top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Envitecpolis Oy toteuttamaan Sipilän hallituksen kärkihanketta

19.08.2016

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi Envitecpolis Oy:n toteuttamaan pääministeri Sipilän hallituksen kiertotalouden kärkihankkeen toimenpiteisiin kuuluvaa hevosenlannan hyötykäyttöhanketta. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on hevosenlannan ravinteiden kierrätyksen ja energiakäytön lisääminen.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu ravinteiden talteenoton lisääminen erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla. Konkreettisena tavoitteena on, että vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa.

Ministeriön keväällä toteuttamaan hevosenlannan hyötykäytön hankehakuun saapui yhdeksän toimintaesitystä, joista Envitecpoliksen toteutusmalli pystyi vastaamaan parhaiten hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Toteutusmallin keskeisenä periaatteena on aitojen tarpeiden ja haasteiden tunnistaminen toimijakentässä, ratkaisujen löytäminen ja pysyvän, konkreettisen toiminnan aikaansaaminen.

” Tämä hanke on erityisesti neuvontaan ja tiedonjakamiseen painottuva hanke, missä kartoitetaan hevosenlannan hyötykäyttömahdollisuuksia ja etsitään hyviä toimintatapoja niin alueille, paikallisesti kuin myös toimijatasolle. Lisäksi hankkeen toteuttajan tehtävänä on toimijoiden ohjaus erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja tarvittavien investointien valinnassa.”, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila kertoo.

”Hankkeen avulla Envitecpolis pääsee upeasti hyödyntämään sekä ravinteiden kierrätyksen että uusiutuvan energian vahvaa osaamistaan.”, iloitsee yrityksen toimitusjohtaja Mika Arffman. ”Parasta hankkeessa on se, että siinä pureudutaan ruohonjuuritasolle, etsitään aitoja ja toimivia ratkaisuja, joiden avulla hankkeen tavoitteisiin päästään ja samalla luodaan uutta yritystoimintaa hevostalouden ympärille.” Lisätietoja: Mika Arffman, toimitusjohtaja, Envitecpolis Oy +358 44 3300 816 mika.arffman@envitecpolis.fi Tutustu maa- ja metsätalousministeriön tiedotteeseen >>

Comments


bottom of page