top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Ruokaketjun edelläkävijyys ympäristövastuullisuudessa avaa kaupallisia mahdollisuuksiaSenja Arffman: Suomen ruokaketjun edelläkävijyys ympäristövastuullisuudessa avaa yrityksille kaupallisia mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla


Ympäristövastuullisuus kuuluu yhä vahvemmin osaksi elintarvikealan yritysten arkea. Ukrainan kriisin alkamisen ja tuotantopanosten hinnannousun jälkeen nähtiin pieni lamaannus, mutta sodasta ja markkinoiden haasteista huolimatta vastuullisuusteemat ovat pysyneet esillä ja tulleet jäädäkseen. Paineita konkreettiseen tekemiseen tulee niin kaupan kuin kuluttajienkin suunnalta.


Ympäristövastuullisuuden pioneeri Envitecpolis Oy on tehnyt tänä vuonna ennätysmäärän päästölaskentaa yrityksille, koska vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden korostuminen ovat herättäneet asiakkaissa tarpeen tehdä oman toiminnan tunnusluvuista ponnistavaa laskentaa.


- Enää ei pidetä riittävänä sitä, että kerrotaan päästöjen kompensaatiosta tai hiilineutraalisuudesta; nyt kauppa, rahoittajat ja kuluttajat vaativat todennettua tietoa ja konkreettisia tekoja ympäristövastuullisuuden eteen, kertoo johtava asiantuntija Senja Arffman Envitecpolikselta.


Senjan mukaan yritysten ei pidä kuitenkaan olla huolissaan, jos tuntuu, että yrityksen ympäristövastuullisuustyö ja siitä viestintä ovat vasta alkutekijöissään. Yritykset ovat asian kanssa eri vaiheessa eli osa on jo pitkällä ja osa vasta aloittelee. Monessa yrityksessä on myös toimittu, mutta siitä ei ole viestitty eikä muutosten vaikutuksia laskettu.


-Osa on pyöritellyt teemaa mielessään, mutta haasteena on ollut, mistä lähteä liikkeelle ja mihin tarttua. Sitä ei kannata pelätä, yhdessä löydämme varmasti jokaisen yrityksen tarpeisiin sopivan polun. Voimme lähteä pienesti yhdessä liikkeelle ja jos yrityksessä ollaan jo pidemmällä, voimme sukeltaa aiheeseen syvemmälle, toteaa Senja.


Vastuullisuusteot ovat kauneinta puhetta


Riippuen yrityksen toimintakentästä, on toisaalla pystytty hyvinkin etenemään ilman ympäristövaikutusten tarkastelua ja CO2-laskentaa. Nyt on kuitenkin tilanne muuttunut esimerkiksi kaupan kasvaneiden vaateiden myötä.


- Meiltä saat tuen ja avun ensinnäkin sen selvittämiseen, missä mennään nyt. Siitä on hyvä jatkaa ja arvioida seuraavaa askelta. Yhdessä käymme läpi, mitkä ovat juuri teidän yritykselle parhaiten sopivat ja vaikuttavimmat keinot vähentää päästöjä. Lisäksi olemme luotettava ulkopuolinen kumppani kattavan ympäristövastuullisuuden todentamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseen koko arvoketjun osalta, painottaa Senja Arffman.


Osassa yrityksissä on tehty paljon toimia vastuullisuuden eteen ja he haluavat tuoda toiminnan näkyväksi.


- Äskettäin olimme Iso-Britaniassa Cool Farm Alliancen jäsentapahtumassa, joka on iso kansainvälinen ympäristövastuullisuustapahtuma. Niin Käymissämme keskusteluissa ja tapahtumassa pidetyissä puheenvuoroissa niin isojen kuin pienten elintarviketoimijoiden keskeinen viesti maailmalta oli se, että nyt vaaditaan konkreettisia tekoja ja laskettua tietoa niiden vaikutuksista. Sen vuoksi yrityksen nykytilanteen haltuunotto on tärkeää: Sinun pitää tietää missä olet nyt, että voit tietää mihin suuntaan lähdet, kertoo Senja.


Tarve määrittää toteutusta


Kun puhutaan hiililaskennasta tai muusta ympäristövaikutusten tarkastelusta, vaihtelevat yritysten tarpeet. Kyse on lähes aina siitä, miten käytettävissä olevilla resursseilla saadaan paras mahdollinen hyöty.


- Jokaisen asiakkaan kanssa mietimme, mikä on se ajuri, minkä takia laskentaa aletaan tekemään. Tämä ajuri määrittää myös toteutusta. Osalle yrityksiä voi riittää oman tuotantolaitoksen päästöjen laskenta, osa haluaa yrityksen kokonaispäästöt, osa tuotekohtaisen laskelman. Meiltä saa räätälöityä ja yksilöllistä laskentaa erilaisiin tarpeisiin, vakuuttaa Senja Arffman.


- Yrityksemme ymmärrys ruoantuotannon vastuullisuuden eri osa-alueista auttavat asiakkaitamme saamaan kokonaisvaltaisempia tuloksia ja sellaisia ratkaisuja oman toimintansa kehittämiseen, jotka istuvat yrityksen arkeen eivätkä jää siitä irrallisiksi selvityksiksi kaapin pohjalle, päättää Senja.

Comments


bottom of page