top of page
  • Writer's pictureHannu Karhunen

Maatilan Voitolla Kautian tilalle uusia työkaluja tilan kehittämiseen

24.03.2019

Viitasaarelaisella Kautian tilalla on tuotettu maitoa 1500-luvulta saakka. Nykyisin tilaa isännöivät Heikki ja Elina Kinnunen. Heikki on järjestyksessään tilan 14. isäntä. Maatilan Voiton laskenta antoi varmuuden investointisuunnitelmille ja uutta näkemystä tilan työnsuunnitteluun.


Elina (26) ja Heikki (27) aloittivat tilanpidon sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2017. Laadukas karja ja toimiva tuotanto tarjosivat hyvän lähtökohdan tilan jatkokehittämiseen. Tilan toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Heti vuonna 2018 navetan toimivuutta parannettiin uusilla parsipedeillä ja -kalusteilla, kennolevyikkunoilla sekä vasikoiden juottoautomaatilla. Lisäksi nuorkarjan makuuparsipihatto muutettiin kestokuivikepohjaiseksi. Investointisuunnitelmia on tehty myös tulevaisuuteen.


Sekä Elina että Heikki ovat koulutukseltaan agrologeja. Molemmat arvostavat maatalousyrittäjän työssä vapautta, sekä mahdollisuutta kehittää tilaa ja omaa osaamistaan monipuolisesti. Pariskunnan yhteinen motto on: ”sitä mitä mittaat, sitä voit parantaa”.


Kautian tilalla on 78 lypsävää ja nuorta karjaa noin 40 päätä. Karjan keskituotos on 10 600 kg ja DIM 163 päivää. Tilalla asustaa kaksi 100-tonnaria ja yhdeksän 50-tonnaria. Tilalla kaikki tehdään eläinten hyvinvointi edellä. Tavoitteena on kannattava, toimiva tila, jossa työn tekeminen on mielekästä. Arjessa tavoitteena on lypsää yhdellä robotilla mahdollisimman paljon maitoa ja saada tila pyörimään siten, että aikaa jää myös muuhun kuin työhön.


Varmuus investointipäätökselle


Maatilan Voiton kannattavuuslaskentaa Elina ja Heikki hyödynsivät investointisuunnittelunsa yhteydessä. Laskennan avulla haluttiin selvittää investointisuunnitelmien vaikutukset tilan kannattavuuteen. Tarkka ja kattava laskenta vastasi tarpeeseen, ja sen avulla Elina ja Heikki saivat lopullisen varmistuksen lähteä viemään investointia eteenpäin.

Lisäksi Elinaa ja Heikkiä olivat erittäin kiinnostuneita siitä, miltä oma työ näyttää numeroiden valossa.


”Laskennassa tilan toiminta ja talous avattiin kokonaisvaltaisesti. Pääsimme näkemään, mikä toimii erinomaisesti ja löytyykö jostain kohtia, joihin pureutumalla toimintaa saadaan tehokkaammaksi ja kannattavammaksi.” Heikki kertoo.


Työsuunnittelu uudelle tasolle


Elina ja Heikki painottavat sitä, että tilan toiminta ja talous pitää tuntea, että sitä kehittää oikeaan suuntaan. Kun tilan tuotot ja kulut sekä työaika on viety tilan eri toimintoihin, on helppo hahmottaa, mihin vaikuttamalla saadaan aikaan merkittäviä vaikutuksia. Millä on kokonaisuuden kannalta merkitystä.


”Laskennan tulosten perusteella lähdimme kehittämään viljan viljelyn toimintatapojamme ja esimerkiksi ensikesänä kokeilemme suorakylvöä”, kertoo isäntä Heikki. ”Laskenta sai pysähtymään sen äärelle, että työmäärät ja työhön käytetty aika peilautuvat suoraan tilan kannattavuuteen.”


Kinnusten laskenta toteutettiin napakassa aikataulussa. Laskentatiimi sai myönteistä palautetta jouhevasta ja nopeasta toiminnasta.

”Asiakkaan toiveita kuunneltiin ja tiukasta aikataulusta huolimatta toiminta oli joustavaa”, kiittelee Elina.


Lopputuloksena puhtia ja ajatuksia tilan kehittämiseen


Lopputulokseen Heikki ja Elina olivat tyytyväisiä.


”Laskenta oli hyvä rutistus ja vaati meiltäkin aivotyöskentelyä. Muuten laskenta työllisti yllättävän vähän ja jäimme kokonaisuudessa ehdottomasti voiton puolelle”, Heikki summaa.


”Laskenta oli tosi onnistunut ja hyvä. Siitä saatiin uutta puhtia ja ajatuksia tilan kehittämiseen”, jatkaa Elina.Ja otahan yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten Maatilan Voitto vastaa sinun tilasi tarpeisiin,


Hannu Karhunen +358 40 742 5738 hannu.karhunen(at)envitecpolis.fi

Comments


bottom of page