top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

EnvitecKuokka #15 toimialan edelläkävijä Jepuan Biokaasu Oy:lle


Jepuan Biokaasu Oy.n edustajana kuokan vastaanotti yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja Kurt Stenvall, jonka johtamana yritys on ollut raivaamassa koko biokaasulaitostoimialan ja -markkinan puolesta. Kuokan luovutti Matti Arffman

Viidestoista EnvitecKuokka-kunniapalkinto luovutettiin Jepuan Biokaasu Oy:lle, joka on ollut pitkään yksi Suomen suurimmista biokaasulaitoksista. Se tuottaa biokaasua jopa 45 GWh vuodessa maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista liikenne-, teollisuus- ja lämmityskäyttöön. Samalla biokaasutuotannon sivutuotteena saadaan lannoitteita maanviljelyssä hyödynnettäväksi.  

 

Jepuan Biokaasu Oy on edistänyt omalla toiminnallaan merkittävästi koko toimialan kehittymistä uskaltaessaan investoida isoon laitosmittakaavaan ja aloittaa biometaanin tuottamisen aikana, jolloin sille ei vielä ollut markkinoita. Omalla toiminnallaan Jepuan Biokaasu Oy on ollut vauhdittamassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti biokaasunjakeluverkon syntymistä liikennebiokaasun tuottajana ja jakelemalla sitä tankkauspisteisiin. 


Painoarvoltaan isoin merkitys on kuitenkin biokaasuntuotannon suuri mittakaava, jossa liikennekaasu on ollut osatekijä. Noin 80 %:ia laitoksen tuottamasta kaasusta menee teollisuuskäyttöön raakakaasuna tai biometaanina. Teollisuudessa biokaasulla on pystytty korvaamaan fossiilisia energiavaihtoehtoja.

  

Jepuan Biokaasu Oy:n pioneerityön ansiosta Pohjanmaalle on syntynyt biokaasumarkkina erityisesti liikennekaasun näkökulmasta – ilman Jepualla tehtyä työtä liikennekaasun saatavuus olisi voinut rajoittua Etelä-Suomen maakaasuverkkoon. Jepuan Biokaasu Oy:n laitoksen yhteyteen rakennettu liikennekäyttöisen biokaasun tankkauspiste oli ensimmäisiä, joka syntyi maakaasuverkon ulkopuolelle.

 

Jepuan Biokaasu on ollut luomassa edellytyksiä biokaasutoimialan syntymiselle, kehittymiselle ja markkinaehtoisuudelle.

 

-Toimitusjohtaja Kurt Stenvallin toimialaymmärrys on erittäin vahva, ja hän on ollut merkittävässä roolissa koko toimialan osalta. Yritys on määrätietoisesti ja rohkeasti uskaltanut tehdä isoja investointeja biokaasuun tilanteessa, jossa markkinaa ei ole vielä ollut. Jepuan Biokaasu käsittelee vuosittain 150 000 tonnia erilaisia syötteitä ja yrityksessä on ennakkoluulottomasti hyödynnetty laajaa syötepohjaa, kuvailee Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Matti Arffman.

 

- Jepuan Biokaasu Oy teki laajennusinvestoinnin kuivareaktoriin, jossa yksi pääsyöte on nurmi. Tämä oli biokaasun kestävyyden näkökulmasta uraauurtavaa. Yritys oli myös ensimmäinen taho, joka haki Energiavirastolta toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää laitokselle, jossa syötteenä on laitosta varten viljelty nurmi eli niin sanottu viljelykierrossa syntyvä ylijäämänurmi, Matti jatkaa Jepuan Biokaasu Oy:n uusimmista edelläkävijän askeleista.


EnvitecKuokka -kunniapalkinto sai jatkoa yrityksen 15-vuotisjuhlavuonna ja tänä vuonna


EnvitecKuokka -kunniapalkinto sai alkunsa yrityksen 10-vuotisjuhlavuonna, jolloin jaoimme 10 kuokkaa yrityksemme toimintaa mahdollistaneille tahoille. Jo tuolloin kerroimme, että EnvitecKuokka-perinne ei lopu tähän, vaan jatkuu vuosittaisena ja tulevaisuudessa palkitsemme kuokalla tahoja, jotka ovat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti edistäneet toimialaamme.


Kunniakirjassa onkin teksti ”Myönnetty tunnustuksena ennakkoluulottomasta ojan kaivamisesta ympäristöliiketoiminnan edistämiseksi”. 

 

  • Meillä on yrityksen alusta saakka ollut käytössä edelläkävijyyteen liittyvä sanonta ojan kaivamisesta ja eteenpäin kuokkimisesta, mistä ajatus nimenomaan kuokkaan alun perin tuli. Mika Arffman kertoo EnvitecKuokka -kunniapalkinnon syntytaustasta.         

EnvitecKuokat #11-#15 on päätetty vuosittain yrityksen yhtiökokouksissa ja yrityksen 15-vuotisjuhlavuonna 2023 ja tänä vuonna ne jaetaan saajilleen. 

 

コメント


bottom of page