top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Pyhäjärven biokaasulaitos starttaa - avajaisissa juhlan tuntua


Kalevi Lehtomäki, Mika Arffman, Ilpo Korhola, ministeri Sari Essayah, Irja Lehtinen, Harri Lehto ja Ari Varis biokaasulaitoksen avajaisissa.

Pyhäjärven kaupunki on ollut käynnistämässä yhdessä Pyhäjärven alueen maatilojen kanssa biokaasutuotantolaitoksen ja tankkausaseman suunnittelupolun, joka kokosi vuosina 2016-2017 alueen viljelijät yhteen Pyhäjärvi Bioenergy-hankkeessa. Hankevetäjänä toimi Veli-Tapio Manninen ja hänen roolinsa oli merkittävä tässä ruohonjuuritasolta liikkeelle lähteneessä projektissa.

 

-Innokkaita oltiin, mutta kaasusta ei tiedetty mitään, kommentoi hankkeen puuhamies ja Pyhäjärven Biokaasu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Varis alkutilannetta.

 

Hankkeen tuloksena nähtiin, että Pyhäjärven alueella on paikka biokaasun tuotannolle mm. kunnan aktiivisuuden, innokkaiden yrittäjien, syötteiden saatavuuden ja hyvän liikenteellisen sijainnin vuoksi.


Pyhäjärven Biokaasu Oy investoi liikenneasemaan

 

Hankkeen jälkeen suunnittelua jatkettiin viljelijöiden toimesta, jotka perustivat Pyhäjärven Biokaasu Oy:n vuonna 2020. Envitecpolis Oy avusti juuri perustettua projektiyhtiötä hakemaan Energiavirastolta 40 prosentin infratuen kaasuntankkausaseman investointia varten. Tuki myönnettiin täysimääräisenä ja tankkausaseman investointipäätöksestä Pyhäjärven Biokaasu Oy:n hallitus järjesti tiedotustilaisuuden Pyhäjärven kaupungintalolla 16.3.2022. Lue lisää tästä >>>

 

Tankkausasemaa rakennettiin kesän ja syksyn 2022 aikana ja se vihittiin käyttöön 3.10.2022. Tilaisuudessa oli puhumassa mm. entinen pääministeri Juha Sipilä, kunnan edustajat sekä tietenkin Pyhäjärven Biokaasu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Varis.


Toni Taavitsainen Envitecpolikselta onnittelee Pyhäjärven Biokaasu Oy:n hallitusta harjakaisissa syksyllä 2023: Sihteeri Irja Lehtinen (keltainen takki), Kalevi Lehtomäki, Ilpo Korhola, Harri Lehto, puheenjohtaja Ari Varis saavat lekan lahjaksi Mikko Jauhiaiselta.

Tuotantolaitoksen suunnittelu ja rakentaminen - Envitecpolis avusti luvituksessa

 

Kaasuntankkausaseman käyttöönoton jälkeen alkoi biokaasun tuotantolaitoksen tarkennettu investointisuunnittelu sekä rahoitusneuvottelut. Envitecpolis Oy avusti Pyhäjärven Biokaasu Oy:tä hakemaan ympäristöluvan alle 20 000 t/v syötteitä käsittelevälle Metener Oy:n panostoimiselle kuivamädätyslaitokselle sekä valmisteli tarvittavat laskelmat rahoitusneuvotteluita varten.

 

Tätä seurasi 50 prosentin investointiavustuksen hakeminen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta syksyn 2022 aikana yhdessä muodostuneen tiimin kanssa. Tuki myönnettiin kohteeseen täysimääräisenä. Tuotantolaitoksen investointipäätöksen Pyhäjärven Biokaasu Oy:n hallitus teki kevättalvella 2023 ja rakentaminen käynnistyi maanrakennustöillä samana kesänä.

 

- Aikataulut menivät jakeluaseman suhteen suunnitelmien mukaan, mutta tuotantolaitoksen rakentumisessa oli hieman viivästyksiä ja olemme myöhässä suunnitellusta aikataulusta noin puolisen vuotta. Kova talvi tietenkin osaltaan hidasti rakentamista ja lisäksi tuotantolaitoksessa on käytössä uutta tekniikkaa. Vastaavalla kaarihalli-rakenteella on tehty vain yksi laitos aikaisemmin Suomessa, kommentoi Ari Varis.

 

-On ollut mahtava kulkea asiakkaamme rinnalla prosessin alkumetreiltä tähän pisteeseen asti. Paljon ajatuksia ja tunteita on yhdessä käsitelty matkan varrella. Näillä yrittäjillä on kuitenkin riittänyt uskoa ja rohkeutta viedä ajatukset maaliin asti. Arvostan tällaista yrittäjyyttä kovasti, painottaa Envitecpolis Oy:n puolelta projektipäällikkönä toiminut johtava asiantuntijamme Henri Karjalainen.


Pyhäjärven biokaasulaitoksen avajaiset 11.5.2024

 

Tänään juhlimme yhteisen matkamme merkittävää saavutusta, kun pyhäjärveläiset maatilat ovat saaneet konkretisoitua suunnitelmat toimivaksi tuotantolaitokseksi.Laitoksen vihkiminen ja nauhan leikkaaminen. Vasemmalta oikealle: Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jussi Rämet, maa-ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Pyhäjärven biokaasu oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Varis. Vasemmalla nauhaa pitää Kalevi Lehtomäki ja oikealla Harri Lehto.

 

-Tämä on ainutkertainen biokaasulaitoskokonaisuus Suomessa. Ensinnäkin investoinnit on toteutettu paikallisten viljelijöiden voimin, jotka aloittivat rakentamaan markkinoita liikennebiokaasulle (biometaanille) investoimalla ensin omaan kaasuntankkausasemaan Vaskikellon risteysalueen läheisyyteen. Markkinan rakennuttua, on luonnollisena jatkumona investoitu omaan kaasuntuotantolaitokseen, joka hyödyntää syötteenä pääasiassa nurmea, jota on alueella runsaasti saatavilla, kommentoi Envitecpolis Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toni Taavitsainen.

 

Envitecpolis Oy:n työntekijät ovat sijoittuneet ympäri Suomea ja kulkevat työmatkoja usein kaasuautoilla.

 

-Pyhäjärven tankkausasema on sijainniltaan erinomainen ja helposti saavutettavissa. On mainiota tästä edespäin päästä tankkaamaan aitoa, oman asiakkaamme paikallisesti tuottamaa biokaasua Pyhäjärveltä, päättää Henri Karjalainen.


Pyhäjärven bioakaasulaitos on ainutkertainen Suomessa. Kuvaaja: Saara Liedespuu / AGRImedia

Pyhäjärven laitoksessa merkittävä uutuusarvo


Pyhäjärven laitos on ainutlaatuinen investointikohde, sillä alueen maatilayrittäjät ovat toteuttamassa kyseisen investoinnin. Panostoimiset kuivamädätyslaitokset ovat erikoistuneita käsittelemään erittäin kuivia syötejakeita (nurmi, olki, kuivalannat) ja kyseisiä laitoksia on toteutettu vielä rajallisesti Suomessa. Laitostyyppi on erityisen hyvin soveltuva Pyhäjärvelle, koska alueen kotieläintilojen määrä on vähentynyt merkittävästi kuluneen vuosikymmenen aikana. Alueelta ei ole enää saatavilla merkittäviä määriä lietelantaa, mutta sitäkin enemmän peltobiomassoja, jotka eivät kilpaile suoraan ruoantuotannon kanssa.


Kohteen uutuusarvon kannalta merkittävää on myös panostoimisten kuivamädätysreaktorien päälle sääsuojiksi rakennetut kaarihallikatot, jotka helpottavat merkittävästi laitoksen operointia vuodenajasta riippumatta. Kaarihallimallilla rakennettu laitos mahdollistaa myös uuden perkolaationesteen kastelujärjestelmän kokeilun reaktorien sisällä.
Comments


bottom of page