top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

Innovatiivinen ja kehittyvä yritys vetää puoleensa


Envitecpoliksen ympäristölinjassa ovat aloittaneet maisterivaiheen maatalousekonomian agronomiopiskelija Kira Lindholm Helsingistä ja agrologi Merja Tuovinen Sonkajärveltä.


-Kira tuo yritykseemme lisää ruotsin kielen osaamista, jotta voimme jatkossa palvella ruotsinkielisiä asiakkaitamme yhä laadukkaammin. Kiran työnkuva tulee rakentumaan pitkälti asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti hiili- ja biodiversiteettitarkastelujen äärelle. Merja puolestaan vahvistaa maatilakentän ympäristölupa- ja energiaosaamistamme sekä tuo lisää vahvaa maitotilaosaamista. Ensivaiheessa hän tulee toimimaan ympäristölupatoimeksiantojemme parissa, kertoo uusista rekrytoinneista Envitecpoliksen toimitusjohtaja Mika Arffman.


- Odotan suurella innolla ja mielenkiinnolla tulevia työtehtäviä ja kaikkea mitä tulen niistä oppimaan. On hienoa päästä soveltamaan opintieltä kerättyä teoriapohjaista osaamista käytäntöön, ja vielä tällaiselle alansa edelläkävijälle kuin Envitecpolikselle, kommentoi Kira tulevaa työtään.


Merjalla on pitkä kokemus maataloudesta – hän on toiminut maatalousyrittäjänä maitotilalla 25 vuotta.

- Toivon pystyväni hyödyntämään maatalousyrittäjänä saamaani käytännön kokemusta muun muassa talouspuolelta asiakkaidemme hyödyksi. Odotan sitä, että pääsen yhdessä toisten asiantuntijoiden kanssa tuottamaan asiakkaalle hänen tarvitsemaansa palvelua, kertoo Merja odotuksistaan.


Innovatiivinen ja kehittyvä yritys veti puoleensa


Merjaa kiinnosti Envitecpoliksessa innovatiivisuus ja kehitysnäkymät:

- Olen pitkään seurannut Envitecpolis Oy:n toimintaa ja ollut myös heidän asiakkaansa. On ilo tulla mukaan työskentelemään innovatiiviseen ja kehittyvään yritykseen, toteaa Merja.


Kira on samoilla linjoilla:

- Tänne töihin houkutteli alusta alkaen samanlaiset arvot vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyen, sekä niiden kehittämiseen, joten se jo itsessään innostaa töihin. Myös se, että pystyn avustamaan ruotsinkielisen palvelun laajentamisessa ja tarjoamisessa motivoi. Vaikka itselläni ei ole maatilataustaa, antaa jokapäiväinen kanssakäyminen ja syvät ystävyyssuhteet moniin maatalousyrittäjiin laajan kontaktipinnan eri ruokaketjun toimijoille, päättää Kira.


Merjalla on monipuolisen koulutuksensa (yo-merkonomi, AMK-agrologi, rakentamistekniikan ja -talouden opintoja Oulun yliopistossa) lisäksi kokemusta maataloustoimijana. Näiden kahden yhdistämisellä sekä matkanvarrella tulleilla kontakteilla saadaan yritykseemme lisää monipuolista näkemystä ja osaamista.

- Työssä pitää olla sopivasti haasteita ja työn pitää olla motivoivaa. Minulla on luontainen halu oppia uutta ja olenkin ikuinen opiskelija. Envitecpoliksella minua innostaa ja motivoi yhdessä tekeminen ja hyvä työporukka, toteaa Merja lopuksi.


bottom of page