top of page
  • Writer's pictureMatti Arffman

Uudessa palvelussamme yhdistyvät biokaasu-, hiili-, ravinne- ja logistiikkaosaamisemme.


Uusiutuvan energian direktiivin (REDII) määrittää päästövähennysvaatimukset laitoksille käyttöönottovuoden ja kaasun käyttömuodon perusteella.


Päästökriteerit tulee täyttää, jotta tuotettu biokaasu ja biometaani voidaan laskea kansallisiin uusiutuvan energian tuotantotavoitteisiin ja toiminnanharjoittaja voi liittyä jakeluvelvoitteen piiriin.


Näinollen, olemme laajentaneet palveluntarjontaamme kestävyyspalveluihin, joissa yhdistyvät vankka biokaasu-, hiili-, ravinne- ja logistiikkaosaamisemme. Kestävyyspalvelumme antavat sinulla tietoa, millä reunaehdoilla suunnitteilla oleva biokaasuntuotanto on kestävää. Rakenteilla tai käytössä olevalla laitoksellasi on palvelumme jälkeen Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä.Comentários


bottom of page