top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Yhteistyössä Arlan kanssa Envitecpoliksen monipuolinen asiantuntemus ja ketteryys on avainasemassa


Arlan asiakkuus on alkanut jo yli 5 vuotta sitten ja laajentunut ensimmäisistä tilakohtaisista hiililaskennan pilotoinneista mittavaan yhteistyöhön, jonka tavoitteena on laaja vastuullisuuden parantaminen koko Arlan arvoketjussa. Ympäristövastuullisuuden lisäksi keskiössä on myös taloudellinen vastuullisuus – se, että toimenpiteet kantavat aina myös taloudellisesti ja lähtökohtaisesti parantavat tilojen kannattavuutta.

 

Arla on tehnyt yhteistyötä Envitecpoliksen kanssa jo yli viiden vuoden ajan. Yhteistyö sai alkunsa erilaisista hiililaskentaan ja ilmastoasioihin liittyvistä kysymyksistä, kun julkinen keskustelu niiden ympärillä kävi kiivaana ja Arlalla kaivattiin aitoa tietoa oman toiminnan ilmastovaikutuksista keskustelun tueksi. Lisäksi asia herätti kiinnostuksen myös Arlan asiakkaissa. 

 

- Arla on ollut edelläkävijä vastuullisuusasioissa ja niin me löysimme Envitecpoliksen kanssa toisemme. Ensimmäisenä yhteisenä projektina meillä oli hiililaskennan tekeminen meidän maitotiloille ja sitä kautta lähdettiin sitten yhteistyöhön Envitecpoliksen kanssa, joka oli edelläkävijä laskentatyössä Suomessa, kertoo Sami Kilpeläinen, Arla Suomen hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 

 

Vuonna 2019 Arla Foods päätti toteuttaa Climate Check -hiililaskennan kaikille, yli 10 000, tuottajilleen. Suomessa Arlan laskennat toteutti Envitecpolis ja toteutti vuoden 2020 aikana tilakohtaisen hiililaskennan 447 Arlan tuottajalle. Envitecpoliksen tekemät hiililaskelmat vastasivat Arlan tarpeeseen.  
 

 - Me Arlalla halusimme tuoda faktaa fiktion sijaan. Halusimme faktiset tiedot meidän hiilijalanjäljestä ja sitä kautta asettaa maatiloille näkymiä, miten päästöjä voi vähentää ja mistä nämä hiilipäästöt aiheutuvat. Tämä oli se lähtökohta mistä lähdimme liikkeelle, painottaa Kilpeläinen. 

 

Sami Kilpeläisen mukaan faktatiedon tuominen esille on myös muuttanut sitä keskustelua, miten hiilipäästöistä keskustellaan: 

 

-Aika tavalla keskustelu CO2-päästöistä perustui tunteisiin ja keskiarvotietoihin. Haluan painottaa sitä, että jokaisella tilalla on oma tiensä vaikuttaa hiilipäästöihin ja tämä oli se lähtökohta, miksi tähän hiililaskentaan lähdimme. Tämä on osoittanut tiloillekin mahdollisuuksia miettiä,  miten he voivat vaikuttaa omaan tekemiseen, sanoo Kilpeläinen. 

 

Mielenkiintoinen löytö tehtiinkin jo aika heti laskennan alussa: kun tilalla on matala hiilijalanjälki ja kun tila madaltaa hiilijalanjälkeään niin myös tilan kustannukset pienenevät. 

 

-Envitecpoliksen kanssa tehty työ meidän ja tilojen kanssa on ollut äärettömän arvokasta ja olemme nyt matkalla sitä kohti, että hiilijalanjälkiä tiloilla pienennetään. Olemme pilotoineet muutamilla maidoilla hiilijalanjälkilaskentaa ja vieneet sen näkyväksi pakkauksiin luontevana jatkeena sille, että tilojen hiilijalanjälki on laskettu, kertoo Kilpeläinen. 

 

Arlalla on globaalisti asetettu tavoite hiilineutraalisuudesta ja kansallisesti Suomessa on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2035. 

Hiililaskennasta kokonaiskestävyyteen

 

Yhteistyö on jatkunut tilakohtaisten Climate Check -hiililaskentojen säännöllisellä päivittämisellä ja laajentunut myös muihin ympäristötarkasteluihin. Vuonna 2021 toteutettiin biodiversiteettitarkastelu noin 30 tuottajalle. Nyt tarkastelu on tehty yli 60 % tiloista. Samaan aikaan laskentaa on laajennettu myös toiseen suuntaan, tuotekohtaisiin hiilijalanjälkitarkasteluihin.

 

-Meille on ollut tärkeää alusta asti puhua kokonaiskestävyydestä. Jo yhteistyön alussa otimme huomioon, että ei lasketa vain hiilijalanjälkeä vaan yhtälailla muita kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä mittareita. Toinen heti aika pian aloitettu yhteistyö on liittynyt tilojen kanssa biodiversiteetin laskentaan. Sen lisäksi me olemme laskeneet vesijalanjälkeä erityisesti tilojen osalta. Lisäksi olemme tehneet myös biokaasuun liittyvää yhteistyötä ja myös näitä tuotejalanjälkilaskelmia, kertaa Kilpeläinen. 
 

Arla on hyödyntänyt myös Envitecpoliksen biokaasuasiantuntemusta muun muassa biokaasuekosysteemin eteenpäin viemisessä. Ekosysteemissä mukana oleminen ja asiantuntijaosaamisen käyttö on koettu Arlassa erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi.  

 

-Tänä päivänä yhteiskunta muuttuu tosi nopeasti ja muutoksen edellyttämät investoinnit ovat kalliita. On järkevää yhdistää eri toimijoiden osaamista, kuten kaasuketjusta ja energiaketjusta. Ekosysteemi on tuonut yhteen ja mahdollistanut myös uusien toimijoiden mukaantuloa. Ekosysteemi on uudenlainen ja hieno tapa tehdä yhteistyötä. Me olemme Arlalla kokeneet, että meillä ei olisi välttämättä ollut riittävää osaamista eikä resursseja lähteä mukaan tai se olisi ollut hitaampaa kuin ekosysteemin kautta. Tähän on saatu eri puolilta alan huippuasiantuntijat. Meillä on tavoitteena saada nesteytettyä kaasua liikennepolttoaineeksi. Tärkeintä meille on saada paras mahdollinen verkosto rakennettua ja sen eteen tämä biokaasuekosysteemi tekee töitä, painottaa Sami Kilpeläinen. 

 

Kokemukset työskentelystä Envitecpoliksen kanssa ovat erinomaisen hyvät. 

 

-Envitecpolis on tarttunut tosi nopeasti niihin haasteisiin ja töihin, mitä me olemme tarvinneet. Ennen kaikkea asiantuntevuus, kyky reagoida nopeasti ja kyky vastata nasiakkaan tarpeisiin on korostunut yhteistyössä. Yhteistyö on ollut toimivaa ja se ollut myös toisia sparraavaa. Arlan ja Envitecpoliksen välillä yhteistyö on toiminut erinomaisen hyvin, toteaa Kilpeläinen. 

 

Arlan hankintajohtaja kuvailee Envitecpolista ketteräksi, asiantuntevaksi ja

osaavaksi. 


Kuuntele ja katso asiakastarina tästä >>> Asiakastarina Arla ja Envitecpolis
Comments


bottom of page