top of page
  • Writer's pictureAntti Hartikainen

Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksella taloudelliset hyödyt noin 5 % liikevaihdosta / vuosi

07.02.2017

Toteutimme materiaalikatselmuksen tammisaarelaiselle Jalotofu-tuotteita valmistavalle Oy Soya Ab:lle. ”Katselmuksen tulokset ovat upea esimerkki siitä, että materiaalikatselmus sopii suurten teollisuusyritysten lisäksi erittäin hyvin myös pienemmille toimijoille”, kertoo johtava asiantuntijamme Jukka Heiskanen.


Oy Soya Ab:n liikevaihto on noin 2,1 miljoonaa euroa ja toiminta on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti. Materiaalikatselmus sopi taloudellisten hyötyjen lisäksi yrityksen kestävän kehityksen arvoihin – sen avulla löydetyillä toimenpiteillä saatiin aikaan myös positiivisia ympäristövaikutuksia.


Materiaalikatselmuksen mallinnus hahmotti tuotantoon liittyviä kustannuksia uudella tavalla ja sen jälkeen toteutettu ideointityöpaja toi hyviä käytännönratkaisuja, joista osaa lähdettiin toteuttamaan jo katselmuksen aikana. ”Taloudelliset hyödyt voivat olla vuositasolla 5 % liikevaihdosta” arvioi johtaja Jouko Riihimäki.


Envitecpolis pystyi tuomaan oman asiantuntemuksensa katselmukseen mukaan laaja-alaisesti, kun katselmuksen osana toteutettiin myös biokaasulaitoksen kannattavuustarkastelu. Biojätevirrat ovat yritykselle merkittävä kuluerä ja sitovat resursseja. Lisäksi niiden hyödyntäminen energiaksi ja peltojen ravinteiksi sopii erittäin hyvin Soyan kestävän kehityksen arvoihin.


Jouko Riihimäen mukaan katselmus onnistui hyvin. Sen avulla onnistuttiin löytämään uusia näkökulmia ja suuntaamaan resurssit oikeisiin kehittämiskohteisiin.
Kommentare


bottom of page