top of page
  • Writer's pictureHannu Karhunen

Materiaalikatselmuksella säästöjä ja kilpailukykyä

13.02.2017

Jukka Heiskanen johtava asiantuntija, materiaalitehokkuus


Materiaalikatselmuksella parempaa kilpailukykyä, tuottavampaa toimintaa ja säästöjä – Enemmän Asiakkaalle


Materiaalikatselmuksessa Asiakkaan materiaalivirtojen systemaattinen analysointi ja mallintaminen osoittavat, mihin rajalliset kehitysresurssit kannattaa käyttää. Ja kun tiedetään, mitä kannattaa kehittää ja mikä merkitys muutoksilla on tuotannon kulurakenteelle, on uusia ideoita alkanut aina syntyä. Materiaalikatselmuksen avulla Asiakkaamme löytää uusia säästökohteita ja samalla voi löytyä myös uutta liiketoimintaa tuotekehityksen, sivuvirtojen hyödyntämisen tai muiden katselmuksen aikana syntyvien ideoiden kautta.


Tuotantoprosessien mallintaminen lisää Asiakkaan tietoa omasta toiminnasta, mutta kaikessa kehittämisessä ja uuden luomisessa tarvitaan ideointia. Materiaalikatselmuksessa keskeisessä roolissa on Asiakkaan oman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen. Kaivamme esiin piilevää tietoa työpajatyöskentelyllä mutta yhtä lailla haastattelemalla ja välillä haastamallakin Asiakkaamme työntekijöitä kysymyksillämme. Työpaja on parhaimmillaan, kun siihen yhdistetään eri organisaatioiden jäseniä. Tällöin vanhat olettamukset ja toimintamallit tuulettuvat ja Asiakkaan toiminnan eri osa-alueet muotoutuvat kokonaisuudeksi, jossa kehittämistä katsotaan yli rajojen. Lopputuloksena on kymmeniä käytännön toimenpide-ehdotuksia mallinnuksissa havaittuihin kehittämiskohtiin.


Koska materiaalikatselmuksen toteutuksessa lähtökohtanamme on Asiakkaamme tarpeet, myös tarkempaan säästöjen ja investointikustannusten laskentaan otetaan ne kehittämistoimenpiteet, jotka Asiakas itse kokee kiinnostaviksi ja mahdollisiksi. Niinpä saavutetut säästömahdollisuudet eivät ole ”konsulttien keksimää”, vaan aina aidosti Asiakkaamme toimintaan sopivia, aitoja ratkaisuja.


Envitecpolis Oy on vahva elintarvike- ja ruokapalvelualan materiaalikatselmoija Suomessa


Olemme olleet mukana materiaalikatselmustoiminnassa sen suomalaisista ensiaskelista lähtien. Lähdimme liikkeelle teollisuudesta, jonne katselmustoimintaa lähdettiin kansallisesti ensimmäisenä jalkauttamaan. Niinpä ensimmäiset katselmuskokemuksemme ovat muoviteollisuudesta. Katselmus osoittautui erinomaiseksi työkaluksi edistää Asiakkaidemme kilpailukykyä ja antaa heille uudenlaisia näkökulmia omaan toimintaansa.


Useiden vuosien kokemus työstä alkutuotannon parissa veti meidät kuitenkin ruoan äärelle ja niinpä veimme materiaalikatselmustoiminnan elintarviketeollisuuteen ja ruokapalvelualalle. Vaikka materiaalikatselmuksessa luotetaankin siihen, että Asiakas on itse oman toimintansa paras asiantuntija, vahva toimialatuntemuksemme edesauttaa meitä puhumaan Asiakkaidemme kanssa samaa kieltä ja kysymään Asiakkailtamme juuri oikeat – ja vaikeat – kysymykset.


Ruokapalvelualalle materiaalikatselmus tuo uudenlaisen työkalun toiminnan tarkasteluun. Leijona Catering Oy:lle tekemässämme katselmuksessa löydettiin keinoja muun muassa hävikin ja biojätteen vähentämiseen. Katselmus osoittaa, että myös ruokapalveluyrityksen materiaalivirroissa on yllättävän paljon lyhyen takaisinmaksuajan säästömahdollisuuksia – aivan kuten on osoitettu aiemmin tehdyissä teollisuuden materiaalikatselmuksissa eri toimialoilla. Katselmuksen tuloksena varuskuntaravintoloiden biojätteen määrää ryhdyttiin vähentämään merkittävästi, ja katselmuksen hyvät opit päätettiin levittää vähitellen kaikkiin varuskuntiin.


Juuri julkaistut tulokset Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksesta osoittavat, että katselmus sopii isojen toimijoiden lisäksi erittäin hyvin myös pienemmälle toimijalle. Yrityksen liikevaihto on n. 1,6 milj euroa, saavutetut säästöt noin 5 % liikevaihdosta / vuosi eli katselmuksen hinta on nopeasti saatu moninkertaisesti takaisin.


Tavoitteenamme ylittää Asiakkaamme odotukset


EnvitecBoost® Materiaalikatselmuksessa tukeudumme luovalla otteella sekä kansainvälisesti tunnettuun standardiin että omiin kokemuksiimme pohjautuviin toimintamalleihin – Motivan laatiman toimintamallin raameissä. Käytännön toteutuksessa yhdistämme nämä Asiakkaan vahvuuksiin ja osaamiseen parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tällä reseptillä takana on 7 katselmusta ja olemme löytäneet Asiakkaillemme vuosittaisia säästömahdollisuuksia yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa. Se on säästömahdollisuuksia keskimäärin 600 000 e/v katselmusta kohden. Materiaalikatselmus on siis varteen otettava keino säästöjen aikaan saamiseen.


Ota yhteyttä, niin katsotaan, mitä materiaalikatselmus tarkoittaisi juuri Teidän yrityksessänne.


Tutustu EnvitecBoost® Materiaalikatselmus >>

Tutustu Leijona Catering Oy:n materiaalikatselmus >>

Tutustu Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksen Motivan case-kortti >>

bottom of page