top of page
  • Writer's pictureJuhani Finskas

Talouden auki laskeminen auttaa näkemään oman tilan vahvuudet ja heikkoudet


Maatalous on ajautunut vakavaan kannattavuuskriisiin, joka koskettaa jokaista suomalaista. Panosten ja energian hinnat ovat räjähtäneet käsiin, mikä näkyy rajuina kustannusten nousuina suomalaisilla maatiloilla. Kustannusten noustessa on mietittävä uudelleen panosten optimointia ja eri tuotantohaarojen kannattavuutta. Maa- ja metsätaloussektoria koskettaa myös ilmastonmuutos, joka puhuttaa julkisessa keskustelussa jatkuvissa määrin. On tärkeää muistaa, että maa- ja metsätalous ovat ainoita maankäytön sektoreita, jotka voivat toiminnallaan sitoa hiiltä ilmakehästä. Maatilojen viljely varastoi hiiltä kasvustoon ja maaperään sen lisäksi, että tilat suorittavat ensisijaista tehtäväänsä, eli tuottavat ruokaa yhteiskunnallemme. Suomalainen ruuantuotanto on osa huoltovarmuuttamme, josta meidän on syytä huolehtia. Suomalainen ruokaketju on puhtauden ja vastuullisuuden mittareilla maailman kärkipäitä, joten voidaankin todeta, että taloudeltaan terveet maatilat ovat koko ruokaketjun, ilmaston ja Suomen etu.


Omat vahvuuteni talousasiantuntijana ovat käytännön kokemus ja ymmärrys ruuantuotannosta, minkä myötä on helpompi itse asettua yrittäjän saappaisiin. Teoreettinen osaaminen taloustieteestä ja matemaattinen ymmärrys tilan toiminnasta auttavat analysoimaan tilan vahvuuksia ja heikkouksia. Opinnoissani olen oppinut soveltamaan taloustieteen perusteita ruuantuotantoon sekä ymmärtämään ruokaketjun markkinamekanismeja. Lisäksi olen saanut paneutua maatalouden kannattavuuslaskentaan. Haluan auttaa maatalousyrittäjiä tehostamaan omaa liiketoimintaansa, ja auttaa parantamaan suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta.

Maatilan johtamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää hahmottaa oman yrityksen kokonaiskuva tarkastelemalla sen taloutta. Esimerkiksi oman lopputuotteen tuotantokustannuksen tietäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämä määrittelee, kuinka paljon lopputuotteen hinnan tulee olla, jotta yrityksen toiminta on kannattavaa – tai mille tasolle tuotantokustannukset on saatava, jos tuotteen hintaan ei voida vaikuttaa. Tuotantokustannusten auki laskemisella voidaan selvittää, mikä on oman tuotannon vahvin ja heikoin lenkki. Envitecpolis Oy:n Maatilan Voitto -laskentapalvelu selvittää yrittäjälle monipuolisesti oman tilan tuotannon tunnusluvut, ja vertailemalla niitä keskiarvoihin nähdään tilan vahvuudet ja heikkoudet. ”Jos sitä voidaan mitata, sitä voidaan parantaa.”


Monissa kannattavuuslaskelmissa käytetään keskiarvolukuja. Tällöin ne eivät kerro totuutta maatilan toteutuneista kuluista ja juuri oman tilan kannattavuudesta. Maatilan Voitto -laskentapalvelussa kaikki maatilan toteutuneet tulot ja kulut jaetaan tuotantoon ja näin saadaan kokonaisvaltainen ja tarkempi kuva koko maatilan ja jokaisen tuotantohaaran kannattavuudesta. Juuri tämä on Maatilan Voitto -laskentapalvelun vahvuus, sillä erilaisia kustannusrakenteita on niin paljon kuin maatilojakin on.

Kannattavuuden ja tuotantokustannusten lisäksi on tärkeää huolehtia myös maksuvalmiuden ylläpitämisestä, että vältytään ”kädestä – suuhun” ilmiöltä, joka huonontaa myös yrityksen kannattavuutta. Markkinoita seuraamalla ja oikein ajoitetuilla panosten hankinnoilla voidaan välttyä turhilta kustannuksilta. Kun yrittäjä hahmottaa maatilansa talouden kokonaiskuvan antaa se mahdollisuuden arvioida, mihin suuntaan yritystä haluaa tulevaisuudessa viedä.


Vaikka maatalous onkin kovassa rakennemurroksessa, Suomalainen ruuantuotanto ei ole häviämässä mihinkään. Tämänhetkisestä kannattavuustilanteesta huolimatta alalla tullaan nyt ja tulevaisuudessa näkemään myös hyvinkin menestyviä yrityksiä. Envitecpolis Oy tarjoaa laskettua tietoa ja asiantuntijapalveluita maatalousyrittäjän päätöksenteon tueksi. On hienoa olla mukana tuottamassa viljelijöille tarkkaa tietoa oman maatilansa kannattavuudesta, ja auttaa siten yrittäjää johtamaan omaa yritystänsä oikeaan suuntaan.


Kirjoittaja on taloustiimimme uusi asiantuntija Juhani Finskas.

Opmerkingen


bottom of page