top of page
  • Writer's pictureHannu Karhunen

Maatilan Voitto vastaa asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin

Kannattavuuslaskentapalvelumme Maatilan Voitto lanseerattiin vuosi sitten. Vuosi on ollut vauhdikas ja vastaanotto laskentapalvelullemme hyvä. Olemme pystyneet auttamaan viljelijöitä sekä oman maatilan kannattavuuden syvemmässä tuntemisessa että tarjoten laskettua tietoa päätöksen teon tueksi tai neuvotteluihin rahoittajan kanssa. Nyt Maatilan Voiton tuoteperhe laajenee herkkyysanalyysilla.Toni ja Mikko valmiina jututtamaan messuvieraat Maatilan Voitosta KoneAgriassa 2017.

Maatilan kannattavuuden tarkasteluun ja parantamiseen pureutuva laskentapalvelumme Maatilan Voitto lanseerattiin vuosi sitten KoneAgriassa. Palvelumme alku on ollut niin lennokas, että selkeästi maatiloilla on ollut kova tarve uudenlaiselle, tarkemmalle laskentapalvelulle.


– Maatilat tarvitsevat entistä syvempää ja tarkempaa tietoa maatilansa kannattavuudesta, tulojen ja menojen jakautumisesta tuotantoon ja lopputuotteiden todellisesta hinnasta. Viljelijät miettivät maatilansa tulevaisuuttaan ja haluavat laskettua tietoa päätöksenteonsa tueksi, kertoo maatilan tuotantotalouden johtava asiantuntijamme Toni Leinonen.


Maatilan Voiton perusta on maatilan nykytilanteen avaaminen ja ymmärtäminen. Se on kivijalka, josta ponnistetaan simulointilaskentaan ja vertailuun. Simuloidun muutoksen kannattavuutta ei voida arvioida, jos tilan nykyinen todellinen kannattavuus ei ole tiedossa. Nykytilanteen laskenta avaa viljelijälle, mitkä ovat hänen tilallaan todelliset tuotantokustannukset; paljonko yhden rehukilon, maitolitran, vilja- tai lihakilon tuottaminen maksaa.


– Olemme törmänneet siihen, että usein kannattavuuslaskennassa käytetään standardi- ja keskiarvolukuja. Tällöin ne eivät kerro juuri kyseisen tilan kannattavuudesta, Toni kertoo.


– Erään sukupolven vaihdosta pohtineen asiakkaamme kohdalla oli kannattavuuslaskelman perusteella suositeltu jopa tilan alasajamista. Tämä ihmetytti sekä nykyisiä viljelijöitä että jatkajia, sillä käytännön arjessa tila oli varsin kannattava, hän jatkaa.


Kun Maatilan Voiton laskennassa kyseisen tilan kannattavuus laskettiin toiminnan todellisilla luvuilla, saatiin selville tilan todellinen tilanne, jonka mukaan tila kannattavuus oli varsin hyvä.


– Viljelijäpariskunnan kiitokset olivat valtavan vuolaat, kun laskenta valmistui. Vaikka hyvältä tuntuikin, niin eihän siihen auttanut kuin todeta, että tehän nuo luvut olette tehneet, minä vain vein ne Tuottolaskuriimme. Kannattavuus, joka tilalla on, on ihan asiakkaiden omaa työtä, Toni hymyilee.


Simulointi antaa selkänojaa päätöksille


Maatilan Voiton simuloinnissa haluttu muutos viedään nykytilanteen laskentaan. Näin nähdään sen vaikutus tilan kannattavuuteen ja kustannusten muodostukseen. Kun kannattavuus on avattu palasiksi ja toteutus tehty tiiviissä yhteistyössä viljelijän itsensä kanssa, ymmärtää viljelijä, mistä laskennan tulokset muodostuvat ja laskelmien perusteella uskaltaa tehdä isojakin päätöksiä.


Asiakkaidemme simulointitarpeet ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Olemme selvittäneet muun muassa

  • mitä kasveja ja missä suhteessa tilalla on kannattavinta viljellä

  • kannattaako viljelijän viljellä itse vai pistää pellot vuokralle

  • mikä on tuotannon optimieläinmäärä

  • onko kannattavampaa siirtyä luomuun vai jatkaa tavanomaista viljelyä

Maatilan Voiton tuoteperhe kasvaa herkkyysanalyysillä


Kentältä saamiemme kokemusten perusteella tuomme nyt Maatilan Voitto perheeseen uuden tuotteen, herkkyysanalyysin.


– Tuottajahinnat ovat päivänpolttava aihe ja asiakkaiden kanssa keskustellessa esille nousi selkeä tarve tarkastella, mikä lopputuotteen hinnan täytyy vähintään olla, että tilan toiminta on kannattavaa, Maatilan Voiton asiantuntijamyyjä Sanna Tarkiainen kertoo.


– Nostin asian esille Maatilan Voitto -tiimissämme ja halusimme vastata tähän tarpeeseen.


Herkkyysanalyysissä tarkastellaan lopputuotteen, kuten maidon, lihan tai viljan hinnan muutoksen vaikutusta tilan kannattavuuteen kuvaajan avulla. Kun käyrä kohtaa nollan, ollaan kriittisessä hinnassa. Sitä alhaisempi tuottajahinta on tilalle kannattamaton.


Herkkyysanalyysin avulla voidaan tarkastella nykytilannetta tai simuloitua tilannetta esimerkiksi laajennuksen tai muun investoinnin jälkeen. Analyysin avulla on helppo nähdä, miten suuren hinnanmuutoksen tila pystyy kestämään säilyttäen kannattavuutensa.


– Uusi tuotteemme vastaa yhtälailla tarpeeseen kuin Maatilan Voitto vuosi sitten. Ensimmäiset kaupat on tälläkin tuotteella tehty jo ennen kuin tuote on virallisesti ehditty lanseeratakaan, Toni paljastaa.


EnvitecTuotto Maatilan Voitto – herkkyysanalyysi lanseerataan virallisesti KoneAgria -messuilla 11.10. Tule käymään osastollamme D270 kysy lisää!Tai ota yhteyttä, niin pohditaan, miten Maatilan Voitto voisi auttaa juuri sinua.

Hannu Karhunen +358 40 742 5738 hannu.karhunen(at)envitecpolis.fi

Comments


bottom of page