top of page
  • Writer's pictureSenja Arffman

Matti Arffman: Biokaasun kestävyyslaskennan aika on nytUusiutuvan energian tulee olla vastuullisesti ja kestävästi tuotettu. Kestävyyden määritelmät ja vaatimukset tulevat EU:n direktiivistä (REDII). Kestävyyskriteerit tulee täyttää, jotta tuotettu biokaasu ja biometaani voidaan laskea uusiutuvaksi energiaksi. Tämä on myös edellytys liikennepolttoaineen tuotantoon ja siihen, että toiminnanharjoittaja voi liittyä vapaaehtoisen jakeluvelvoitteen piiriin.

– Kestävyyskriteerit tarkoittavat sitä, että kun tuotetaan biokaasua, tulee raaka-aineiden olla kestäviä eli ne eivät ole pois ruuantuotannosta ja eivät lisää maatalousmaan tarvetta. Lisäksi biokaasuntuotannon kokonaispäästöjen tulee olla merkittävästi pienempiä kuin fossiilisesti tuotetun energian, eli tuotetun biokaasun on täytettävä päästövähenemäkriteeri, kertoo Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Matti Arffman.

Kestävyyskriteeritarkastelut tulee laatia Uusiutuvan energian direktiivin, Energiaviraston ja IPCC:n laskentaohjeistuksien mukaisesti. Direktiivi (REDII) määrittää päästövähennysvaatimukset laitoksille käyttöönottovuoden ja kaasun käyttömuodon perusteella.

– Tarve kestävyyspalveluille on tullut pala palalta viime vuosina, kun lakimuutosten myötä kaasun kestävyyden osoittaminen on tullut tarpeelliseksi ja monissa tilanteissa pakolliseksi. Meillä Envitecpoliksella on vuosien varrella kertynyt kokemus sadoista biokaasun kannattavuuslaskennoista sekä kymmenistä biokaasun investointiprosesseista niin pieneen, keskikoiseen kuin suurenkin mittakaavaan. Lisäksi kokemusta on kertynyt laajasti viranomaisyhteistyöstä, niin ministeriöiden, ELY-keskusten, kuntien, pelastusviranomaisten kuin Energiavirastonkin kanssa. Näin ollen kestävyyspalvelut biokaasuinvestointeihin liittyen on luonteva lisä tarjontaamme, jatkaa Matti Arffman.

Biokaasun jaloste biometaani myös liikennekäyttöön


Jo 15-vuoden ajan toiminut suomalainen Envitecpolis tarjoaa biokaasuun liittyen palvelua aina investoinnin alustavasta suunnittelusta laitoksen käyttövaiheeseen saakka. Biokaasun tuotannon kestävyys kannattaa selvittää jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

– Biokaasusta jalostettu biometaani on tulossa vahvasti myös liikennekäyttöön. Vuonna 2022 biokaasu tuli mukaan jakeluvelvoitteeseen eli liikennekäytössä polttoaineessa tulee olla mukana osa uusiutuvaa energiaa ja nyt biokaasu on mukana, avaa Matti biokaasun mahdollisuuksia.

Kestävyyden osoittaminen on edellytys sille, että biokaasulla voidaan täyttää jakeluvelvoitetta. Biokaasu on 100% uusiutuvaa polttoainetta ja sitä jaellessa jakeluvelvoitetta täytetään ylimäärin. Biokaasunjakelijan näkökulmasta tämä niin sanottu ylitäyttö on rahanarvoinen juttu. Ylitäytön voi nimittäin myydä ”tikettinä” eteenpäin sellaisille polttoaineenjakelijoille, joilla ei ole riittävästi omaa uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa.


Envitecpolisin vahvuus on koko ketjun ymmärrys

Matti Arffman haluaa muistuttaa, että biokaasun suunnitteluvaiheessa tehty kestävyyden selvitys eli kestävyysarviointi ei ole pöytälaatikkoon pölyyntymään tehty dokumentti. Se toimii suoraan pohjana laitoksen rakentamisvaiheessa tehtävälle kestävyysjärjestelmälle.

– Kestävyysjärjestelmä on mekanismi, jolla kestävyyden täyttyminen osoitetaan Energiavirastolle. Järjestelmää rakennettaessa päivitämme aiemmin tehdyn kestävyysarvioinnin osaksi kestävyysjärjestelmää. Jos arviointia ei ole aiemmin tehty, niin silloin järjestelmä rakennetaan alusta. Lähdemme aina siitä, että järjestelmä on biokaasulaitoksen näkökulmasta toimiva ja helposti ylläpidettävä ja samalla täytetään Energiaviraston vaatimukset, kertoo Matti.

Envitecpolisin vahvuus on koko ketjun ymmärrys. Kestävyyttä arvioitaessa on huomioitava erilaiset raaka-aineet, koneketjut, logistiikka, biokaasuprosessi, kaasun hyötykäyttö ja mädätteen ravinteiden hyödyntäminen. Mädäte voidaan hyödyntää mm. lannoitteena.

– Biokaasulaitoksen raaka-aineiden eli syötteiden päästöjä tarkasteltaessa on huomioitava useita asioita. Lanta, jätteet ja tähteet ovat niin sanotusti nollapäästöisiä. Peltobiomassojen kuten nurmen osalta on kuitenkin huomioitava viljelyn ja maaperän päästöt, jos biomassa tuotetaan laitosta varten. Meillä on vahva osaaminen maatalouden ja viljelyn hiililaskennasta, joten tämäkin hoituu meiltä sujuvasti, päättää Matti Arffman.

Comments


bottom of page