top of page
  • Writer's pictureToni Taavitsainen

Envitecpolis mukana suunnittelemassa biokaasulaitosta Palopuron symbioosissa

18.11.2016

Tule tutustumaan Palopuron toimintakokonaisuuteen ja biokaasuautoihin 19.11.


Linkki tapahtumaan uutisen lopussa.


Envitecpolis on toteuttanut biokaasutuotannon investointisuunnittelun sekä kannattavuus- ja liiketoimintamallitarkastelut yhdessä Helsingin yliopiston hallinnoiman Palopuron agroekologinen symbioosi –hankkeen kanssa. Hyvinkään Palopurolle ollaan rakentamassa toisiaan hyödyntävää kokonaisuutta, joka muodostuu mm. luomumaatiloista, luomuleipomosta ja muista paikallisista yrityksistä. Symbioosin keskeinen toimija on Knehtilän luomukasvinviljelytila, joka on valittu vuoden 2015 ympäristöystävällisimmäksi tilaksi Itämeren alueella.


Biokaasua tullaan käyttämään Knehtilän tilalla viljankuivauksessa, paikalle suunnitteilla olevan luomuleipomon uuneissa sekä biokaasulaitoksen tarvitsemassa lämmityksessä. Jäljelle jäävä osuus kaasusta jalostetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi biometaaniksi. Kaikkiaan biometaani tullaan tuottamaan noin 120 henkilöauton vuotuista tarvetta vastaava määrä.


Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmaan (RAKI-ohjelma) kuuluvassa hankkeessa tavoitteena on ollut kehittää monistettava hajautetun biokaasuntuotannon malli, joka perustuu kasvinviljelytilojen sivuvirtojen ja hevosenlannan hyödyntämiseen. Envitecpolisin tehtäviin on kuulunut etsiä kohteeseen parhaiten soveltuva tekniikka, laatia laitoksen kannattavuuslaskelmat ja laatia liiketoimintamalli sekä kartoittaa potentiaaliset yhteistyökumppanit investoinnin toteutukseen yhdessä Palopuron agroekologinen symbioosi –hankkeen kanssa.


”Mallia kehitettäessä on huomioitu se, että kasvinviljelytiloilla oma energiantarve on yleensä suhteellisen vähäistä ja biokaasulaitoksen vaatima työmäärä on maltillinen, jolloin se ei kuormita tilallisia liiaksi. Lisäksi toteutusmallia rakennettaessa on huomioitu se, että biokaasuinvestointi voi olla yksittäiselle tilalle liian suuri, minkä vuoksi yhteistyötä on rakennettu muun muassa paikallisen energiayhtiön Nivos Oy:n ja muiden alueen tilojen kanssa. Yhteistyö on rakentunut todella mallikkaasti ja on johtanut jo investointitukihakemuksen jättämiseen” toteutuksesta kertoo Envitecpolisin johtava asiantuntija Toni Taavitsainen ja jatkaa: ”Luotu toimintamalli on hyvin monistettavissa myös muualle. Tosin on hyvä muistaa, että kahta täysin samanlaista tapausta ei ole, joten tarkka kannattavuustarkastelu ja -laskenta on syytä tehdä aina tapauskohtaisesti.”


Kehitetyssä mallissa pääosan laitoksen syötteestä muodostaa luomutuotannon viljelykierrosta sekä suojavyöhykkeiltä saatava nurmibiomassa. Noin kolmannes syötteestä on lähialueen hevostalleilta kerättävää hevosen kuivikelantaa ja lisäksi laitokseen tulee pieniä määriä kanan kuivalantaa. ”Tässä käytetty nurmibiomassaan ja hevosenlantaan perustuva kuivamädätys sopii erityisesti alueille, jossa on runsaasti hevostoimintaa sekä karjattomia kasvinviljelytiloja ja luomuviljelyä, joissa viljelykierrossa on paljon viherlannoitusnurmia. Niinpä Palopuron hankkeesta saamamme tietoa tullaan ehdottomasti hyödyntämään myös toteuttamassamme hallituksen kärkihankkeessa HELMET – hevosen lantamenestystarinoiksi, jonka tavoitteena on hevosenlannan hyötykäytön lisääminen.” kertoo projektipäällikkö Matti Arffman.


Nyt Palopuron alueen toimintaan sekä hankkeeseen pääsee tutustumaan 19.11. järjestettävässä biokaasuautopäivässä. Tapahtuman tarkemmat tiedot löydät täältä. https://www.facebook.com/events/1681442892167293/

Comments


bottom of page