top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Digitehokas yritys luo uutta ja vähentää joutavaa

25.10.2016

Asiantuntijatiimimme täydentyi digiosaamisella Insinööri (yamk) Mari Niskasen aloittaessa työnsä yrityksessämme lokakuun alussa. Hänen osaamisensa avulla teemme palvelujemme käyttämisen Asiakkaillemme entistä helpommaksi ja tehostamme omaa toimintaamme. Lue alta Marin ajatuksia digitalisaatiosta:


Energiatehokkuus, Materiaalitehokkuus ja digitehokkuus
Mari Niskanen


Puhumme tiimissämme paljon energia- ja materiaalitehokkuudesta. Mielestäni voisimme puhua myös digitehokkuudesta. Suunnittelutyössä tiedon nopea ja oikea-aikainen siirto ovat tärkeässä asemassa, varsinkin kun töitä tehdään ympäri Suomea. Parhaassa tapauksessa tiedot ovat reaaliaikaisesti käytössä kaikkialla, missä tietoa tarvitaan. Mutta aika, jonka käytämme tietojen päivittämiseen ja järjestelmien säätämiseen, ei saa ylittää aikaa, jonka käytämme asiakkaamme haasteiden ratkaisemiseen!

Olen työurallani ollut mukana suunnittelemassa uusien ratkaisujen käyttöönottamista sote-alalla, vauhdittamassa Kainuun aluekehittämisen digitaalista viestintää ja toiminut kansainvälisen viennin asiakaspalvelutehtävissä. Olen huomannut, että työympäristöstä ja käytössä olevista välineistä riippumatta tekemisen keskiössä on yhteistyö. Toisinaan yhteistyö tapahtuu lähes pelkästään toiminnanohjausjärjestelmän välityksellä, toisinaan vaaditaan kokoontumista yhteiseen tilaan kahvikupin ääreen. Yhteistyö on ensisijaisesti yhteistyökumppanin kuuntelemista ja huomioonottamista ja sovittujen tehtävien hoitamista, mutta myös erilaisten digitaalisten välineiden haltuunottoa. Kuinka moni meistä on ollut videoneuvottelussa, jossa käytetään ensimmäiset 15 minuuttia yhteyksien avaamiseen? Tai kuinka monesti olemme joutuneet tarkistelemaan, onko tietokannoista saatu tieto luotettavaa ja ajan tasalla?

Minun tehtäväni yrityksessämme on ensisijaisesti auttaa löytämään oikeita ratkaisuja. Uskon, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta myös kokeilemalla selviää, mikä toimii ja mikä ei. Tarvitaan vain ajatus siitä, mitä halutaan saavuttaa ja rohkeutta kokeilla.


Ennakkoluuloton asenne

Kun uusia toimintatapoja otetaan haltuun, tarvitaan ennakkoluulotonta ja innokasta asennetta. Olen saanut suoritetuista opinnoistani valmiuksia mm. verkkoviestintään ja ohjelmistoratkaisujen soveltamiseen erilaisissa ympäristöissä sekä taitoja organisaation toiminnan kehittämiseen. Viimeisin suorittamani tutkinto on Yamk-insinööritutkinto teknologiaosaamisen johtamisessa.

Usein opiskeluun löytyy aikaa vasta iltamyöhällä. Onkin huippujuttu, että Envitecpolisilla digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa on jo hyvin hallussa. Esimerkiksi Maanosaajan® www-sivuilla opitaan maatilan energia- ja ravinnetehokkuuden parantamista ja E-farm® -ohjelmistolla voi laskea oman tilan uusiutuvan energian investointien kannattavuutta.


Digitehokas yritys luo uutta ja vähentää joutavaa


Digitehokas yritys sovittaa erilaisia välineitä käyttöönsä ja vähentää ylimääräistä työtä kustannustehokkaalla tavalla. Digitehokas yritys ideoi, tuottaa ja markkinoi ennakkoluulottomasti tuotteita ja palveluja. Se pysyy Asiakkaiden muuttuvissa tarpeissa mukana uudistamalla sekä toimintatapoja, prosesseja että välineitä. Samalla kuunnellaan Asiakasta, seurataan tuloksia ja tarvittaessa reagoidaan muutoksiin.

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page