top of page
  • Writer's pictureMatti Arffman

Hallituksen kärkihanke HELMET lähti vauhdikkaasti liikkeelle

05.10.2016

Toteutettavaksi saamamme hallituksen kärkihanke starttasi vauhdikkaasti, kun jo asian julkaisu sai paikalliset ja valtakunnalliset mediat kiinnostumaan aiheesta ympäri maata.

– Runsas median kiinnostus sai aikaan useampia yhteydenottoja eri hevosen lannan kanssa toimivilta tahoilta ja niinpä pääsimmekin heti kiinni konkreettiseen tekemiseen; ratkaisujen etsimiseen, suunnitelmien eteenpäin viemiseen ja yhteistyön rakentamiseen hevosyrittäjien ja lannan hyödyntäjien välille, kertoo hankkeen projektipäällikkö Matti Arffman.

Hanke-ehdotuksellamme on ollut alusta saakka käytössä nimi HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi, joka on nyt myös hankkeen virallinen nimi. Se kuvastaa erityisesti haluamme saada aikaan konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat toimijoille taloudellisesti kannattavia ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Seuraavaksi HELMET jalkautuu Jyväskylään KoneAgria-messuille 6.-8.10. Siellä avautuu myös kysely hankkeen kohdejoukolle eli hevosyrittäjille ja muille hevostoimijoille, energiayhtiöille, jätealan toimijoille, lannoitevalmisteiden valmistajille, viherrakentajille ja viljelijöille. Kyselyn avulla selvitämme hevosenlannan käsittelyn ja hyödyntämisen tämän hetkistä tilannetta sekä etsimme tahoja, joille lanta on haaste ja lannan hyötykäytöstä kiinnostuneita tahoja. Kysely toimitetaan sähköpostitse yhteistyökanaviamme hyödyntäen ja siihen pääsee vastaamaan mm. hankkeen facebook-sivulta www.facebook.com/helmetkanava. Kysely julkaistaan myös ruotsinkielisenä viikolla 41.

Hankkeen edetessä toteutamme ympäri maata alueellisia tilaisuuksia, työpajoja sekä neuvontaa talleille, yrityksille sekä näiden muodostamille ryhmille. Neuvonta voi liittyä esimerkiksi sopivan tekniikan valintaan, kannattavuuden arviointiin, luvitukseen ja rahoitusratkaisuihin. Näin hankkeen avulla saadaan aikaan aitoihin tarpeisiin vastaavia aitoja ideoita, toimintamalleja, investointeja ja uutta liiketoimintaa.

HELMETin Facebook-sivun kautta saat jatkossa tuoreinta tietoa HELMETin etenemisestä, tapahtumista ja saavutuksista. Lisäksi kanavan kautta on mahdollista saada uusinta tietoa hevosen lannan hyödyntämisestä ja osallistua eri aihealueista käytävään keskusteluun sivun Helmet foorumissa. Klikkaa itsesi mukaan, ja pysyt kärryillä!

Comments


bottom of page