top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Rooli edelläkävijänä on vienyt Envitecpolista eteenpäin – vuosiin on mahtunut ”rätinää ja pauketta”


Envitecpoliksella on meneillään juhlavuosi: elokuun ensimmäinen päivä yrityksen toiminnan alkamisesta tulee kuluneeksi 15 vuotta. Vuosien myötä Envitecpoliksen palvelut ovat keskittyneet vastuullisuuskonsultointiin ja kohderyhmäksi on kiteytynyt ruokaketjun toimijat. Parhaillaan käynnissä oleva toimintavuosi on ollut historian kiireisin.


Maailma oli erilainen, kun Envitecpolis aloitti toimintansa. Vastuullisuus ei vielä ollut yritysten eikä kuluttajien arkipäivää, eikä ympäristöliiketoimintaa alana ollut edes olemassa. Myös Envitecpolis on vuosien aikana muovautunut maailman muutosten mukana. Heti alusta lähtien oli kuitenkin selvää, että ympäristö on tulevaisuuden ”se juttu”.


”Envitecpolis perustettiin kahden liikeidean ympärille: ensimmäinen ajatus oli luoda ympäristön parissa toimivien asiantuntijayritysten yhteenliittymä. Toinen taas koski kehittämistä ja hankemaailmaa: Pohdimme, voisimmeko hakea yksityisen yrityksen kautta ympäristöalan yritysten osakasjoukkoamme hyödyttäviä rahoituksia”, kertoo toimitusjohtaja Mika Arffman.


Yritys oli perustettu pöytälaatikkoon jo aiemmin, mutta liiketoiminta käynnistyi elokuussa 2008. Edessä oli heti alkuun vastatuulta, kun finanssikriisi alkoi höykyttää koko maailmaa. Samalla yrityksen toiminnalle löytyi kuitenkin kärki, joka näyttää suuntaa vielä tälläkin hetkellä.


”Liiketoimintasuunnitelmaltamme putosi taantuman myötä pohja. Tekeillä oli viisi kehitysprojektia, joista vain yksi sai rahoituksen. Se oli Maaningan maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä suunnitteilla ollut Biotilahanke. Biokaasulla oli hankkeessa keskeinen rooli, ja varmasti osittain siitä syystä biokaasu on yhä tänäkin päivänä tärkeä osa palvelutarjontaamme”, Arffman toteaa.


Edelläkävijä voi olla liian ajoissa

Toimintaympäristössä on Envitecpoliksen historian aikana tapahtunut valtava muutos ja kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on vuosi vuodelta kasvanut. Siitä huolimatta suurimmat haasteet yrityksen taipaleella on kohdattu, kun kysyntää ympäristöasiantuntijan palveluille ei ole vielä ollutkaan.


”Olemme olleet monessa asiassa aikaamme edellä. Matkan varrella on testattu tiettyjä asioita ja tultu siihen tulokseen, että maailma ei vielä olekaan valmis tähän. Jossain vaiheessa juttu sitten onkin lähtenyt resonoimaan ja olemme huomanneet, että palvelulle on tarvetta. Esimerkiksi hiililaskentaa tutkimme ensimmäisen kerran vuonna 2009, ja käytännössä se lähti liikkeelle vasta 2018. On ollut hienoa todeta, että olemme koko ajan olleet oikeilla jäljillä niissä iduissa ja ideoissa, joita olemme vuosien aikana yhdessä kehittäneet”, Arffman kuvaa.


Arffman näkee muutoksen tapahtuneen erityisesti talouden ja vastuullisuuden yhteyden ymmärtämisessä. Muiden esimerkki on kannustanut yhä useampaa elintarviketoimijaa ja maatalousyrittäjää miettimään omia investointimahdollisuuksiaan.


”Muistan aikaisemmin käyneeni keskusteluja, jossa vastapuolen mukaan kaikki ympäristöön liittyvät toimenpiteet ovat pois kukkarosta. Itse olen aina nähnyt asian insinöörimäisen selkeästi: jos vaikka traktorilla ajetaan vähemmän, se kuluttaa öljyä ja kaikkia raaka-aineita vähemmän – siitä hyötyvät sekä ympäristö että kukkaro. Nykyisin nähdään, että vastuullisuus ei ole pois rahapuolelta”, Arffman kertoo.


Edelläkävijyyteen on kuulunut luonnollisena osana myös toimialan kehittäminen ja alaan liittyvien aiheiden rummuttaminen. Arffmanin mukaan Envitecpoliksessa asiat on aina nähty niin, että biokaasutoimialan kasvaminen ja alan toimijoiden lisääntyminen ruokkii myös omaa liiketoimintaa. ”Vuonna 2009 napattu rooli biokaasutoimialassa on kulkenut mukana: olemme pyrkineet aktiivisesti pienenä yrityksenä investoimaan ja tarjoamaan tietoa biotoimialasta valtionhallinnolle, ministeriöille sekä erilaisille sidosryhmille. Lisäksi koulutimme varsinkin alkuaikoina viljelijöitä ja muita toimijoita maatalouspohjaisten syötteiden maailmassa. Samalla käänsimme kiviä ja kantoja löytääksemme keinot, joiden myötä investointeja uskallettaisiin ja pystyttäisiin tekemään. Myöhemmin olemmekin todenneet, että kasvatimme itsellemme asiakkaita: biokaasuun investoineet maatalousyrittäjät hyötyvät nyt konsultointipalveluistamme”, Arffman hymyilee.


Yhteinen luotto omaan tekemiseen


Myllerrysten keskellä Envitecpolista on kannatellut sekä vahva asiantuntijuus että usko omaan tekemiseen.


”En tiedä onko se vahvuutemme vai heikkoutemme, mutta voisi sanoa, että olemme kulkeneet kohti tavoitteitamme melko jääräpäisestikin. Meillä on aina ollut vahva usko siihen, että olemme oikealla asialla. Välillä tilanne on ollut sellainenkin, että ei olla luovutettu, koska emme ole halunneet päästää ketään nälvimään”, Arffman naurahtaa.


Määrätietoisen tekemisen myötä ovat syntyneet monet onnistumisen hetket.


”Mieleen on jäänyt elävästi esimerkiksi ensimmäisen biokaasulaitoksen avajaiset, kun lopulta kaikkien laskelmien, lupapapereiden ja investointitukihakemusten tekemisen jälkeen näki, että siellä se generaattori ihan oikeasti jauhaa sähköä lehmänlannasta ja hylkynurmesta valmistetusta kaasusta. Meille on syntynyt oma sanonta, joka sopii juuri tähän: se kun on ”rätinää ja pauketta”. Sillä tarkoitetaan sitä, kun jokin asia, jonka eteen on pitkään tehty töitä, vihdoin konkretisoituu ja alkaa tapahtua”, Arffman innostuu.


Kuokka maahan ja eteenpäin


Kun Envitecpolis viisi vuotta sitten täytti pyöreitä, alkunsa sai kuokkaperinne, jonka kautta haluttiin muistaa Envitecpoliksen kymmeneen ensimmäiseen vuoteen merkittävällä tavalla vaikuttaneita tahoja tai henkilöitä. EnvitecKuokan saajien joukossa oli muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, Sonkajärven kunta sekä yrityksen ensimmäinen toimitusjohtaja Markku Sinkkonen. Perinnettä on tarkoitus tänä vuonna jatkaa.


”Kuokkien idean isännällä on tapana sanoa, että ”kuokka maahan ja ojankaivuuseen”. Se kuvaa hyvin myös Envitecpoliksen tähänastista taivalta. Autotallissani odottelee nyt viisi uutta kuokkaa saajiaan. Niiden jakamisen myötä on hyvä jatkaa kohti Envitecpoliksen seuraavaa vuosikymmentä”, Arffman kiteyttää.

Comments


bottom of page