top of page
  • Writer's pictureToni Taavitsainen

Maatilan Voitto saa tiimiinsä maatalouden ja maatalousekonomian osaamista

Maatilan Voitolle on kentällä ollut selvä tilaus ja asiakasmäärät ovat kasvaneet reippaalla tahdilla alkumetreiltä asti. Onkin hienoa saada uutta verta tiimiin, kun mukaan hyppää Korhosen Janne. Juuret Jannella on maitotilalla Suonenjoella, josta hän ponnisti opiskelemaan Helsingin Yliopistoon kasvintuotantotieteitä. Yhteistyötä viljelijöiden kanssa ja kokemusta erilaisista maatiloista Janne on saanut toimiessaan tarkastajana Pohjois-Savon ELY-keskuksessa. EnvitecTiimiin saamme roiman annoksen maatilan tuntemusta niin käytännössä kuin teoriassa. Jannen sivuaineena opiskeltu maatalousekonomia tuo pakettiin vielä hyvän lisämausteen. Tutustu Janneen tarkemmin ja lue alta hänen ajatuksiaan maataloudesta ja Maatilan Voitosta.

”omalla osaamisellani haluan vaikuttaa yrittäjien arkeen ja avata silmiä maatilan toiminnasta lukujen avulla”Olen kotoisin Sisä-Savon sydämestä, Suonenjoelta, josta ponnistin vuonna 2012 opiskelemaan Viikkiin kasvintuotantotieteitä. Agronomiopinnot saivat kipinää työstä vanhempien lypsykarjatilalla ja maatalousala on muutenkin tuntunut aina omalta. Pääaineopinnoissani erikoistuin kasvinviljelytieteeseen, erityisesti nurmiviljelyyn ja tämän aihepiirin parista tein myös sekä kandidaatin- että maisterintutkielmani.


Kiinnostus maatalouspolitiikkaan ja -hallintoon johti minut Pohjois-Savon ELY-keskukselle, jossa toimin kolmena kesänä 2015–­2017 määräaikaisena tarkastajana. Tarkastajan työssä pääsi hyvin näkemään maatalousbyrokratian toimintaa hallinnon näkökulmasta. Työn ehdottomasti parasta antia oli tutustua Pohjois-Savon alueella erilaisiin tiloihin ja nähdä positiivisia sekä motivoituneita yrittäjiä alan haastavista olosuhteista huolimatta.


Opiskelujeni aikana maataloutemme ajautui EU-ajan syvimpään kannattavuuskriisiin, mikä selittyy suureksi osaksi tuottajahintojen heikolla kehityksellä suhteessa koko ajan kasvaviin tuotantokustannuksiin. Lisäksi jalostettujen elintarvikkeiden vienti Suomesta maailmalle on ollut edelleen liian vähäistä, vaikka uusia ruokainnovaatioita meillä syntyykin koko ajan. Haasteet isossa kuvassa heijastuvat maatalousyrityksiin, joiden investointihalukkuus on vähentynyt ja lopettamistahti on kiihtynyt selvästi.


Talouden suunnittelu on riskien tunnistamista ja huolenpitoa maksuvalmiuden ylläpitämisestä


Maatalous on paljon pääomaa vaativaa tuotantoa, jossa rahan kiertonopeus on hidasta ja kassavaihtelut kalenterivuoden aikana suuria. Pienet häiriöt toimintakentässä, jotka voivat olla myös yrittäjästä itsestään täysin riippumattomia, ovat yllättäviä ja hankalia ennakoida. Nykypäivän maatalous muistuttaakin yhä enemmän vapaata markkinataloutta, jossa markkinahäiriöiden määrä kasvaa ja politiikan tuki pienenee. Toimintaympäristön muuttuessa myös maatalousyrittäjän on sopeuduttava ja kehitettävä yrityksen toimintaa markkinoiden ehdoilla.


Taskulaskin on viljelijän tärkein apuväline ja talouden suunnittelu on riskien tunnistamista ja huolenpitoa yrityksen maksuvalmiuden ylläpitämisestä. Hyvä taloussuunnittelu on siis yrityksen vakavaraisuuden perusta. Omalla osaamisellani toivon voivani vaikuttaa asiakkaidemme, maatalousyrittäjien arkeen ja avata silmiä maatilan toiminnasta lukujen avulla.


Isoin vahvuuteni maatilojen kannattavuuslaskennan toteuttamisessa on käytännönläheinen kokemus tilojen jokapäiväisestä toiminnasta, minkä vuoksi on helpompi asettua myös asiakkaan saappaisiin ja nähdä tilan toimintaa objektiivisemmin. Samalla pystyn hahmottamaan yhdessä viljelijän kanssa, mitkä toiminnan osa-alueet tulee ottaa erityisesti tarkastelun kohteeksi. Tärkeintä työssäni Maatilan Voitto -tiimissä on olla hyödyksi asiakkaillemme. Saada aikaan tyytyväisiä asiakkaita, joille Maatilan Voiton kaltaisen laskentapalvelun tuottamista laskelmista on kullanarvoista hyötyä ja maatilan toimintoja voidaan laskelmien avulla muuttaa ja kehittää.


Suomalainen maatalous ei kuitenkaan ole ”auringonlaskun ala”, vaan kotimaisen elintarviketuotannon tärkeys ja arvostus tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa, ja tämän hetkisestä heikosta kannattavuudesta huolimatta alalla tullaan tulevaisuudessakin näkemään hyvinkin menestyviä yrityksiä. Envitecpolis Oy tarjoaa yrittäjälle kattavan määrän työkaluja paremman taloudellisen tulevaisuuden suunnitteluun ja haluamme tavoittaa mahdollisimman paljon asiakkaita, jotka haluavat täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa yrityksen menojen ja tulojen jakautumisesta maatilan toiminnassa. Käytössämme on takuulla kotimaan markkinoiden laajin laskentajärjestelmä, joka soveltuu monien erilaisten tilojen tarpeisiin.

Comments


bottom of page