top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Elena Suomela: Aurinkosähköjärjestelmän toteutettavuusselvitys sopii kaikille yrityksille


Aurinkosähköjärjestelmän toteutettavuusselvitys sopii kaikille yrityksille kokoluokasta riippumatta.

Johtava asiantuntija Elena Suomela Envitecpolikselta suosittelee aurinkosähkön toteutettavuusselvitystä kaikille yrityksille kokoluokasta riippumatta. - Avaimet käteen-periaate on vaivaton tapa toteuttaa suunnittelu aurinkosähköinvestoinnin osalta. Envitecpolis toteuttaa investoinnin suunnittelun selvityksestä lähtien hyvässä yhteistyössä yrityksen kanssa yrityksen aikataulutoiveiden mukaisesti. Teemme kannattavuuslaskelman yrityksen lähtökohdista käsin ja laskentaperiaate on sama kaikissa kokoluokissa, ei siis ole väliä, kuluuko sähköä 50 MWh vaiko 500 MWh, kertoo aurinkosähköasiantuntija Suomela. Envitecpolis on puolueeton, asiakaslähtöinen ja joustava toimija. Toteuttavuusselvitys auttaa yritystä vakauttamaan talouttaan ja edesauttaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Toteutettavuusselvityksen hankinta

Envitecpolisilla on pitkä kokemus ja asiantuntijuus aurinkosähköstä maatiloille toteutettujen investointien myötä. Aurinkosähköinvestointien kapasiteetti voi olla isoilla maatiloilla samaa luokkaa kuin teollisuudessa. - Aurinkosähköinvestoinnin avulla asiakasyritys pystyy paremmin hallitsemaan sähkönhinnanmuutosten riskejä, koska pystyy itse tuottamaan sähköä eikä ole niin sidoksissa alati muuttuviin sähkönhintoihin. Aurinkopaneelijärjestelmä on pitkäikäinen ja oikein asennettuna luotettava sähköntuottaja, avaa Elena aurinkoenergian hyötyjä.

Toteutettavuusselvityksessä tutkitaan potentiaaliset asennuspaikat, määritetään sopivimmat kokoluokat, pyydetään tarjoukset potentiaalisimmilta teknologiatoimittajilta, lasketaan investoinnin kannattavuus sekä selvitetään lupien tarve. Verkkoon syötetystä sähköstä maksetaan – toki hyöty on suurempi silloin, kun sähköä tuotetaan omaan käyttöön.

Vastuullisuus ja omavaraisuus painavat vaakakupissa

Aurinkoenergian tuotanto on päästötöntä, hajutonta ja äänetöntä uusiutuvaa energiaa. Lisäksi aurinkoenergia luo positiivista mielikuvaa yrityksen arvomaailmasta ja tätä kannattaa hyödyntää vastuullisuusviestinnässä sekä vastuullisuusraportoinnissa. Aurinkosähköjärjestelmä ei aiheuta toimiessaan ympäristölleen haittaa, joten se sopii käytännössä mihin tahansa kohteeseen. Ympäristöön vaikuttamisen lisäksi aurinkosähköjärjestelmä lisää omavaraisuutta energian osalta, antaa resilienssiä riskienhallintaan ja auttaa vakauttamaan taloutta.


Johtava asiantuntija, aurinkosähkö


Elena SuomelaComments


bottom of page