top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Ympäristövastuullisuudessa laskettu tieto antaa työkalut tavoitteiden asettamiseen

28.10.2021

Ympäristövastuullisuus on osa elintarvikealan yritysten arkea. Paineita ympäristöviestintään tulee useasta suunnasta. Kuluttajien lisäksi tarvetta omien ympäristövaikutusten selvittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen tulee niin kaupan, rahoittajien kuin mediankin suunnalta.


Monet yritykset ovat jo asettaneet tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen tai muiden ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Enää pelkkä oma tavoiteasetanta ei kuitenkaan riitä, vaan yhä vahvemmin esiin nousee tavoitteiden realistisuus. Puhutaan tieteeseen pohjautuvasta tavoiteasetannasta, Science Based Targets (SBT).


– Kun tavoitteiden asettamisen lähtökohtana on tiede, tarvitaan tieto nykytilanteesta. Sen pohjalta pystytään laskemaan eri ratkaisujen vaikutuksia ja siten asettamaan tavoitteet, jotka voidaan saavuttaa ja niille voidaan osoittaa tieteellinen pohja, asiaa avaa ympäristölaskennan johtava asiantuntija Senja Arffman.


Tuotteen ympäristövaikutukset muodostuvat raaka-aineiden ja jalostuksen vaikutuksista


Oman toiminnan nykytilanteen selvittämisessä elintarvikeyrityksien kohdalla voidaan nähdä kaksi kokonaisuutta; raaka-aineiden eli alkutuotannon ympäristövaikutukset ja jalostuksen ympäristövaikutukset. – Alkutuotantoon ympäristövaikutusten selvittämiseen vaikuttaa tietenkin se, onko yrityksellä sopimustuotantoa eli omat tuottajat, kuten vaikkapa meijereillä. Tällöin pystytään selvittämään juuri kyseisen yrityksen raaka-aineiden ympäristövaikutukset, Senja Arffman avaa.


Mikäli omaa sopimustuotantoa ei ole, ei se ole este ympäristötarkastelujen toteuttamiselle, vaan silloin raaka-aineiden kasvihuonekaasupäästöjen tai muiden ympäristövaikutusten arviointiin käytetään keskiarvotietoa hyödyntäen datatietopankkeja.


Valmistuksen päästöjen lähtökohtana tuotannon mallinnus


Jalostuksen eli tuotteiden valmistuksen ympäristöpäästöjen tarkastelussa lähtökohta on tuotannon materiaali- ja energiavirrat. Niiden perusteella mallinnetaan tuotannon materiaali- ja energiatase, joita hyödyntäen saadaan mallinnettua ja laskettua tuotannon kasvihuonekaasupäästöt tai muut ympäristövaikutukset halutuille tuotteille.


– Asia kuulostaa monimutkaiselta, mutta käytännössä se on asiakkaillemme vallan mutkatonta. Pyydämme heiltä tiedot tuotannon käyttämistä raaka-aineista, pakkausmateriaaleista, energiapanoksista, sivu- ja jätevirroista sekä tuotantoon muuten liittyvistä materiaaleista, kuten pesuaineista. Näiden tietojen avulla me saamme mallinnettua lopputuloksen, kertoo mallinnuksista vastaava johtava asiantuntija Matti Arffman.


– Jos kaikkea tarvittavaa tietoa ei löydy yrityksen järjestelmistä suoraan, se ei ole este tarkastelun toteutukselle. Olemme pitkän mallinnuskokemuksemme aikana saaneet työkalupakkiimme ison kasan hyviä keinoja löytää yhdessä asiakkaamme kanssa parhaat ratkaisut tietojen arviointiin, Matti jatkaa.


Jokaisella yrityksellä on omat parhaat mahdolliset keinot vaikuttaa


Ei näitä asioita kannata jäädä yksin pohtimaan. Oli oman yrityksen tilanne mikä tahansa, pohdinnassa ovat ensimmäiset askelet nykytilanteen selvittämiseksi tai tavoitteet on jo asetettu, mutta pohditaan keinoja niiden saavuttamiseksi tai mitä tahansa siltä väliltä, on järkevää ottaa kaveriksi joku, joka juoksuttaa asiaa eteenpäin ja yrityksessä saadaan keskittyä omaan ydintoimintaan, Matti Arffman jatkaa.


Comments


bottom of page