top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Materiaalikatselmus avasi uuden maailman

31.01.2017

Tiimimme täydentyy jälleen. Nyt mukaan hyppää elintarviketeollisuudessa pitkän työuran tehnyt Kati Oikarinen. Kati on koulutukseltaan kansainväliseen markkinointiin suuntautunut kauppatieteiden maisteri. Envitecpoliksella hänen osaamistaan hyödynnetään EnvitecBoost® Materiaalikatselmuksen asiantuntijamyynnissä. Vahva elintarviketeollisuuden ymmärrys ja monipuolinen tuotannon tuntemus auttavat Katia näkemään materiaalikatselmuksen hyödyt Asiakkaidemme erilaisissa tarpeissa ja muuttuvissa tilanteissa. Lue alta Katin ajatuksia materiaalikatselmuksesta.


EnvitecBoost Blogi







Kati Oikarinen


Materiaalikatselmus avasi minulle uuden maailman kustannussäästöjen löytämiseen


Minulla on 30 vuoden kokemus elintarviketeollisuuden palveluksessa. Olen työskennellyt alan johtavissa suomalaisyrityksissä monipuolisissa myynnin, markkinoinnin, tuotejohtamisen, tuotekehityksen ja kansainvälisen toiminnan tehtävissä.


Kaikissa töissäni olen tottunut hakemaan liiketoiminnallisesti mahdollisimman tuottavia ratkaisuja. Yhteistyössä organisaationi kanssa olen kerännyt tietoja tuotelanseerausten pohjaksi, tehnyt kannattavuuslaskelmia, analysoinut jo olemassa olevia tuotteita ja niiden elinkelpoisuutta. Olen pohtinut, millaista nimikemäärää tuotannossa kannattaa pitää ja kehittänyt asiakkaiden ja kuluttajien toiveiden mukaisia uutuustuotteita. Tuotteita ja tuotteistoja, jotka koko ketjussa oletettavasti tuovat suurimman lisäarvon. Olen myös ollut poistamassa myynnistä huonosti kannattavia tuotteita.


Tiukkenevat asiakasvaatimukset


Olen erityisesti viime vuosien aikana huomannut, että elintarvikealalla asiakasvaatimukset tiukkenevat jatkuvasti. Varsinkin kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvitaan jatkuvasti yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteiden raaka-aineista, valmistus- ja laadunvalvontaprosesseista, lopputuotteen analysointia ja arviointia ja tietoa koko tilaus-toimitusprosessista. Yrityksen on oltava mahdollisimman läpinäkyvä kaiken tekemisensä osalta saavuttaakseen asiakkaan hyväksynnän. Läpinäkyvyyden vaatimus ulottuu usein tuotteen tai palvelun hinnan muodostumiseen. Asiakas haluaa tietää, mistä kustannuseristä hinta rakentuu ja miten niitä saataisiin matalammaksi.


Ei riitä, että lopputuote tai palvelu läpäisee asiakkaan ja kuluttajan seulan. Valmistavan yrityksen on avattava sielunsa asiakkaalle.


Materiaalikatselmuskonsepti toi ahaa -elämyksen


Envitecpoliksen ja uuden työni kautta tutustuin materiaalikatselmustoimintaan. Ymmärrys materiaalikatselmuksesta ja sen avulla löydettävistä kustannussäästöistä avasi minulle aivan uuden maailman. Olen todella vaikuttunut tähänastisten katselmusten erinomaisista tuloksista ja palan halusta jalkautua kentälle kertomaan siitä Asiakkaillemme tarkemmin.


Materiaalikatselmus syventää Asiakkaamme tiedon tasoa ja toimii oivana tukena kaikelle muulle yrityksessä jo tehtävälle työlle. Omien ohjausjärjestelmien lisäksi usein paljon tapahtuu mutu -periaatteella sekä kokemuksen perusteella. Hyviä käytäntöjä on vuosien varrella muodostunut, mutta väitän, että jokainen materiaalikatselmus tuo esiin yllättäviäkin säästökohteita.


Elintarvikealalla materiaalikustannusten osuus kasvaa ollen jopa 60 % liikevaihdosta, ja pienetkin korjaavat toimet johtavat vuositasolla isoihin säästöihin ja sitä kautta parempaan kilpailukykyyn.


Materiaalikatselmus elintarvikeyrityksen kilpailuvalttina


Suomalaisten elintarvikeyritysten kilpailuetuja maailmalla ovat puhtaat, aidot raaka-aineet, korkea teknologia, innovointi ja erikoistuminen. Elintarvikkeemme ovat kuitenkin kansainvälisessä tarkastelussa useimmiten kalliita, mikä hankaloittaa viennin kehitystä ja on uhka myös kotimaassa ulkomaisten kilpailijoiden hamutessa paikkaa markkinoilta.


Materiaalikatselmuksen avulla saavutettavat kustannussäästöt ovat yrityksille tervetulleita kamppailussa tyytyväisistä asiakkaista ja kuluttajista. Resurssiviisas toiminta mahdollistaa hinta-laatusuhteeltaan ideaalit tuote- ja palvelutarjoamat ja edesauttaa vastuullisen imagon rakentumista.


Ollaan yhteydessä


Olen enemmän kuin innoissani saadessani lähteä välittämään materiaalikatselmuksen ilosanomaa suomalaisille elintarvikeyrityksille. Tullaan tutuiksi, yhdistetään asiantuntijavoimat ja lähdetään porukalla etsimään säästöjä. Käännetään kustannukset euroiksi, etsitään yhdessä parannuskohteet ja edetään pienin ja isommin askelin kohti entistä parempaa kilpailukykyä!



Tutustu EnvitecBoost® materiaalikatselmus >>


Tutustu Envitecpolis Oy >>

bottom of page