top of page
  • Writer's pictureElena Suomela

Aurinkosähköinvestoinnin yksikkökustannushinta muuttuu

21.5.2021

Maa- ja metsätalousministeriön uuden asetuksen myötä maatilojen aurinkosähköinvestointien yksikkökustannushinta muuttuu. Tämä voi vaikuttaa saatavan tuen määrään ja siten investoinnin kannattavuuteen. Muutos astuu voimaan 16.8., joten elokuun tukihaku on viimeinen, jossa tukea saa nykyisten ehtojen mukaan. Mikäli olet pohtinut tilallesi aurinkosähköinvestointia, kannattavuus kannattaakin selvittää nyt ja jättää tukihakemus elokuun tukihakuun.


Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta.Tämä asetus on tullut voimaan 27.4.2021.


Asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 16 päivänä maaliskuuta 2021 tai sen jälkeen. Tämän asetuksen liitteen taulukon 1.3. Laitehinnasto kohtaa sähköenergian tuotantojärjestelmän / vesi, aurinko, ilma ja tuuli sovelletaan tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 16 päivänä elokuuta 2021 tai sen jälkeen.


Mitä uusi asetus käytännössä tarkoittaa?


Asetus koskettaa etenkin aurinkosähköinvestointeja. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että nykyisellään elokuun tukihaun päättyessä 15.8.2021, heti seuraavana päivänä 16.8.2021 astuu voimaan uusi asetus ja sen myötä uudet yksikkökustannushinnat. Asetuksen muutos koskettaa etenkin maatiloja, jotka ovat miettineet aurinkopaneeleita maa-asennuksena, muualle kuin peltikatolle tai aurinkosähköjärjestelmän kokoluokan ollessa pienehkö. 16.8.2021 eteenpäin heille voi tulla vastaan tilanne, jolloin koko aurinkojärjestelmä enää olekaan tukikelpoinen.


Mikä on yksikkökustannushinta tällä hetkellä ja mikä se on uuden asetuksen astuttua voimaan?


Yksikkökustannushinta on tällä hetkellä 1100 € per kilowattipiikki. Perusperiaate asetuksessa on se, kun aurinkosähköjärjestelmän hinta jää alle yksikkökustannushinnan niin tällöin koko järjestelmä on tukikelpoinen. Uuden asetuksen myötä 16.8.2021 eteenpäin yksikkökustannushinta on 850 € per kilowattipiikki. Perusperiaatteen mukaisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaikki hinnaltaan sen alle menevät aurinkosähköjärjestelmät ovat täysin tukikelpoisia, mutta uuden yksikkökustannushinnan ylittävä osuus ei ole enää tukikelpoinen.


Mikä on uuden asetuksen myötä pienin tukikelpoinen aurinkosähköjärjestelmä?


Nykyisellään pienin investointitukikelpoinen aurinkosähköjärjestelmä on n. 16 kilowattipiikin järjestelmä, mikäli haet investointitukea pelkästään aurinkosähköjärjestelmälle ja kaikki tuotettu sähköenergia menee maatalouskäyttöön. Uuden asetuksen myötä ja yksikköhinnan tippuessa pienin investointitukikelpoinen aurinkosähköjärjestelmä on n. 21 kilowattipiikin järjestelmä. 16.8.2021 jälkeen alle 21 kilowattipiikin järjestelmiä ei saa enää investointituen piiriin.


Mitä yksikkökustannushinta tarkoittaa?


Aurinkosähkön kohdalla yksikkökustannushinta tarkoittaa sitä että, ELY-keskuksella on käytössään tietty kaava, millä pystytään laskemaan maksimihinta ja maksimi tuen osuus aurinkosähköjärjestelmälle.


Esimerkki 1: Ajatellaan tätä hetkeä ja lähitulevaisuudessa siintävää 15.8.2021 tukihakua. Sinulla on suunnitelmissa 24 kilowattipiikin aurinkosähköjärjestelmä nykyisellä yksikkökustannushinnalla (1 100e per kilowattipiikki), joten aurinkosähköjärjestelmä saisi maksaa 26 400e tai sen alle, jotta aurinkosähköjärjestelmä olisi täysin tukikelpoinen. 24 kilowattipiikin järjestelmälle 40 % investointituella maksimituki on tällä hetkellä 10 560e.


Esimerkki 2: Käännetään ajatukset uuden asetuksen aikaan 16.8.2021 eteenpäin ja ajatellaan että, viljelijä hakee samoilla kriteereillä investointitukea, kuin esimerkissä 1. Uudessa asetuksessa yksikkökustannushinta on 850e per kilowattipiikki, joten 24 kilowattipiikin aurinkosähköjärjestelmä saisi maksaa 20 400e tai sen alle, jotta aurinkosähköjärjestelmä olisi täysin tukikelpoinen. Investointituki on 40 % maksimihinnasta, joten investointituen osuus on maksimissaan 8160e 24 kilowattipiikin järjestelmälle.

Yksikkökustannushinta siis vaikuttaa aurinkosähköjärjestelmän maksimihintaan sekä maksimihinnasta laskettuun investointituen osuuteen, mikä on eri aurinkosähköjärjestelmille mahdollista saada.


Minkälaisia vaikutuksia uudella asetuksella on erilaisiin aurinkosähköinvestointi kohteisiin?


Yksikkökustannushinta tulee tippumaan uuden asetuksen myötä ja se tulee vaikuttamaan usean maatilan aurinkosähköinvestointeihin. Tavalliselle peltikattoasennuskohteelle, jossa paneelit asennetaan perinteisesti yhdelle tai kahdelle lappeelle, uusi asetus ei välttämättä vaikuta mitenkään. Mikäli sinulla on muu kuin perinteinen peltikattoasennuskohde, esimerkiksi maa- asennus tai protankatto tai jos paneeleita joudutaan asentamaan useamman rakennuksen eri lappeille, kannattaakin huomioida, että nyt on oikea aika hakea investointitukea 15.8. päättyvässä tukihaussa. Uuden asetuksen myötä ja yksikkökustannushinnan tippuessa näiden kohteiden on haastava päästä täyden investointituen piiriin aurinkosähköjärjestelmän ollessa todennäköisesti liian pieni tai järjestelmän maksimihinnan ollessa kalliimpi verrattuna uuteen muuttuneeseen yksikkökustannushintaan.


Kesää kohti –kampanjasta apu kannattavuuden selvittämiseen?


Nyt on oikea aika selvittää omalle maatilallesi aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus hyödyntämällä kesää kohti -kampanjatarjouksemme, mikäli ajatuksissasi on aurinkosähköinvestointi nykyisellä yksikkökustannushinnalla.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page