top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Vahvaa osaamista kotiutettiin – maatalouden parhaat ratkaisut ja etätyö vetivät EnvitecpolikselleEnvitecpoliksella ovat aloittaneet asiantuntijoina Anu Autere ja Mikko Jauhiainen. Anu on kotoisin Pirkanmaalta ja asuu nyt Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä. Mikko puolestaan elelee Kiuruvedellä perheensä ja Martta-mäyräkoiran kanssa.   


-Olen toiminut lähes kymmenen vuotta maatalousyrittäjänä 2000-luvun alusta lähtien ja sen jälkeen kokemusta on karttunut niin käytännön karjanhoitotöissä, kuin neuvonta- ja asiantuntijatehtävissäkin maidontuotannon sektorilla noin 15 vuotta. Viimeisin tutkintoni on Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, kertoo Anu.  


Mikko on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Metsänhoitaja) ja Energiatekniikan insinööri YAMK (Master of engineering, Energy). Lisäksi hän on suorittanut bioenergia-alan kursseja ja pätevyyksiä. Oman yrityksensä kautta hän on toiminut mm. projektipäällikkönä lämpölaitoshankkeissa ja metsäenergian hankintalogistiikan koordinoijana.  


-Päätyönäni pyöritän osin omistamaani metsäenergian- ja lämpöyrittämisen parissa toimivaa yritystäni. Sivutyönä viljelen vajaa 100 ha peltoa käsittävää kotitilaani ja vastaan myös sen metsien hoidosta, taustoittaa Mikko osaamistaan ja kokemustaan.  Anun ja Mikon osaamisalueet täydentävät kokonaisuutta  


 

Anun osaamisalue Envitecpoliksella on maatilan toiminta ja Mikolla on osaamista biokaasusta, nurmen tuotannosta, maatilojen syötteistä ja biomassojen logistiikasta.  


-Odotan innolla yhteistyötä maatalouden asiantuntijatiimien kanssa. Meillä Envitecpoliksella on paitsi laaja asiantuntemus, myös mahtavia persoonia riveissään. Uskon, että tämä yhteistyö antaa lisää keinoja ja mahdollisuuksia toimia maatalousyrittäjien tukena liittyen alan kehitykseen, talouteen ja ympäristövastuullisuuteen, kertoo Anu.  


Myös Mikolla on odotuksia uuteen asiantuntijatehtävään liittyen:  


-On mukava päästä hyödyntämään työelämässä ja opinnoissa kertynyttä tietoa ja kokemusta käytännössä biokaasuprojektien edistämiseen sekä samalla oppia lisää Suomen johtavilta biokaasualan-asiantuntijoilta, toteaa Mikko.   


Biokaasu on kiinnostanut Mikkoa energianlähteenä yli 15 vuotta oman yritystoiminnan kautta, mitä kautta hän on sitä opiskellut ja seurannut. Häntä innostaa erityisesti se, miten suunnitelmat ja projektit jalostuvat käytännön konkretiaan ja tuottavaksi liiketoiminnaksi. 


-Lisäksi on mukava olla edistämässä omalta osaltani biotalouden kehitystä ja ennen kaikkea maatalousvaltaisten seutujen elinvoimaisuutta ja bisnesmahdollisuuksia, painottaa Mikko.   


Maanviljelijänä ja nykyaikaista karjataloutta läheltä seuraavana alkutuotanto on Mikolle tuttua aivan ruohonjuuresta traktorin ohjaamon kautta maatalousyrityksen johtoon.  


Mikko haluaa painottaa etätyön tuomaa mahdollisuutta:   


 -Työskentely kotoa käsin on ollut perusedellytys, että olen voinut alkaa tekemään tätä työtä muun tekemiseni lisänä. Envitecpolisin vahvaan käytännön osaamiseen pohjaava asiantuntijatyö ollut mukava seurata; aiemmin asiakkaana ja sivusta seuraajana ja nyt itse työntekijänä, päättää Mikko.  Maataloudessa toimivien yrittäjien hyvinvointi lähellä sydäntä Anu kertoo olleensa jo vuosien ajan oman yrittäjätaustansa kautta kiinteästi kiinni käytännön maataloudessa ja hän on kohdannut neuvontatehtävissäkin maatalousyrittäjiä ympäri Suomea.  


-Olen työskennellyt ja teen edelleen yhteistyötä myös elintarvikeketjun muissa osissa. Kokemukseni kautta kontaktipinta maatalouteen ja sen liitännäiselinkeinoihin on kohtuullisen laaja, sanoo Anu. 


Maataloudessa toimivat yrittäjät, yrittäjien hyvinvointi ja jaksaminen ovat Anun sydäntä lähellä. Hän uskoo, että paitsi yrityksen menestymisen, myös yrittäjän hyvinvoinnin yksi tärkeä osa-alue on hallittu tuotanto ja tuotannon kehittäminen.   


-Haluan tehdä töitä ympäristössä, jonka ajatuksena on kannustaa, ohjata ja tuottaa oikeasti hyödyllistä tietoa maatalousyrityksille ja näissä yrityksissä vaativaa työtä tekeville ihmisille. Ympäristöasiat kiinnostavat ja haluan olla mukana löytämässä maatalouden kannalta parhaita kestäviä ratkaisuja myös ympäristö huomioiden, päättää Anu. 

bottom of page