top of page
  • Writer's pictureAntti Hartikainen

F.K. Trube Oy:lle materiaalikatselmuksemme oli koko talon juttu

Kuopiolainen F. K. Trube leipoo yli 100 vuoden kokemuksellaan Suomen parhaimmat pullat ja konditoriatuotteet. Perinteitä kunnioitetaan, mutta samaan aikaan kehitetään laatua ja prosesseja järjestelmällisesti ja jatkuvasti.

Trubella on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut isoja muutoksia. Vuodesta 2008 lähtien on Truben tuotteita jaeltu valtakunnallisesti ympäri Suomen. Vuonna 2017 muutettiin uusiin tiloihin Kuopion Kellonkärkeen. Uudet tilat mahdollistavat kasvun, tuotannon tehostamisen ja modernisoinnin.


Unohtamatta laadukkaiden raaka-aineiden ja ammattitaitoisten leipureiden käsityöosaamisen merkitystä.


Ulkopuoliset silmät katsomaan, juokseeko raha jossain väärään suuntaan


Trubella on todella hyvä ja positiivinen henki ja tekemisen meininki. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen, ja laadun osoituksena leipomolla on ISO 9001 ja FSSC 22000 sertifikaatit.


EnvitecBoost Materiaalikatselmuksesta kiinnostuttiin useastakin syystä. Toimitusjohtaja Sami Kemiläinen totesi, että vaikka paljon on jo tehty, haluttiin ulkopuoliset silmät katsomaan, ”juokseeko leipomolla raha jossain väärään suuntaan.” Materiaalikatselmus on vahvasti henkilöstöä osallistava projekti ja tästä syystä sen koettiin toimivan myös koulutuksellisena kehitystyökaluna.


Materiaalikatselmus pureutuu yrityksen tuotannon materiaalivirtoihin ja ennen kaikkea hävikkiin ja sivuvirtoihin sekä niiden kustannuksiin. Trubella oli vahva halu saada lisää tietoa siitä, missä, miten paljon ja miksi hävikkiä syntyy ja millaisin toimenpitein sitä voidaan vähentää.


Katselmuksen tiivis toteutus


Truben pullalinjan materiaalikatselmuksen eri työvaiheet toteutettiin tiiviillä aikataululla vuoden viimeisten kuukausien aikana. Tämä edellytti henkilöstöltä venymistä. ”Truben materiaalikatselmus oli varsinainen mallisuoritus. Saimme projektin trubelaisten kanssa hienosti sovitussa aikataulussa maaliin. Henkilöstöllä oli paljon hyviä ideoita ja ajatuksia. Ihan mahtavaa oli esitellä katselmuksen tulokset koko leipomon henkilöstölle”, ihastelee Envitecpoliksen johtava asiantuntija Kati Oikarinen.


Katselmuksen aikana tehtiin tuotannossa tarkennettua hävikkiseurantaa, rakennettiin materiaali- ja kustannusvirroista havainnolliset taulukot ja visuaaliset esitykset. Ideointityöpajassa syvennyttiin kehitysteemoihin ja tehtiin varsin onnistuneeksi osoittautunut kävelykierros tuotannossa eli juuri siellä, missä asiat oikeasti tapahtuvat.


Katselmuksen tulokset


EnvitecBoost Materiaalikatselmus antoi Trubelle uutta tietoa, jonka pohjalta on helppo edetä jatkuvan parantamisen prosessissa. Materiaalikatselmus laski Truben pullalinjan hävikille hintalapun, antoi tarkkaa tietoa hävikin syntypaikoista sekä tuotekohtaisesta hävikistä. Syvempi ymmärrys auttaa löytämään tehokkaimmat keinot toiminnan kehittämiselle ja auttaa priorisoinnissa.


Katselmuksen aikana syntyi iso määrä toimenpide-ehdotuksia hävikin minimoimiseksi. Tarkasteltavaa löytyy niin tuotantoprosessista, koneista, laitteista kuin jokapäiväisen toiminnan rutiineista. On tärkeätä varmistaa, että tuotannon kasvaessa kustannukset eivät nouse samassa suhteessa ja että I-laadun tuotteiden saanto on erinomaisella tasolla. Tarvitaan toimintakykyiset ja -varmat koneet ja laitteet, perehtynyt ja huolellinen henkilöstö, nopea reagointi ongelmiin, viisaat työtavat ja materiaalivalinnat. Edetään kohti tulevaisuutta sopivassa tasapainossa modernin koneellisen tuotannon ja käsityönä tehtävän leivonnan välillä.


Hävikki on yhteinen asia


Hävikin kustannukset ovat usein yllättävänkin suuret. Hävikin todellinen hintalappu motivoi entistä ponnekkaampaa kehittämistä. Kun on olemassa lähtöluvut ja seurannan työkalut, on helppo määrittää hävikin vähentämiselle tavoitteet ja seurata kehitystä.


Trubella materiaalikatselmuksen eri työvaiheisiin osallistui iso määrä trubelaisia. Tulosinfossa oli läsnä lähes koko henkilöstö. Kun henkilöstö kuuli tuoreeltaan katselmuksen tulokset, on jokaisen työntekijän helpompi hahmottaa oman toiminnan vaikutukset ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Saattamalla asioita yksi kerrallaan kuntoon ja noudattamalla hävikkiä minimoivia toimintatapoja edesautetaan toiminnan jatkuvaa parantamista.


”Hävikki on yhteinen asia. Jokainen voi omalla työllään vaikuttaa hävikin määrään. Pienetkin teot merkitsevät”, korostaa asiantuntija Kati Oikarinen. ”Hävikin minimointi tukee laadukasta ja kannattavaa liiketoimintaa, parantaa työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Se on myös vastuullista toimintaa parhaimmillaan.”


”Tilasimme materiaalikatselmuksen, jotta oppisimme lisää. Halusimme Envitecpolikselta apuja leipomon tilanteen avaamiseen erityisesti hävikin osalta. Materiaalikatselmus oli erittäin joustavasti ja ammattitaitoisesti toteutettu. Henkilökunnan näkökulma hävikkiin muuttui katselmuksen aikana. Katselmuksen pohjalta on hyvä lähteä toteuttamaan toimenpiteitä”, summaavat Trubelta Sami Kemiläinen ja tuotantopäällikkö Henri Talvinen.

Comments


bottom of page