top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Envitecpolis yhteistyöhön MELAn kanssa

18.04.2019

Envitecpolis Oy ja MELA ovat solmineet yhteistyösopimuksen Envitecpolis Oy:n liittymisestä Välitä viljelijästä -verkostoon. Verkoston tekemän yhteistyön tavoitteena on maatalousyrittäjien työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työkyvyttömyysriskien mahdollisimman varhainen havaitseminen. Envitecpoliksen työntekijät kohtaavat työssään viljelijöitä päivittäin, minkä vuoksi he voivatkin olla ensimmäinen taho, joka havaitsee viljelijän avuntarpeen.Välitä viljelijää -verkoston tavoitteena on edistää maatalousyrittäjän jaksamista sekä tarvittaessa ohjata viljelijöitä avun piiriin. Verkoston yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä. Verkoston avulla vahvistetaan käytäntöä, että jokainen joka työssään kohtaa maatalousyrittäjän rohkenisi tarvittaessa ottaa puheeksi asiakkaan jaksamista tai tilan toimintaa uhkaavat asiat, mikäli sellaisia havaitsee ja ohjata avun piiriin. Apu voi yhtälailla liittyä jaksamiseen, terveyteen kuin vaikkapa maatilan talouden hallintaan saamiseen.


Envitecpolis tunnetaan maatilakentässä etenkin biokaasupalveluista. Niiden lisäksi yritys tarjoaa kannattavuuslaskentaa maatilan talouden arviointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Maanviljelijät ovat yrityksen iso asiakasryhmä. Niinpä yrityksen työntekijät kohtaavatkin viljelijöitä työssään päivittäin.


– Tämä sopimus tuo näkyväksi sen, mitä me työmme arjessa viljelijöitä kohdatessamme olemme aina tehneet, kertoo Envitecpolis Oy:n toimitusjohtaja

Mika Arffman.


– Maatilan taloudesta, tulevaisuudesta ja nykytilasta juteltaessa tulee esille myös se, jos arki ei suju tai voimavarat ovat lopussa. Silloin olemme suositelleet ottamaan yhteyttä Välitä viljelijästä -hankkeen alueelliseen yhteyshenkilöön. Yksin emme ole jättäneet avuntarpeessa olevaa viljelijää tähänkään saakka, nyt tuomme tämän toimintamme näkyväksi yhteistyösopimuksemme kautta, Mika jatkaa.

Envitecpolis Oy


Envitecpolis Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa materiaali- ja energiatehokkuuden palveluilta koko ruokaketjulle. Maatiloille yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita biokaasuinvestoinnin ja muun uusiutuvaan energian investoinnin kannattavuuden laskentaan ja investoinnin eteenpäin viemiseen, maatilan kannattavuuslaskennan palveluita ja maatilan hiililaskentaa.Mela rakentaa Välitä viljelijästä -verkoston tehostamaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä.

Comments


bottom of page