top of page
  • Writer's pictureHannu Karhunen

Itikan tila päätti siirtyä luomutuotantoon – varmuuden päätökselle antoi Maatilan Voitto


Siementuotantoon keskittyneen iisalmelaisen Itikan tilan isäntä ja Savon Siemen Oy:n toimitusjohtaja Antti Sarvela kypsytteli mielessään luomuviljelyyn siirtymistä kymmenisen vuotta. Päätöstä hidasti osaltaan se, että ei löytynyt sopivaa laskentapalvelua, jolla olisi voinut selvittää muutoksen vaikutukset toiminnan kannattavuuteen Antin toivomalla tavalla – kunnes hän törmäsi Maatilan Voittoon. Nyt tavoitteena on energiaomavarainen luomutila.


Koska ravinteiden kierrätys ja energiaomavaraisuus ovat Itikan tilan toiminnan keskeisiä arvoja, luomuviljely sopi ajatuksellisesti tilan toimintaan varsin hyvin. Viime vuoden kurjat viljelyolosuhteet ja huono tulos vahvistivat ajatuksia tästä kehityssuunnasta. Päätöstä ei kuitenkaan haluttu tehdä mutu-tuntumalla, vaan selvittää myös sen taloudellinen järkevyys. Kannattavuuslaskennan toteuttamista varten tilan isäntä Antti Sarvela tutustui eri laskentapalveluihin, mutta mikään niistä ei tuntunut tarjoavan juuri hänen haluamaansa tarkastelua. Sellaista, joka olisi riittävän vahva selkänoja päätöksen tekemiseen. Sen vuoksi Antti harkitsi jo vakavasti asian laskemista itse, mutta sekin tuntui vaihtoehtona varsin työläältä. Tällöin, kuin tilauksesta, Antti kuuli Maatilan Voiton laskennasta, jossa tilan tulot ja kulut jyvitetään sen toimintoihin ja työvaiheisiin. Laskentapalveluun kuuluu myös simulointimahdollisuus, mikä mahdollisti nykyisen toiminnan ja luomutuotannon vertailun – päästiin näkemään työvaiheittain ja kasvilajeittain, miten luomu vaikuttaisi tilan kannattavuuteen.

”Onko tämä kaikki tieto varmasti tarpeellista?”

Antti ymmärsi jo alun perin, että laskennan toteuttaminen vaatii panosta myös häneltä itseltään. Silti, nykytoiminnan tuotantoa ja työvaiheita läpikäytäessä, hän mietti, onko tämä kaikki tieto varmasti oleellista, kannattaako tähän käyttää aikaa. Kun ensimmäiset tulosvedokset saatiin nähtäville, asia varmistui, että kyllä kannatti; Kun lähtötiedot ovat tarkat ja kattavat, myös tulokset ovat luotettavat ja tarkat.


– Sen jälkeen ei ollut ongelmia saada laskentaan riittävästi taustatietoja, päinvastoin, sähköposti alkoi täyttyä uusista materiaaleista, joita saatoimme hyödyntää laskennassa, nauraa Maatilan Voiton laskennasta vastaava Toni Leinonen.


Oivallus syntyi myös siitä, että nykytilanteen tarkka laskenta on simuloinnin kulmakivi. Kuinka verrata muutosta nykyhetkeen, jos nykyhetki ei ole tarkkaan tiedossa? Nyt jälkeenpäin Antti toteaakin, että omaa aikaa ei kuitenkaan kulunut kohtuuttomasti ja toiminta etäyhteyden kautta oli tehokasta.


Laskennan syväosaaminen tuli esille tuotantosuuntamuutoksen simuloinnissa


Erityisesti Antti kiittelee luomutuotantoon siirtymiseen tehtyä simulointia. Simuloinnissa oli huomioitu työvaihetasoisesti luomuun siirtymisen vaikutukset tuotantoon. Tuloksissa pystyi vertailemaan rinnan nykytuotannon ja luomutuotannon eroja mm. työvaiheiden ajantarpeessa, lannoitepanoksissa ja konemuutoksina. Simuloinnissa oli valmiiksi esitetty, mitä tilan kannattaa toteuttaa itse ja mitkä työt ostaa urakointina. Kasvilajivertailuista pystyi suoraan vertaamaan, mitkä kasvit ovat kannattavimpia viljeltäviä.


– Maatilan Voiton laskentapalvelun avulla sain hyvän toimintasuunnitelman siitä, mitä teemme tilalla itse ja mitä ostamme urakointina. Lisäksi tulokset auttoivat viljeltävien kasvilajien valinnassa. Sen perusteella on varma olo lähteä tekemään siirtymistä luomuun, Antti toteaakin.

”Ei tästä kovin paljon pahaa sanottavaa keksi”


Myös tilan tuleva isäntä, tällä hetkellä Helsingin yliopistossa agronomiksi opiskeleva Konsta Sarvela on tyytyväinen lopputulokseen. Luomuun siirtyminen on iso päätös myös aikanaan tilaa jatkavan nuoren isännän kannalta, mutta Maatilan Voiton laskennan tulokset antoivat riittävän selkänojan ratkaisevan päätöksen tekemiseen.


Maatilan Voiton päämääränä on, että isäntä/emäntä itse ymmärtää, mitä lukujen taakse kätkeytyy; Mistä luvut muodostuvat, miksi tulokset näyttävät siltä miltä näyttävät ja mitä niiden perusteella voidaan päätellä. Kun itse ymmärtää laskennan sisällön ja tulokset sekä sen, mitä tulosten takana on, niiden perusteella uskaltaa oikeasti tehdä tilan toiminnan kannalta isojakin päätöksiä. Itikan tilalla Maatilan Voiton tuloksista voitiin todeta, että luomuun siirtyminen on taloudellisesti kannattavaa.


– Laskennan pohjalta oli helppo tehdä yksimielinen päätös luomuun siirtymisestä. Ei tästä kyllä kovin paljon pahaa sanottavaa keksi, Antti Sarvela summaa.


– Vertailimme etukäteen eri vaihtoehtoja ja harkitsimme laskennan tekemistä itse, mutta nyt voidaan todeta, että Maatilan Voitossa hinta-laatusuhde on ehdottomasti paras.Otahan yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten Maatilan Voitto vastaa sinun tilasi tarpeisiin,

Hannu Karhunen +358 40 742 5738 hannu.karhunen(at)envitecpolis.fi

Comments


bottom of page