top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Toteuttamassamme Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksessa myös biokaasutarkastelu

13.09.2016

Envitecpolis Oy toteuttaa juuri aloitetun Oy Soya Ab:n materiaalikatselmuksen, jossa tarkastellaan myös heidän sivuvirtojensa hyödyntämismahdollisuutta biokaasulaitoksen raaka-aineena. Oy Soya Ab on tammisaarelainen yritys, joka valmistaa luomutofua. Yrityksellä on vahvat ympäristöarvot , jotka nojaavat oman ympäristökuormituksen jatkuva vähentämiseen sekä vastuulliseen toimintaan. Niinpä yrityksessä on pitkään pohdittu tuotteen sivuvirtoina syntyvien raaka-aineiden hyödyntämistä biokaasun tuotannossa, jolloin mm. raaka-aineiden runsas fosfori saataisiin hyödynnettyä lannoitteena.


Asiat liikahtivat eteenpäin yhteistyössä Envitecpolis Oy:n kanssa, jonka materiaalikatselmuksen toteutuksessa saadaan arvokasta tietoa sivuvirtojen tämän hetkisestä määrästä sekä suorista ja välillisistä kustannuksista yritykselle. Tämän jälkeen on helpompi arvioida biokaasulaitoksen kannattavuutta ja etsiä sen toimintaan tarvittaessa muita raaka-ainejakeita lähialueelta.


– Tässä toimeksiannossamme yhdistyvät upean monipuolisesti osaamisemme elintarviketoimialalta, materiaalikatselmusten toteutuksesta sekä biokaasulaitosinvestoinneista. On hienoa pystyä tarjoamaan asiakkaallemme kokonaispakettina juuri heidän tarpeensa mukainen kokonaisuus, toteaakin yrityksen toimitusjohtaja Mika Arffman.

Comments


bottom of page