top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Toimitusjohtajamme jatkaa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n puheenjohtajana

23.04.2021

Kaksi viikkoa sitten starttasi kolmas vuoteni SBB:n eli Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen puheenjohtajana. Valinta tuli pienoisena yllätyksenä, sillä oletin hallituksen puheenjohtajakauden olevan maksimissaan kaksi vuotta, mutta näinpäs ei ollutkaan. Hienoahan se oli nähdä, että luottoa löytyy edelleen. Positiivisin ja nöyrin mielin, mutta nöyristelemättä jatkan hommia. Mielestäni kahden ensimmäisen vuoden aikana olemme yhdessä hallituksen, valiokuntien ja toiminnanjohtajan operatiivisen työn sekä laajan sidosryhmäyhteistyön kautta saaneet vietyä asioita oikeaan suuntaan eli tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Mika Arffman


Biokaasutoimialan näkökulmasta tämä ja ensi vuosi tulevat olemaan erittäin merkittäviä. Biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän esityksen mukaisten 24 toimenpiteen valmistelut ovat edenneet viime vuoden alun koronahidasteen jälkeen määrätietoisesti eteenpäin. Investointien ja markkinoiden edistämisen näkökulmasta keskeisimpien elementtien eli erilaisten investointitukien ja jakeluvelvoitteen osalta ollaan siinä tilanteessa, että osa tuista on jo valmiita ja haettavissa, osa on valmistumassa vuoden 2021 aikana ja jakeluvelvoitelainsäädäntövalmistelu etenee määrätietoisesti parhaillaan valiokuntakuulemisissa. Edellä mainittujen toimenpiteiden valmistelu ja tietoisuus siitä, että asiat etenevät, on näkynyt biokaasukentässä positiivisena kuplintana jo jonkin aikaa, viime loka-marraskuulta lähtien.


Näen tärkeänä, että jatkamme määrätietoisesti töitä laajan syötepohjan ja kolmen kokoluokan biokaasutuotannon edistämisen sekä ravinnekierrätyksen eteen. Näin meillä on mahdollisuus saada Suomessa hajallaan oleva ja pääosin maatalouden biomassoista koostuva vielä hyödyntämätön syötepotentiaali valjastettua käyttöön kunkin alueen ja toimijoiden erityispiirteet huomioiden. Nurmi mahdollisena biokaasulaitoksen syötteenä on myös tärkeää pitää kaikissa valmisteluissa mukana. Tällä hetkellä keskeistä on, että loputkin investointituet saadaan mahdollisimman nopeasti toimijoiden haettavaksi ja sitä kautta investoinnit etenemään. Lisäksi on tärkeää saada jakeluvelvoitelainsäädäntö valmiiksi siten, että verotukseen ja jakeluvelvoitteen sekä investointitukien yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin saadaan selkeät linjaukset.


Luotto siihen, että edellä mainitut asiat ratkeavat on kuitenkin vahva, koska sekä poliittisilta päättäjiltä että virkamiehiltä saatu viesti on ollut jo useamman vuoden ajan laajasti yhteneväinen ja biokaasutoimialaa tukeva. Biokaasun merkitys sekä ilmasto- että ympäristönäkökulmasta ja myös taloudellisten mahdollisuuksien osalta on hienosti tunnistettu. Näin ollen hyvin monen asiakkaamme kanssa katse onkin kääntynyt jo pidemmän aikaa sitten yhä vahvemmin siihen, miten biokaasun ja -metaanin sekä kierrätysravinteiden ja maanparannusaineiden markkinat tulevat kehittymään, ja mitä tälle kehitykselle voimme itse mahdollisesti tehdä.


Merkittävä kiertotalousmahdollisuus


Biokaasu on merkittävä kiertotalousmahdollisuus, joka nyt on pikkuhiljaa realisoitumassa ja lähivuodet näyttelevät tässä kehityksessä keskeistä roolia. Anssi Kainulainen MTK:sta totesi noin kuukausi sitten järjestetyssä biokaasun pyöreän pöydän keskustelussa mielestäni erittäin osuvasti, että tämä vuosikymmen tulee olemaan biokaasun vuosikymmen. Tämän vuosikymmenen alussa tehdään ne tärkeät ratkaisevat liikkeet, jotta biokaasutoimiala jatkaa kehittymistään oikeaan suuntaan, biokaasun kilpailukyky saadaan kehittymään siten, että investointeja uskalletaan tehdä ja markkina sekä kaasun että kierrätysravinteiden osalta saadaan kehittymään siten, että kannattavalle liiketoiminnalle on edellytyksiä.


Toimiala asetti keväällä 2020 tavoitteekseen neljän terawattitunnin tuotantotavoitteen vuonna 2030 (https://biokaasu2030.fi/). Tavoite on kova, mutta realistinen, ja vaatii meiltä kaikilta toimijoilta määrätietoista työtä. Tärkeää on rakentaa vuosien 2021-2022 aikana selkeä näkymä siitä, miten etenemme kohti 2030 tavoitetta vuodesta 2024 eteenpäin sen jälkeen, kun valmisteilla olevat määräaikaiset tuet päättyvät. Miten jatketaan tukien osalta, ja miten sekä biokaasun ja -metaanin sekä kierrätysravinteiden ja maanparannusaineiden markkinoita saadaan edistettyä? Lisäksi on huolehdittava biokaasutoimialan kokonaiskoordinaatiosta sekä kehittää sitä määrätietoisesti, jotta tämä hyvinkin moniulotteinen, useille hallinnon- ja liiketoiminnan aloille ulottuva kokonaisuus kehittyy laajana kannattavana kokonaisuutena kohti tunnistettuja mahdollisuuksia.


Kirjoittaja on Envitecpolis Oy:n toimitusjohtaja sekä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Comments


bottom of page