top of page
  • Writer's picturePiia Kattelus-Kilpeläinen

EnvitecKuokka #13 Arlalle - tunnustus vastuullisuuden ja kokonaiskestävyyden edelläkävijyydestä


Kuokan vastaanottivat Arla Oy Pohjois-Suomen hankintapäällikkö Tuija Linjakumpu ja hankintajohtaja Sami Kilpeläinen Arla Oy:ltä. Kuokan luovutti toimitusjohtaja Mika Arffman.

Kolmastoista EnvitecKuokka-kunniapalkinto luovutettiin meijeriyhtiö Arla Oy:lle. Arla on edistänyt määrätietoisesti ja rohkeasti ympäristövastuullisuutta esimerkiksi laskemalla ensimmäisenä meijerinä Suomessa kaikkien maitotilojensa hiilijalanjäljen. 


-Arla on ollut aktiivisesti ja rohkeasti rakentamassa ja luomassa toimintamalleja meijeritoimialalle ympäristövastuullisuuden ja kokonaiskestävyyden osalta, toimitusjohtaja Mika Arffman korostaa.


Arlalla on myös määrätietoisesti tuotu julki tehdyt vastuullisuustoimenpiteet ja näin osoitettu suuntaa koko toimialalle. 


-Arlan toimintaa kuvastavat määrätietoisuus, rohkeus ja edelläkävijyys vastuullisuusasioissa; heillä on ollut tahtotila lähteä viemään konkreettisia vastuullisuustekoja eteenpäin siinä vaiheessa, kun toimintamallit ovat olleet vielä kesken, kertoo Senja Arffman.


EnvitecKuokan Arlan edustajana vastaanottanut hankintajohtaja Sami Kilpeläinen halusi korostaa yhteistyötä:


-Ymmärrämme koko arvoketjun merkityksen ja kiitos kuuluu kaikille tuottajille, meijereille, neuvojille ja kumppaneille. Tavoitteeseen ei olisi päästy ilman kaikkien panosta ja hyvää yhteistyötä, painotti Kilpeläinen.


Arlaa ja Arla Suomea kuvastaa aktiivinen ratkaisujen hakeminen. Arla on globaalisti linjannut ilmastotavoitteet ja Suomessa on haettu aktiivisesti ratkaisuja ja toimittu samalla suunnannäyttäjänä myös globaalille tasolle. 


Konkretia ja siitä viestiminen on Arlan vahvuus. 447 maitotilalla toteutetun tilakohtaisen hiilijalanjäljen laskennan lisäksi Arla on tehnyt biodiversiteettitarkastelut yli kolmellasadalla maitotilallaan ja skaalannut tilakohtaisen tiedon yritystasolle ensimmäisten joukossa Suomessa. Maidon hinnoittelussa Arla on edelläkävijän roolissa ottanut huomioon maitotilojensa vastuullisuusteot.


Senja Arffmanin mukaan Arlalla on ymmärrys siitä, että maailma ei ole valmis:


-Tärkeintä edelläkävijän roolissa on lähteä etujoukoissa liikkeelle ja kehittää toimintaa sen mukaan, kun tieto, menetelmät ja ymmärrys lisääntyvät, kertoo johtava asiantuntija Senja Arffman.


Edelläkävijänä Arla haluaa edelleen määrätietoisesti edistää vastuullisuutta omalla toimialallaan sekä luoda ja rakentaa toimintamalleja maailmassa, joka on vielä keskeneräinen.


EnvitecKuokka -kunniapalkinto sai jatkoa yrityksen 15-vuotisjuhlavuonna ja tänä vuonna

 

EnvitecKuokka -kunniapalkinto sai alkunsa yrityksen 10-vuotisjuhlavuonna, jolloin jaoimme 10 kuokkaa yrityksemme toimintaa mahdollistaneille tahoille. Jo tuolloin kerroimme, että EnvitecKuokka-perinne ei lopu tähän, vaan jatkuu vuosittaisena ja tulevaisuudessa palkitsemme kuokalla tahoja, jotka ovat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti edistäneet toimialaamme. Kunniakirjassa onkin teksti ”Myönnetty tunnustuksena ennakkoluulottomasta ojan kaivamisesta ympäristöliiketoiminnan edistämiseksi”. 

 

·  Meillä on yrityksen alusta saakka ollut käytössä edelläkävijyyteen liittyvä sanonta ojan kaivamisesta ja eteenpäin kuokkimisesta, mistä ajatus nimenomaan kuokkaan alun perin tuli. Mika Arffman kertoo EnvitecKuokka -kunniapalkinnon syntytaustasta.   

     

EnvitecKuokat #11-#16 on päätetty vuosittain yrityksen yhtiökokouksissa ja yrityksen 15-vuotisjuhlavuonna 2023 ja tänä vuonna ne jaetaan saajilleen. 

 

 


Comentarios


bottom of page