top of page
  • Writer's pictureMatti Arffman

HELMET Lähtötietokartoitus onnistui mainiosti

22.12.2016

HELMET-hanke on startannut tehokkaasti ja tahoja, joilla on tarpeita ja kiinnostusta hevosenlannan hyötykäyttöön, on löytynyt runsaasti. Useita prosesseja onkin jo käynnissä. Loka-marraskuussa toteutettuun lähtötietokartoitukseen saatiin kaikkiaan noin 500 vastausta. Suuret kiitokset kaikille vastaajille.


Kartoituskysely kohdennettiin eri toimialoille ja tavoitteena oli tavoittaa koko lannankäsittelyketju eli tallinpitäjät, hevosalan toimijat (joilla ei hevosia), maanviljelijät (joilla ei hevosia), energiantuotanto, jätehuolto sekä lannotevalmisteiden valmistajat ja viherrakentajat. Vastauksia saatiin yhteensä noin 500 ja niitä tuli kaikilta toimialoilta ympäri Suomea (ks. oheinen kuva). Vastanneista reilut 50 prosenttia oli tallinpitäjiä ja reilut 30 prosenttia maanviljelijöitä.


Lanta lannoitteena ja raaka-aineena kiinnostaa


Kyselyssä selvitettiin, missä tallinpitäjät kokevat lannan ongelmaksi ja mitkä jatkokäsittelymuodot ja -palvelut heitä kiinnostavat. Lisäksi siinä kartoitettiin tahoja, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään hevosenlantaa esimerkiksi viljelyssä, lannoitevalmisteiden valmistuksessa, viherrakentamisessa ja energiantuotannossa.


Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta tallinpitäjästä koki lannan jatkuvaksi tai kausittaiseksi ongelmaksi. Asia korostui etenkin eteläisessä Suomessa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla sekä pohjoisempana suurten kaupunkien läheisyydessä.


Yli 90% kyselyyn vastanneista maanviljelijöistä oli kiinnostunut tai mahdollisesti kiinnostunut hyödyntämään hevosenlantaa tai siitä jalostettuja lannoitevalmisteita pelloillaan. Lannan hyötykäytöstä kiinnostuneita viljelijöitä oli eniten Etelä- ja Länsi-Suomessa. Lisäksi kyselyyn vastasi useita energiayhtiöitä, jätehuoltoalan toimijoita, viherrakentajia ja lannoitevalmisteiden valmistajia, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään lantaa raaka-aineena toiminnassaan.

Kyselymme perusteella Etelä-Suomessa lantaongelma ja kiinnostus lannan hyödyntämiseen kohtaavat parhaiten. Jatkossa HELMETin tavoite on yhdistää nämä tahot toisiinsa ja auttaa yhteisten ratkaisujen löytämisessä ja toteuttamisessa.


Kohti konkretiaa alueellisissa tilaisuuksissa


Vuoden 2017 alusta käynnistyvät alueelliset HELMET tilaisuudet eri puolilla Suomea. Käytännönläheisissä HELMET Pirtti tilaisuuksissa tallinpitäjät, lannan hyötykäytöstä kiinnostuneet tahot, palveluita tarjoavat yritykset ja laitevalmistajat tuodaan saman pirtin pöydän ääreen. Ensimmäinen tilaisuuksista järjestetään 24.1. Jyväskylässä Killerin raviradalla.

Comments


bottom of page