top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Toteuttamallamme materiaalikatselmuksella apua hävikin vähentämiseen Elonen Leipomo Oy:lle

Leipomo Elonen Oy haluaa tarjota asiakkailleen monipuolisen tuotevalikoiman. Valikoiman laajuuden ja tuotannon monivaiheisuuden vuoksi hävikkiä syntyy väistämättä, mutta sen määrää on mahdollista vähentää merkittävästi. Elonen Leipomo Oy onkin asettanut tavoitteeksi vähentää tuotannon materiaalihävikkiä 25–50 prosenttia vuoden 2019 loppuun mennessä ja yhtenä työkaluna vaikuttavien keinojen löytämiseksi toteutimme yritykselle materiaalikatselmuksen.


”Hävikki on leipomoille tyypillinen ongelma, ja sen syyt ovat moninaiset. Hävikkiä voivat aiheuttaa muun muassa koneet, laitteet, toiminnan käsityövaltaisuus, raaka-aineet, laaja tuotteisto, tuotteiden lyhyt säilyvyys sekä inhimilliset syyt”, kertoo katselmuksen tekoon osallistunut Envitecpoliksen asiantuntija Kati Oikarinen.


Elosen materiaalikatselmuksessa keskeistä oli pureutua materiaalihävikin syntymisen juurisyihin. Laskemalla hävikin todelliset, kumulatiiviset kustannukset saatiin erityyppisille hävikkijakeille kilohinnat. Materiaalihävikin vähentämiseen haettiin keinoja materiaalien hankinnasta tuotantoon, varastointiin, kuljetuksiin ja myyntitilanteisiin. Katselmuksessa esitettiin useita konkreettisia keinoja hävikin ja sivuvirtojen kustannusten pienentämiseksi.


Katselmus antoi ulkopuoliset silmät


”Keskeisin hyöty materiaalikatselmuksesta on se, että kun ulkopuolinen katsoo prosesseja, se herättää ajattelemaan asioita toisella tapaa. Joskus se saattaa paljastaa jotain, jota ei ole ennen tullut ajatelleeksi”, sanoo Elosen toimitusjohtaja Jari Elonen.


Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Jukka Heiskasen mukaan katselmukseen kuuluva materiaalivirtojen mallintaminen ja niiden muuttaminen kuluvirroiksi avaa silmät näkemään, mitkä ovat esimerkiksi eri kohdissa tuotantoprosessia syntyvän hävikin todelliset, kumulatiiviset kustannukset. ”Materiaalikatselmus auttaakin hahmottamaan, mihin yrityksen kannattaa kehitysresurssinsa kohdentaa.”, hän jatkaa.


Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää ollaan parhaillaan päivittämässä ja moni asia tehostuukin sen myötä. Materiaalikatselmuksen avulla saatiin vahvistusta siihen, mitä toiminnanohjausjärjestelmän tuottamasta tietomäärästä kannattaa seurata, mihin on syytä erityisesti kiinnittää huomiota.Elosella kehittäminen on osa toimintakulttuuria ja materiaalikatselmus oli yksi keino sen tekemiseen. ”Tämän tyyppinen kehitystyö kuuluu oleellisena osana arvojemme mukaiseen toimintaan ja laatujärjestelmän piiriin. Seuraamme jatkossa kehityskohteita ja asetamme tavoitteet sekä ajallisesti että laadullisesti. ”, Jari Elonen kertoo.


Keskeistä materiaalikatselmustoiminnassa Jari Elosen mielestä on konkretiaan pääseminen. On tärkeää, etteivät esitetyt kehittämistoimet jää pintapuolisiksi.


”Asia on tärkeä ja katselmuksen tekijöiksi on löydettävä kunkin yrityksen alaa tuntevat toimijat, ylimalkainen puuhastelu on turhaa, mutta jos päästään pureutumaan oikeisiin asioihin ja konkreettiseen tekemiseen sekä ratkaisumalleihin niin materiaalikatselmus on hyvä ja kannatettava.” hän kiteyttää.Bình luận


bottom of page