top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Leijona Catering Oy hyvin tyytyväinen materiaalikatselmukseen: ”Tulokset ylittivät odotukset"

15.09.2016

Toteutimme viime keväänä Leijona Catering Oy:lle materiaalikatselmuksen, jossa käytiin läpi Kajaanin varuskunnassa sijaitsevan Hoikanhovin varuskuntaravintolan materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset.


”Tulokset ylittivät odotuksemme. Katselmuksen jälkeen meillä on ennakoitua enemmän käytännön toimenpide-ehdotuksia tunnistettujen parannuskohteiden toteutukseen. Olemme asettaneet tämän perusteella Leijonalle selkeät tavoitteet muun muassa hävikin ja biojätteen vähentämiseen”, toteaa Leijona Cateringin aluejohtaja Petri Hoffren tyytyväisenä. ”Leijona Catering toteuttaa kaikki ruokapalvelut Puolustusvoimien varuskuntaravintoloissa ja valmistaa päivittäin yli 70 000 ateriaa. Näin ollen pienikin vähennys ravintolakohtaisessa biojätteen määrässä on merkityksellinen koko yrityksen tasolla.”


Konkreettisia käytännön toimenpiteitä ideoitiin yhdessä Leijona Catering Oy:n henkilökunnan kanssa sen jälkeen, kun Hoikanhovin ruokatuotantoprosessien materiaali- ja kuluvirtamallinnuksen avulla oli löydetty toiminnasta ne kohdat, joissa säästömahdollisuudet ovat merkittävimmät. Näin nousi esille useita hyviä, arkipäivän ratkaisuja paikallisesti hyödynnettäväksi sekä suuria, valtakunnallisesti toteutettavia toimenpiteitä.


”Materiaalikatselmus on Motivan teollisuudelle kehittämä menetelmä materiaali- ja kustannusvirtojen tarkasteluun, mutta me olemme erittäin onnistunein tuloksin siirtäneet mallin elintarvike- ja ruokapalvelualalle. Sille hienoa vahvistusta tuovat myös tyytyväiset asiakkaamme, kuten Leijona Catering Oy”, painottaakin Envitecpolis Oy:n myyntijohtaja Senja Arffman, joka oman vahvan ruokapalvelualan tuntemuksensa kautta osallistui myös katselmuksen käytännöntoteutukseen.

Comments


bottom of page