top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

EnvitecKuokka #12 Ilpo Wennströmille


Mika Arffman, Ilpo Wennström ja Tiina Wennström. Kuva Sini Kemi.

EnvitecKuokka -kunniapalkinto saa jatkoa yrityksen 15-vuotisjuhlavuonna


EnvitecKuokka -kunniapalkinto sai alkunsa yrityksen 10-vuotisjuhlavuonna, jolloin jaoimme 10 kuokkaa yrityksemme toimintaa mahdollistaneille tahoille. Jo tuolloin kerroimme, että EnvitecKuokka-perinne ei lopu tähän, vaan jatkuu vuosittaisena ja tulevaisuudessa palkitsemme kuokalla tahoja, jotka ovat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti edistäneet toimialaamme. Kunniakirjassa onkin teksti ”Myönnetty tunnustuksena ennakkoluulottomasta ojan kaivamisesta ympäristöliiketoiminnan edistämiseksi”.


- Meillä on yrityksen alusta saakka ollut käytössä edelläkävijyyteen liittyvä sanonta ojan kaivamisesta ja eteenpäin kuokkimisesta, mistä ajatus nimenomaan kuokkaan alun perin tuli. Mika Arffman kertoo EnvitecKuokka -kunniapalkinnon syntytaustasta.

EnvitecKuokat #11-#15 on päätetty vuosittain yrityksen yhtiökokouksissa ja nyt yrityksen 15-vuotisjuhlavuonna ne jaetaan saajilleen.


EnvitecKuokka #12 Ilpo Wennströmille, jolla on ollut uskallusta ajatella isosti


Ensimmäisenä kuokka luovutetaan Ilpo Wennströmille. Hän on maidontuottaja yhdessä puolisonsa Tiinan ja lapsiensa kanssa maatilalla Bull Team Oy Toholammilla. Heidän maatilansa oli yksi ensimmäisiä biokaasuinvestoinnin toteuttaneita tiloja Suomessa.


- Ilpolla on aina ollut rohkeutta ajatella isosti ja nähdä mahdollisuuksia, siellä missä muut vielä näkivät haasteita tai uhkia, kertoo yrityksemme johtava asiantuntija Toni Taavitsainen, joka on tehnyt yhteistyötä Ilpon kanssa jo vuosia.

- Ilpolla oli heti alusta vahva ajatus siitä, mitä biokaasu voi olla ja mitä se voi mahdollistaa. Ja pala palalta, asioiden edetessä, käytäntö on osoittanut, että se on ollut ehkä jopa vähän enemmän, Toni jatkaa.

Biokaasulaitos maatilalle tuli vuonna 2019. Pian tämän jälkeen lähdettiin suunnittelemaan toiminnan laajentamista. Nyt EnvitecKuokka #12 luovutushetkellä vietetään laitoksen laajennuksen ja sen yhteyteen avattavan kaasuntankkausaseman avajaisia. Laajennuksen myötä on myös alkanut yhteistyö paikkakunnalla toimivan Finn Spring Oy:n kanssa, joka toimittaa laitokseen omassa toiminnassaan syntyviä, biokaasun raaka-aineeksi sopivia syötteitä.

Edelläkävijänä kaikki ei ole aina ollut helppoa. Asiat eivät ole olleet tuttuja viranomaistahoille eikä valmiita toimintamalleja ole ollut. Haasteista huolimatta Ilpo on omaan positiiviseen tapaansa nähnyt ongelmat ratkottavina, keskustellut ja neuvotellut ja aina ratkaisut ovat lopulta löytyneet.

- Omaa kertynyttä osaamistaan Ilpo on ollut valmis jakamaan myös muille, niin yksittäisille tiloille kuin koko toimialalle. Omalla esimerkillään ja osallistumisellaan Ilpo on ollut osaltaan myös muokkaamassa biokaasualan toimintaympäristöä, Toni nostaa esille.

- Olimme yhdessä Valtioneuvoston kansallista Biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän työpajassa, jossa huomasin, että kaikki oikein pysähtyivät kuuntelemaan, kun Ilpo kertoi kokemuksiaan maatilan biokaasuinvestoinnin haasteista ja mahdollisuuksista. Kyllä sieltä paistoi niin kokemus kuin osaaminen, yrityksemme toimitusjohtaja Mika jatkaa.

Kysyttäessä, mitkä sanat kuvaavat Ilpoa ja hänen tapaansa viedä asioita eteenpäin, esiin nousevat sanat rohkeus, ratkaisuhalukkuus, määrätietoisuus ja sisukkuus.

- Ominaisuuksia, joita tarvitaan, kun lähdetään kuokkimaan uutta ojaa. Kukaan ei vielä tiedä, mitä kuokan eteen sattuu, mutta kun jotain tulee, etsitään ratkaisut, miten päästään eteenpäin ja oja vain pitenee ja ehkäpä myös levenee niin, että perässä tulijoiden on hieman helpompi tulla omaa polkuaan, Mika summaa.

Vaikka paljon on saavutettu, vielä Ilpo ei koe olevansa valmiin äärellä, vaan ajatuksia tulevaisuuteen on edelleen. Me jäämme innolla odottamaan, mitkä ajatuksista - vai pitäisikö sanoa suunnitelmista - realisoituvat seuraavaksi.


Onneksi olkoon Ilpo Wennström, EnvitecKuokka #12 -kunniapalkinnon saaja!

Comments


bottom of page