top of page
  • Writer's pictureToni Leinonen

EnvitecKuokka #5 Pekka Hynniselle


Viides EnvitecKuokka luovutettiin Maanosaajan isälle Pekka Hynniselle yrityksemme tiimipäivien yhteydessä Rantasalmella. Kuokan luovuttivat Hotelli Järvisydämessä Toni Taavitsainen ja Toni Leinonen.


Nykyisin Envitecpoliksen omistama Maanosaaja syntyi jo 1990-luvulla Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutissa, jossa Pekka toimi johtajana eläkkeelle jäämiseensä asti. Maanosaajan lähtökohtana oli jo tuolloin maatilojen peltojen ravinteiden pidätyskyky. – Suunnitelmallisella toiminnalla ja oikeilla ratkaisuilla voidaan vähentää lannoituksen määrää ja valumaa vesistöihin satomäärän kärsimättä. Envitecpolis toi Maanosaajaan 2000-luvulla mukaan biokaasuosaamisen.


Yhteistyö Pekan kanssa alkoi jo heti Envitecpoliksen ensimmäisenä toimintavuonna.


– Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti ja Pekkahan oli aivan ensimmäinen biokaasuasiantuntemustamme ostanut asiakas, kertoo toimitusjohtajamme Mika Arffman.

Jo silloin löytyi yhteinen tekemisen sävel ja Rantasalmen Ympäristökasvatusinstituutin sekä Pekan kanssa olemmekin toteuttaneet useita mittavia koulutuskokonaisuuksia ja kehittäneet Maanosaajaa kohti nykyistä suuntaansa.


Pekan kanssa syvintä yhteistyötä tehneet Toni Leinonen ja Toni Taavitsainen alleviivaavat molemmat, että Envitecpolista ja Pekka Hynnistä on aina yhdistänyt sama halu saada aikaan konkreettisia lopputuloksia.


– Se ei auta, että asioista puhutaan, jos ne eivät heijastu teoiksi. Asiat eivät muutu papereita pyörittämällä, vaan kentällä kulkemalla, he toteavat yhdestä suusta.

Comments


bottom of page