitukea ja rahoitusta maatilakohtaiselle biokaasulaitokselle vuosien 2022-2023 aikana. Pukaron kartanon biokaasulaitoksen rakentaminen käynnistettiin kesällä 2023 ja laitoksen avajaisia vietettiin huhtikuussa 2024 ensimmäisenä Lapinjärven alueelle rakennettuna biokaasulaitoksena, iloitsee Henri investoinnin etenemisestä ja biokaasun tuotannon aloituksesta Lapinjärven alueella.


Pukaron kartanon laitos on ensimmäisiä Demeca Oy:n laitoksia,joka hyödyntää sian lietelantaa syötteenä.

Laitoksen energian tuotto raakakaasuna on 1500 - 2000 MWh vuodessa.

 

Comentários


bottom of page