top of page
  • Writer's pictureElena Suomela

Aurinkoa maatilalle – Onko nyt hyvä hetki investoida aurinkoenergiaan?

Onko nyt hyvä hetki investoida aurinkoenergiaan?


24.02.2021

Useilla tiloilla mietitään tällä hetkellä keskeisiä kysymyksiä aurinkosähkön näkökulmasta: Olisiko aurinkosähkö kannattava investointi heidän tilallaan? Vai kannattaako vielä odottaa? Tulevatko aurinkopaneelien hinnat vielä mahdollisesti tippumaan? Jos vertaamme tämänhetkistä hintatasoa esimeriksi kahden vuoden takaiseen aikaan, niin hinnat ovat tulleet selkeästi alaspäin.


Koska hintataso on laskenut huomattavasti samalla kun järjestelmien hyötysuhde on parantunut, on syytä tehdä tilalle kannattavuuslaskenta, vaikka sellainen olisi aikaisemminkin tehty. Jos aurinkosähkön kannattavuustarkastelu tai -laskelma on tehty tilalle useampi vuosi sitten tai tarkastelun jälkeen tilan sähkönkulutusprofiili on oleellisesti muuttunut, eli kulutusta tulee hieman eri kellonaikoihin tai sitä tulee selkeästi enemmän kuin aiemmin, tilanteen päivittäminen on paikallaan. Näin saadaan tämänhetkinen tieto siitä, kuinka kannattava aurinkosähköjärjestelmä on maatilallasi nykyisellä hintatasolla, teknologialla ja sähkönkulutuksella.


Hintojen laskussakin tulee jossain vaiheessa pohja vastaan. Viimeisen puolen vuoden ajan paneelien hintataso on pysynyt samana. Lähivuosina hinnat eivät todennäköisesti ole tippumassa nykyisestä tasosta merkittävästi. Sen sijaan paneelien tehokkuus voi parantua teknologian kehittyessä, jolloin niiden hyötysuhde paranee, ja lisäksi niiden toimintaan tai käyttöön voi tulla joitain muita hyötyjä.


Kysymyksen investoinnin ajankohdasta voi asettaa myös toisinpäin: miksi odottaisin vielä muutaman vuoden maksaen täyttä sähkönhintaa? Vaikka hinnat hieman laskisivat tai teknologia tehostuisi seuraavien vuosien aikana, voi saavutettu hyöty valua odotteluvuosiin.


Aurinkosähköinvestoinnin hyödyt lähtevät välittömästi liikkeelle, kun järjestelmä kytketään toimintaan. Niinpä se alkaa maksamaan itseään takaisin heti ensimmäisestä päivästä eteenpäin. Sanoisinkin, että aina on hyvä hetki investoida aurinkoenergiaan, mikäli investoinnin reunaehdot täytyvät ja kannattavuus on kohdillaan.


Minkälaiset kohteet ovat hyviä aurinkoinvestoinnin kannalta?


Kannattavuus rakentuu jokaisella tilalla eri elementeistä ja kannattavia investointikohteita on laidasta laitaan. Lähtökohtana kannattavuustarkastelulle täytyykin pohtia, mistä näkökulmasta aurinkosähkön kannattavuutta lähdetään tarkastelemaan. Ja mitä kannattava investointi juuri kyseiselle tilalle tarkoittaa. Toiselle yli 10 vuoden takaisinmaksuaika on vielä kannattava, toinen kokee, että se ei saa ylittää viittä vuotta.


Ensimmäisenä tarkastelu kannattaa suunnata maatilan kesäajan sähkönkulutukseen. Tilalla täytyy olla sähköntarvetta kesäisin, jotta aurinkosähköinvestointia voi lähtökohtaisesti pitää taloudellisesti kannattavana. Esimerkkinä voidaan pitää maatilaa, jolla on kokonaisuudessaan paljon sähkönkulutusta, mutta kesäaikana sähkönkulutus on hyvinkin pientä ja kulutus painottuu pääasiassa talviaikaan. Tällaisessa kohteessa kannattavuuden löytyminen voi olla haastavaa saavuttaa. Haaste kannattavuudelle on myös sähkön epätasainen tarve, sillä aurinkosähköjärjestelmien akkuratkaisut maatilakokoluokassa ovat kovaa vauhtia kehittymässä, mutta hintansa puolesta eivät vielä pysty vastaamaan tähän tarpeeseen.


Kannattavuuden kannalta keskeinen kysymys on, kuinka tehokkaasti aurinkosähköjärjestelmästä syntyvä sähkö pystytään heti hyödyntämään maatilalla. Toki myös sähköenergianhinnalla ja sähkönsiirtohinnalla on vaikutusta asiaan. On maatiloja, joilla sähkönkulutus ei ole kovin suurta, mutta sähköenergian- ja sähkönsiirtohinnat ovat korkeat, jolloin aurinkosähköinvestoinnin kannattavuus saavutetaan pienemmilläkin järjestelmillä. Toisaalta kannattavuutta ei välttämättä löydy tilalla, jossa sähkönkulutus on suurta, mutta jolla on erittäin edulliset sähkön- ja sähkönsiirtohinnat.


Yhtenä elementtinä kannattavuuteen vaikuttaa myös järjestelmän asennusvaihtoehdot; sopivatko tilan katot asennukseen? Mihin ilmansuuntaan paneelit olisivat järkevä asentaa? Onko ympärillä varjostavaa metsää? Myös nämä on syytä huomioida kannattavuutta tarkasteltaessa.


Kannattavuus selviää vain laskemalla


Jokainen tila on omanlaisensa ja jokaisen viljelijän ajatukset tilan kehittämisestä ja investointien kannattavuudesta ovat erilaiset. Tämän vuoksi lopullinen tieto aurinkosähköinvestoinnin kannattavuudesta selviää vain laskemalla, maatilan omilla luvuilla ja tarkastelemalla tulosta yhdessä viljelijän kanssa.


Laskenta antaa varmuuden viljelijän päätökselle investoinnin unohtamisesta tai eteenpäin viemisestä. Monella maatilalla selviää laskennan jälkeen tai jopa sen aikana, onko olemassa riittävästi ajureita kohti aurinkosähköinvestointia. On myös sellaisia tilanteita, että maatilalta ei vain yksinkertaisesti löydy ajureita, joiden pohjalle aurinkosähköinvestointi voidaan perustaa. Tässäkin tapauksessa kerromme perustellen tilannekuvan ja toteamme, ettei investointi ole taloudellisesti kannattava. Mikäli tilanne on ilmeinen ilman laskentaa, uskallamme kertoa senkin. Esimerkiksi jos tilan sähkön kulutus on niin pientä, tai painottuu vain talviaikaan, jolloin aurinkosähköä ei ole mahdollista hyödyntää. Asian laskeminen olisi vain hukkaan heitettyä aikaa sekä viljelijälle että meille.AurinkoStartin kautta Investointiluotsiin


Kun aurinkosähköinvestoinnin ajatus houkuttaa, liikkeelle pääsee hyvin maatilan AurinkoStartilla. Siinä kannattavuutta arvioitaessa laskenta tehdään aurinkosähköjärjestelmien keskiarvohinnoilla, joista meillä on yli 200 laskennan myötä syntynyt erittäin hyvä näppituntuma. Näin saadaan nopeasti käsitys kannattavuuden alustavasta tasosta. Mikäli kannattavuus näyttää viljelijästä lupaavalta, lähdetään Investointiluotsi -palveluidemme kautta toteuttamaan teknologiakilpailutukset ja tällöin investoinnin takaisinmaksuaika yleensä vain pienenee.


Viljelijä tekee valinnat, minne tarjouspyynnöt toimitetaan. Moni haluaa mukaan esimerkiksi oman kylän tai lähiseudun yrityksen. Pyrimme kuitenkin siihen, että saamme tarjoukset 5-6 laitetoimittajalta, jolloin viljelijä pääsee vertailemaan monipuolisesti eri ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Yhdessä viljelijän kanssa valmistelemme tarjouspyynnön, jossa huomioimme tilakohtaiset reunaehdot ja ominaispiirteet niin, että laitetoimittajilta saatavat tarjoukset tulevat olemaan mahdollisimman vertailukelpoiset. Tarjouspyyntöön määritellään mm. järjestelmän kokoluokka, mille katoille paneelit suunnitellaan asennettavaksi vai onko kyseessä maa-asennus. Me huolehdimme yhdessä valmistellun tarjouspyynnön toimittamisesta laitetoimittajille. Tarjousten saapumisen jälkeen teemme niistä taulukoidun vertailuyhteenvedon ja käymme tarjoukset läpi yhdessä viljelijän kanssa.


Mikäli tarjouksista löytyy vaihtoehto, jota lähdetään viemään eteenpäin, on syytä tarkistaa oman kunnan luvitustarve aurinkosähköinvestoinnin kohdalla. Koska maatilat sijaitsevat yleensä asemakaavan ulkopuolella, suurimmassa osassa kunnista maatilan aurinkopaneeleille ei tarvitse hakea lupaa, varsinkin jos aurinkopaneelit ovat katolle asennettavia. Osassa kunnista aurinkopaneeleille kuitenkin täytyy tehdä toimenpideilmoitus tai hakea toimenpidelupa. Me selvitämme asian viljelijän puolesta ja tarvittaessa toimitamme kuntaan tarvittavat dokumentit.


Kun kaikki näyttää siltä, että aurinkosähköinvestointi on kannattava ja kilpailutus sekä luvitukset ovat asianmukaisesti tehty, niin on aika jättää investointitukihakemus ely -keskukselle. Seuraava tukihaku onkin jo ihan nurkan takana, 15. maaliskuuta. Vielä ehdimme pohtia yhdessä sinun tilanteeseesi sopivat askelmerkit. Tarvitseeko kannattavuus tarkistaa tai päivittää? Pohditko tilallesi parhaiten sopivaa ratkaisua? Oletko tarjousten viidakossa, josta on hankala saada otetta? Haluatko toteuttaa osan vaiheista itse vai saada kaiken valmiina? Oli tilanteesi mikä tahansa, eteenpäin pääset, kun otat meihin yhteyttä. Kun lähdetään reippaasti liikkeelle, pääset nauttimaan ensikesän auringosta ihan uudella sykkeellä.


Kirjoittaja on Envitecpolis Oy:n asiantuntija Elena Suomela, joka tekee päivittäin työtä maatilojen kanssa aurinkosähköinvestointien kannattavuuden ja suunnittelun parissa. Envitecpolis on yritys, joka ei tarjoa omaa teknologiaa. Tarjoamme puolueettoman asiantuntemuksen avuksesi kannattavuuden arviointiin ja etsimme parhaiten soveltuvan ratkaisun sinun maatilallesi.

Comments


bottom of page