top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Envitecpolis asiantuntijajäseneksi kansallista biokaasuohjelmaa valmistelevaan työryhmään

1.10.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.10.2019 työryhmän valmistelemaan kansallista biokaasuohjelmaa. Sen avulla edistetään toimia fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseksi Suomessa.


Työryhmän puheenjohtaja on TEM:n energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen. TEM:n lisäksi työryhmässä on edustus neljästä muusta ministeriöstä (MMM, YM, LVM ja VM). Työryhmän pysyvät asiantuntijat ovat Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Envitecpolis Oy:stä, Gasum Oy:stä, Luonnonvarakeskus Lukesta, MTK ry:stä, SEO:sta, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä, Suomen Kaasuyhdistys ry:stä ja Suomen ympäristökeskus Sykestä. Työryhmän jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään vähintään yksi kuulemistilaisuus.


Työryhmän raportin tulee kuvata nykytila, merkittävimmät biokaasun laajamittaisen tuotannon ja käytön hidasteet ja esteet sekä ehdotukset näiden ratkaisemiseksi ja hallitusohjelman kirjausten toimeenpanemiseksi. Työssä tulee ottaa huomioon erityisesti hajautetun ja pienen mittakaavan biokaasutuotannon edistäminen.


– Otamme tehtävän ilolla ja kunnioituksella vastaan. On hienoa, että työryhmään haluttiin saada mukaan se vahva kentän tuntemus, joka meiltä löytyy tehdessämme biokaasukentässä töitä päivittäin. Näemme tärkeänä, että huomioiduksi tulevat eri kokoluokan biokaasutoimijat ja niiden erilaiset tarpeet ja haasteet, asiaa kommentoi Envitecpolis Oy:n toimitusjohtaja Mika Arffman.

Comments


bottom of page