top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

EnvitecVisiolla elintarvikeyritys saa skaalattua, mutta tarkkaa tietoa alkutuotannostaanSiitä asti, kun olemme toteuttaneet elintarviketeollisuuden asiakkaillemme maatilakohtaisia ympäristötarkasteluja, kuten hiililaskentaa ja biodiversiteettitarkasteluja, esiin on noussut, kuinka laskennat skaalataan suureen maatilamäärään. Tästä tarpeesta ponnistaen, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, olemme kehittäneet EnvitecVision. EnvitecVisio on alusta, joka muotoutuu asiakkaidemme monenlaisiin tilakohtaisiin tiedontarpeisiin säilyttäen tarkastelujen tarkkuuden riittävällä tasolla vaikkapa tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamiseen tai hiilijalanjälkimerkintöihin tuotepakkauksissa.

EnvitecVisio on usean vuoden kehitystyön tulos, jota olemme kehittäneet yhdessä elintarviketeollisuuden asiakkaidemme kanssa ja heidän tarpeitaan kuunnellen. Keskiössä on ollut maatilakohtaisten hiililaskentojen skaalaaminen suureen tilamäärään – satoihin tai jopa tuhansiin – mutta alusta soveltuu myös muun tilakohtaisen tiedon keräämiseen sekä käsittelyyn ja siksi siinä voidaankin huomioida yksilöllisesti erilaisia tarpeita.

- Vastuullisuuden merkitys ruokaketjussa on vain noussut viime vuosina ja elintarvikeyritykset tarvitsevat omasta alkutuotannostaan entistä tarkempaa, moninaisempaa ja metodologiset kriteerit täyttävää tietoa, johon EnvitecVisio tarjoaa hyvän ratkaisun, kertoo Envitecpoliksen ympäristölaskennan johtava asiantuntija Senja Arffman.

- Tällä hetkellä tarpeet muuttuvat nopeasti ja vaihtelevat myös asiakaskohtaisesti, minkä vuoksi emme halunneet tehdä EnvitecVisiosta liian jäykkää. Onkin ollut hieno huomata, kuinka hyvin joustava, asiakastarpeisiin räätälöitävissä oleva alustamme on pystynyt ratkaisemaan jo varsin monipuolisesti asiakkaidemme erilaisia tarpeita, jatkaa Anssi Lammila, EnvitecVision johtava asiantuntija.


EnvitecVision avulla pystytään keräämään tilakohtaista tietoa, raportoimaan se yrityksen tarpeiden mukaisesti esimerkiksi painotettuina keskiarvoina, jakaumina ja hajontoina. Näin yritys saa käyttöönsä ne tiedot, joita se haluaa ja tarvitsee omaan vastuullisuustyöhönsä ja -viestintäänsä.


Kaikki lähtee yhteistyöstä viljelijän kanssa

Kaikessa maatilakohtaisen tiedon keräämisessä onnistumisen edellytys on yhteistyö maatilojen kanssa. Tämä on Envitecpoliksen ehdoton vahvuus, sillä teemme töitä viljelijöiden kanssa päivittäin. 15 toimintavuotemme kokemuksella tämä on antanut vahvan pohjan luoda työkalu, jota myös viljelijän on helppo käyttää ja ymmärtää. Tiedonkeruun toteuttamisessa viljelijän rooli on syytä pitää mielessä.

· On tärkeää, että myös viljelijä kokee saavansa lisäarvoa EnvitecVision käytöstä. Vaikka tarve tiedolle on noussut elintarviketeollisuudesta, on se viljelijä, joka käyttää aikaansa ja välittää tietoja oman maatilansa toiminnasta ja tuotannosta elintarvikeyritykselle, Anssi korostaa.


Tämä on huomioitu niin EnvitecVision kehityksessä kuin myös suunnitellessamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tiedonkeruun toteuttamista. Meille on tärkeää, että viljelijä kokee oman aikansa ja tietonsa arvostetuksi ja arvokkaaksi.

Helppokäyttöisyyteen ja tiedonkeräämisen loogisuuteen on auttanut myös mittava oma kokemuksemme manuaalisesti tehtyjen tarkastelujen toteutuksesta ja tiedon keruusta. Tällä hetkellä yrityksellämme on takana esimerkiksi jo yli 1 500 tilakohtaista hiililaskentaa ja yli 250 tilakohtaista biodiversiteettitarkastelua. Näiden toteutuksessa olemme hyödyntäneet maailman käytetyintä tilakohtaisten tarkastelujen Cool Farm Tool -laskentaohjelmistoa.


- Yhteistyö Cool Farm Alliancen kanssa tarjoaa meille uusimman kansainvälisen tiedon ruokaketjun vastuullisuuden kentässä. Näin voimme osaltamme auttaa asiakkaitamme kansainvälisillä markkinoilla. Yhteistyötä Alliancen jäsenenä jatkamme edelleen ja hyödynnämme heidän omistamaansa Cool Farm Tool -ohjelmistoa EnvitecVision taustalla, Senja kertoo.

Taustalla jo mittavasti käyttökokemuksia

Itu EnvitecVision rakentamiseen lähti jo useita vuosia sitten ja se on ollut avainasiakkaillamme käytössä jo pidemmän aikaa ja kokemukset ovat olleet hyviä. Enää ei siis olla pilotoinnin äärellä, vaan toimivan, valmiin työkalun. Siksi nyt on oikea aika kertoa EnvitecVisiosta laajemmin.


- Tiedämme, että se toimii, sitä on helppo käyttää ja se tarjoaa hyvän alustan elintarvikeyritysten tilakohtaisen tiedon keräämisen, laskennan ja raportoinnin tarpeisiin. Odotan innolla seuraavia tarpeita, joihin saamme sitä taivutella, Anssi lopettaa.

EnvitecVisio on Envitecpolis Oy:n kehittämä ja omistama digitaalinen alusta alkutuotannon maatilakohtaisten ympäristötarkastelujen, kuten hiililaskentojen, toteuttamiseen, tila- ja elintarvikeyrityskohtaiseen tulosraportointiin sekä lähtötieto- ja laskentadatan hallintaan ja analysointiin. EnvitecVisio mahdollistaa säännöllisen ja laadukkaan tilakohtaisen tiedon keräämisen suureltakin tilamäärältä ilman, että laskennan tarkkuus heikkenee. Laskennan tarkkuus on riittävä elintarvikeyrityksen viestintään, tuotekohtaisten hiilijalanjälkien laskentaan tai tieteeseen pohjautuvien tavoitteiden (SBT) asettamiseen ja seurantaan.

Lisätietoja:

Anssi Lammila, Envitecpolis Oy, johtava asiantuntija, EnvitecVisio

Senja Arffman, Envitecpolis Oy, johtava asiantuntija, ympäristölaskenta

Commentaires


bottom of page