top of page
  • Writer's pictureAntti Hartikainen

EnvitecKuokka #4 Marko Kiemalle


EnvitecKuokka numero 4 luovutettiin Marko Kiemalle. Marko on ollut kehittämässä ympäristöliiketoimintaa jo ennen kuin sellaista toimialaa oli olemassakaan. Markon sekä toimitusjohtajamme Mikan ja hallituksen puheenjohtajamme Tonin tiet kohtasivat 20 vuotta sitten Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun hanketoiminnan kautta. Marko ja Toni jakoivat yhteisen työhuoneen.

Marko ideoi KOKOEKO-kokonaisuuden ja vei eteenpäin sen osana ollutta KELPO-hanketta, jossa etsittiin ratkaisuja kierrätyspolttoaineiden energiakäytön järjestämiseksi Pohjois-Savossa. Toni pyöri jo silloin lietteen ja lannan parissa MaLLa-hankeessa, jossa mallinnettiin maatalouden lietteiden ja lantojen keskitettyä käsittelyä.


Markon siirryttyä hankemaailmasta yksityiselle puolelle, hänen tuolilleen Tonin huonekaveriksi istahti Mika. Ajatus yhteisestä yrityksestä oli ensin puolihuolimattomia heittoja, mutta ajan kanssa ajatus alkoi molempien päässä itää aitona mahdollisuutena. Samaan aikaan yhteistyö Markon kanssa syveni. Marko oli perustajaosakkaana ENW Management Oy:ssä, joka oli ympäristöalan asiantuntijayritys, vaikka toimialaa ei edelleenkään ollut olemassa.


Ympäristöliiketoiminnan toimialaluokkakin oli päässyt jo syntymään, kun Envitecpolis Oy:tä ryhdyttiin tosissaan suunnittelemaan talvella 2008. Yrityksen työnimenä oli Hyvät tyypit Oy ja niinpä Marko olikin itsestään selvä tyyppi asiaa miettimään. ENW:stä tuli alkuvuosiksi Envitecpoliksen osakas ja Markosta hallituksen jäsen sekä puhekaveri aloittavan yrityksen haasteita kohdattaessa.


Ensimmäinen liiketoimintasuunnitelma pistettiin paperille 27.2.2008.

Comments


bottom of page