top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Tiimimme kasvaa talousosaamisella


Tiina Granqvist, palvelusihteeri
Lauri Ollila, asiantuntija, maatilan tuotantotehokkuus

Helmikuun alusta tiimimme on saanut uusia kasvoja, kun työnsä aloitti talousasiantuntijanamme Lauri Ollila ja palvelusihteerinämme Tiina Granqvist. Tiina työskentelee yrityksemme kotipaikalta Sonkajärvellä käsin hoitaen asiakastyöhön liittyvää hallintoa. Lauri asustelee osan vuodesta pääkaupunkiseudulla maatalousekonomian opintoja suorittaessaan ja osan vuodesta perheen kotitilalla Raumalla.


Tutustu Lauriin tarkemmin lukaisemalla alla oleva blogi, jossa Lauri kertoo itsestään ja ajatuksistaan maataloudesta.

 

Suomalaisilta maatiloilta löytyy valtava määrä osaamista, mutta resurssit täytyy nyt pystyä ohjaamaan oikeisiin asioihin


Viime vuosi toi mukanaan monenlaisia muutoksia maatalouteen. Tuotantopanosten hinnat nousivat ennennäkemättömiin lukuihin ja energian hinnannousu osui kipeästi monelle tilalle. Kulupuoli on paisunut ja samalla tulopuoli on vastannut osin takkuilevasti ja monessa paikkaa pitkällä viiveellä.


Lisäksi hintaheilahtelut ovat tuoneet ikävää epävarmuutta tulevaisuuteen ja esimerkiksi ensi syksyn viljanhinnoista voidaan esittää vain villejä arvauksia.

Tämä aallokko taloudessa ajaa väistämättä monia tiloja ahtaalle ja pakottaa arvioimaan omia ratkaisuja uudelleen. Totutut toimintamallit eivät välttämättä tuotakaan nykytilanteessa toivottua tulosta ja omalle työlle on vaikea saada oikeutettua palkkaa. Monella tilalla olisikin juuri nyt oikea hetki paneutua tuotantoon syvemmin ja tarkastella valintoja kriittisesti. Suomalaisilta maatiloilta löytyy valtava määrä osaamista, mutta resurssit täytyy nyt pystyä ohjaamaan oikeisiin asioihin.


Näiden taustatekijöiden pohjalta lähdin paikan avautuessa innolla mukaan Envitecpoliksen tiimiin. Uskon, että Maatilan Voitto -laskennan kautta voin olla mukana tarjoamassa tiloille parhaat mahdolliset edellytykset toimia kannattavasti vaikeassakin tilanteessa ja löytää ratkaisuja tilan tuotannon kohtaamiin haasteisiin. Laskentaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ja tilan toiminnan läpikäynti ulkopuolisen asiantuntijan kanssa voi tuoda yllättävänkin suurta hyötyä päätöksentekoon.


Envitecpolikseen tuon mukanani omakohtaista näkökulmaa länsisuomalaisen viljelyn realiteetteihin ja viljelyolosuhteisiin. Olen myös päässyt näkemään käytännön tasolla, mitä erilaisten tilojen arkeen kuuluu. Olen työskennellyt broilerintuotantoon ja perunantuotantoon erikoistuneilla tiloilla sekä kotitilani siemenpakkaamon arjessa.


Opinnoissani olen päässyt käsiksi tilojen kannattavuuteen liittyviin tekijöihin ja kannattavuuslaskelmiin, mikä antaa hyvän pohjan lähteä soveltamaan opittuja asioita Envitecpoliksessa. Suomesta ei löydy vastaavalla tarkkuudella maatilan käytännön työtä kannattavuuslaskentaan tuovaa toimijaa, joten uskon Envitecpoliksen olevan minulle paras paikka päästä yhdistämään osaamistani ja kokemustani, kun samalla työn kautta avautuu vielä mahdollisuus auttaa suomalaisia tiloja eteenpäin.


Jo ensimmäisten työviikkojen aikana kävikin selväksi, miten vahva yhteinen ajatus eteenpäin menemisestä Envitecpoliksen tiimistä löytyy. Taloustiimissämme kaikilla on selkeänä päämääränä pyrkiä auttamaan tiloja kehittämään omaa tuotantoaan ja laajentamaan viljelijän käsitystä tilan kannattavuuden muodostumisesta tuotannon eri vaiheissa. Samaan aikaan omaa toimintaa kehitetään aktiivisesti päivittämällä laskentaa vastaamaan entistä tarkemmin maatilojen toiminnan pienimpiäkin vaiheita.


Tällaisessa yhteisössä on ilo päästä toimimaan. Tarkan laskennan ja oikeiden valintojen kautta voimme luoda tiloille tulevaisuudessa parempaa hyvinvointia ja kannattavuutta.Comentários


bottom of page