top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Hiilijalanjäljen selvittäminen tuo työkaluja toiminnan kehittämiseen ja vastuullisuusviestintään

18.6.2021

Ympäristövaikutukset ovat osa ruoan ympärillä käytävää keskustelua ja vaateet niiden selvittämiseen ovat kasvaneet myös ostajien puolelta. Ruoan osalta laskenta tarkoittaa usein niin alkutuotannon kuin jatkojalostuksen tarkasteluita. Koko tuotantoketjun tunteminen sujuvoittaa toteutusta ja antaa varmuutta tulokselle.


Viime vuosina useat elintarviketoimijat ovat asettaneet tavoitteita hiilipäästöjen pienentämiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä tietoa siitä, missä ollaan nyt, että keinoja päästöjen pienentämiseksi.


– On haastavaa miettiä askeleita eteenpäin, jos ei tiedä missä on polun pää, asian kiteyttää Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Senja Arffman.


– Kun nykytila saadaan selville, voidaan myös tarkastella eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja löytää juuri kyseisen asiakkaan toimintaan parhaiten sopivat ja vaikuttavimmat ratkaisut, hän jatkaa.


Esimerkiksi Arla halusi selvittää kaikkien maidontuottajiensa nykytilanteen. Tämä tarkoitti maailman laajuisesti 10 200 maitotilaa ja Suomessakin noin 450 tuottajaa. Envitecpolis toteutti Suomen Climate Check -tarkastelut ja laski jokaiselle tilalle sen omiin tunnuslukuihin perustuvan, tilakohtaisen, maidontuotannon hiilijalanjäljen.


– Kun nykytila on näin tarkasti hallussa, on siitä hyvä rakentaa suunnitelmaa tulevaisuutta kohti, Senja summaa.


– Mutta yhtä lailla meillä on useita asiakkaita, jotka ovat lähteneet liikkeelle yksittäisen tai muutaman tilan tai tuotteen tarkastelusta ja saaneet siitä arvokasta tietoa oman toimintansa tulevaisuuden suunnitteluun, hän jatkaa.


Tarkastelu vaatii osaamista niin alkutuotannosta kuin jatkojalostuksesta


Ruoantuotannon hiililaskennasta omaleimaista tekee raaka-aineiden alkutuotanto. Maatalouden ja viljelyn arjen hyvä tuntemus auttaa luotettavien lähtötietojen hankinnassa ja yhteistyössä viljelijöiden kanssa.


– Meillä yhteistyö viljelijöiden kanssa on jokapäiväistä arkea, joten meidän on helppo puhua heidän kanssaan samaa kieltä ja löytää ratkaisuja esimerkiksi, jos jotain laskennan lähtötietoja tarvitse miettiä ja kaivella enemmän, Senja kertoo.


– Hiilijalanjälkiä lasketaan toki myös niille tuotteille, joiden raaka-aineet eivät tule omilta tuottajilta. Tällöin hyödynnämme datapankkien tietoa ja etsimme raaka-aineille sopivat päästökertoimet, joita käytämme laskennassa, Senja haluaa nostaa esille.


Valmiin, pakatun tuotteen hiilijalanjäljen selvittämiseksi tarvitaan elintarviketuotannon mallinnusosaamista. Envitecpoliksella tausta hiilimallinnuksiin on tuotannon materiaalikatselmuksissa ja materiaalivirtamallinnuksissa. Hiilimallinnuksen tarkastelumalli pohjaa materiaali- ja energiataseisiin, joiden avulla muodostetaan tuotannon hiilitase ja voidaan määrittää hiilijalanjäljet tuotekohtaisesti.


– Keskeistä tuotannon mallinnuksessa on kokonaisuuden hahmottaminen ja mallin rakentaminen. Sen teemme tiiviillä vuoropuhelulla asiakkaidemme kanssa, että malli on varmasti todenmukainen. Näin päästöjen jakautuminen tuotannon eri virtoihin saadaan kohdennettua oikein, kertoo johtava asiantuntija Matti Arffman.


-Kun yrityksellämme on hallinnassa koko ketju alkutuotannosta pakkaukseen asti, ei ole vaaraa siitä, että tuotantoketju katkeaisi ja päästöjä joko katoaisi matkalle tai niitä laskettaisiin kaksinkertaisina, Matti jatkaa.

Kun tuotteen hiilijalanjälki on selvillä yritys voi pohtia haluaako hyödyntää tulosta sisäisesti tulevaisuuden suunnitteluun, tuoda sen esille viestinnässään, vai sopiiko yritykselle paremmin tuotteen aiheuttamien päästöjen hyvittäminen jollain kompensointimenetelmällä.


– Näin esimerkiksi asiakkaamme Suomisen Maidon Taivas-jäätelöstä tuli hiilinegatiivinen, Matti kertoo.


Liikkeelle voi lähteä pienesti tai isosti


Moni yritys on jo ottanut askeleita selvittäen yksittäisten tuotteiden tai alkutuottajiensa hiilijalanjälkiä. Osa on halunnut lähteä liikkeelle laajemmin selvittäen kaikkien tuottajiensa tai koko tuotantonsa päästöt.


– Ja osa ei ole lähtenyt liikkeelle lainkaan, kun painetta tiedolle ei ole ollut. Asiakkaidemme kautta olemme kuulleet, että paineet ostajien – niin teollisten, kuntien, kauppojen kuin kuluttajienkin – puolelta kuitenkin kasvavat. Halutaan laskettua tietoa ja näkemys tulevista toimenpiteistä päästöjen hallintaan tai pienentämiseksi, Senja nostaa esille.


– Jokaisen asiakkaan kohdalla mietimme heille parhaiten sopivat ratkaisut, niin heidän tavoitteidensa, toimintansa kuin budjettinsakin kannalta. Näin asiakkaamme saavat kaipaamaansa tietoa juuri heille sopivalla tavalla, hän jatkaa.


Muun muassa näitä asiakkaita olemme auttaneet:


Atrialle olemme tehneet alkutuotannon tuotantoketjun laskennanToteutimme Suomessa Arlan Climate Check -kartoitukset.

Lisäksi olemme tehneet koko joukon toimeksiantoja, joista emme voi kertoa. Ja osasta saatatte tulevaisuudessa kuullakin.


Comments


bottom of page