top of page
  • Writer's pictureToni Leinonen

”Maatilan Voitto löytää maatilan kannattavuuden mustat aukot”

EnvitecTuotto Blogi –

Mikko Tolvanen ja Toni Leinonen


Näin summaa asiantuntijamme Mikko Tolvanen laskentapalvelumme Maatilan Voiton hyödyt maatilalle. Mikko tietää mistä puhuu, sillä hän on ollut mukana kehittämässä palvelua ja hänen maatilansa tiedot ovat olleet laskennan kokeilulukuina.


Maatilan Voitossa maatilan talous, tuotanto ja toiminta puretaan palasiksi ja lopputuloksena saadaan tilan aidoilla, omilla luvuilla laskettu työvaiheittainen tuloslaskelma. Eli tieto siitä, miten kustannukset syntyvät ja jakautuvat tilan eri toimintoihin ja tuotteisiin. Laskelmien perusteella lähdetään yhdessä kaivautumaan niiden taakse; tutkitaan, miten erilaiset toiminnan muutokset vaikuttavat kustannusten muodostumiseen ja päästään miettimään ratkaisuja tilan kannattavuuden parantamiseen.


Nyt kun palvelumme on saatu vauhtiin, on hyvä aika pysähtyä hetkiseksi. Istahdamme Mikon luona kahvipöytään ja mietimme kokemuksiamme ja ajatuksiamme Maatilan Voitosta nyt.


Maatilan Voiton kehittäminen on ollut meille kaikille opettava matka. Mikon mielestä parasta siinä on ollut hyvä yhteistyö EnvitecTiimissä. Se, että asioita on mietitty yhdessä, ja kaikki mielipiteet on otettu vakavasti. ”Olen saanut toteuttaa omia näkemyksiä ja visioita, joita en olisi pystynyt itsekseni tekemään ja laskemaan.”


Maatilan Voiton kehittämisessä on toki ollut myös haasteita. Haastavin asia tulee Mikolta kuin apteekin hyllyltä, tosin pilke silmäkulmassa välkkyen: ”Laskennan tekijät, jotka eivät alussa juuri tienneet maataloudesta. Toisaalta alan ulkopuolinen tuotantotalouden osaaminen on tuonut paljon uusia näkökulmia myös maatilan toimintaan.” Mikko on siis tuonut laskentaan vahvasti oman maatilatuntemuksensa ja samalla muu tiimi on kartuttanut omaa osaamistaan. Ihan tyhjästä tuota osaamista ei onneksi ole tarvinnut lähteä tekemään, kun yrityksemme on biokaasupuolella toiminut maatilakentässä jo 10 vuotta.

Maatilan Voitosta on viljelijälle hyötyä, se on tullut matkan varrella meille selväksi. Palvelumme suurimmasta hyödystä Mikolla on selkeä käsitys: ”Maatilan Voiton suurin hyöty on hyvin yksinkertainen. Sen avulla näet, minne rahat menevät ja näet, missä voit korjata tilannetta. Käytännössä olen hyödyntänyt laskemia esimerkiksi rahoitusneuvotteluissa.” Esitellessämme laskentaa ja sen tuloksia pankin maatilarahoituksista vastaaville, on viesti niiden hyödystä ollutkin erittäin vahva. Ne antavat laskennallista tukea suunnitelluille investoinneille – asian kannattavuus ei ole pelkästään viljelijän vakuuttelujen varassa, vaan se voidaan osoittaa myös laskennallisesti.


No kenelle Maatilan Voitto sitten sopii erityisesti tai kenelle se ei sovi ollenkaan? Siihen Mikko vastaa saman tien. ”Palvelu sopii erityisesti kannattavuushaasteiden kanssa painiville tiloille, mutta sellaista tilaa ei olekaan, jolle se ei sopisi.” Keskustelumme polveilee ja esille nousevat myös ne tilat, jotka miettivät toiminnan muutoksia, kuten viljeltävien kasvilajien vaihtoa tai investointeja. Maatilan Voiton avulla voidaan simuloida, miten muutos vaikuttaa kannattavuuteen. Ei tarvitse tehdä kolmen vuoden kokeilua ja huomata, että ei kannattanut.


Käydessämme keskusteluja asiakkaiden kanssa esille on noussut kysymys, mikä erottaa Maatilan Voiton muista kannattavuuden laskentapalveluista. Mikko miettii hetken ennen vastausta. ”Tarkkuus ja kokonaisvaltaisuus. Ihan vastaavaa palvelua ei markkinoilta löydy.” Tämä onkin ollut johtoajatuksemme: Me haluamme tarjota maatilalle aitoa tietoa, juuri kyseisen tilan tiedoilla. Siksi laskenta pohjaa tilan omiin tietoihin, ei keskiarvoihin tai olettamiin. Emme myöskään halua jättää asiaa puolitiehen, pelkiksi laskentatuloksiksi, vaan avata laskennan tulokset ja pohtia yhdessä maanviljelijöiden kanssa ratkaisuja niiden pohjalta.


Toinen esille noussut kysymys on, että mitä laskenta vaatii viljelijältä. Ottautumista se vaatii, sen olemme sanoneet. Mutta se kannattaa, koska yhteistyössä saamme parhaat mahdolliset tulokset aikaiseksi. ”Mitä tarkemmin perehdyt tähän, sitä tarkemmat luvut ja kokonaistilanteen saat selville”, Mikko vahvistaa. Käytännössä homma hoituu hyvin arjenkin keskellä, laskennan lähtötietojen keräämiseen kannattaa varata muutamasta tunnista päivään, riippuen siitä, miten hyvin paperit ovat ojennuksessa. Laskennan hoidamme me ja seuraavan kerran asiakasta tarvitaan pöydän ääreen tuloksia läpikäytäessä. Eniten voimia taitaakin viedä se, kun ajatukset lähtevät juoksemaan uusille urille ja asia vie mukanaan, summaamme yhdessä.


Siihen, miksi Voitosta kannattaa maksaa, Mikko toteaa napakasti: ”Tällä näet tilan mustat aukot ja saat varmasti rahalle vastinetta. Vielä kun voit käyttää tähän Neuvo-rahaa, niin kyllä kannattaa.” Niin, asiantuntijamme ovat Neuvo2020 Maatilan neuvontajärjestelmän neuvojia ja palveluumme voi hyödyntää Neuvo2020-tukea. Mikko on yksi neuvojistamme. Miksi Mikko ryhtyi maitotilan pidon lisäksi neuvojaksi? Siihen Mikko vastaa huumorilla: ”Hölmöyttäni! No ei sentään. Ajatus on ollut, että josko näistä omista tiedoista ja kokemuksista olisi apua muillekin.”


Maatilan Voiton tulevaisuuden Mikko näkee vahvana. ”Voiton tulevaisuus vaikuttaa hyvältä. Tällaisen laskennan tarve ei ainakaan vähene tulevaisuudessa, vaan pikemminkin on kasvamaan päin.” Päädymme lopputulemaan, että tilakoon kasvaessa ja toiminnan muuttuessa tarvitaan uudenlaista tietoa myös toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Aitojen lukujen valossa pystytään arvioimaan, mitä kannattaa tehdä itse, mitä ostaa ulkopuolelta ja mitä tarjota itse muille. Nyt pystytään tarjoamaan se Mikon alunperin kaipaama selkänoja päätöksen teon tueksi!

Tekstin kirjoittaja on Toni Leinonen, Maatilan Voiton kehitystyössä vahvasti mukana ollut tuotantotalouden diplomi-insinööri, Envitecpoliksen johtava asiantuntija, maatilan tuotantotalous.

Mikä selkänoja? Lue täältä, miten Maatilan Voitto sai alkunsa >> https://envitecpolis.fi/2017/11/08/maatilan-voitto-tulee-tarpeeseen/Comments


bottom of page