top of page
  • Writer's pictureMika Arffman

Envitecpolis ottaa käyttöön kaasuauton

Kaasuautot eivät ole tulevaisuutta, vaan tätä päivää

Kaasutankkausverkosto laajenee vauhdilla ja maatiloilla biokaasulaitokset mahdollistavat biometaanin tuotannon lannasta ja esimerkiksi huonolaatuisista rehueristä. Kaasutankkausverkoston laajeneminen mahdollisti myös maatilojen biokaasuinvestointeja auttavan sonkajärveläisen Envitecpolis Oy:n siirtymisen kaasuautoihin.


Maatilojen koko on kasvanut ja biokaasuteknologia on kehittynyt. Sen vuoksi yhä useammalla maatilalla biokaasulaitoksen rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Yhtenä tekijänä kannattavuuteen nähdään mahdollisuus tulevaisuudessa jalostaa syntyvästä biokaasusta biometaania, joka on kaasuautojen polttoaine.


”Maatilalle biokaasulaitoksen kannattavuus muodostuu useista eri tekijöistä kuten sähkön ja lämmön tuotannosta sekä biokaasulaitoksessa käsitellyn lannan paremmasta hyödynnettävyydestä lannoitekäytössä”, kertoo Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Toni Taavitsainen. ”Tankkauspisteen rakentaminen maatilan biokaasulaitoksen kylkeen tarjoaisi maatiloille ihan uudenlaisen ansaintamahdollisuuden”, Taavitsainen jatkaa.


Maatilojen biokaasulaitosten mahdollisuudet ovat Envitecpolikselle tuttuja, sillä töitä kentässä on tehty jo pian 10 vuotta. Kannattavuus on koko ajan parantunut ja laitosten takaisinmaksuajat lyhentyneet. Töitä yrityksessä tehdäänkin kiihtyvällä tahdilla, tällä hetkelläkin pöydällä on lähes 100 kohteen kannattavuuslaskelmat. Osassa tarkastelun kohteena on yksittäinen maatila, osassa maatilaryhmä ja osassa ryhmä, jossa on mukana erilaisia toimijoita.


”Kun aloitimme, biokaasu ja kaasuautot olivat tulevaisuutta. Kymmenessä vuodessa Suomeen on syntynyt tankkausasemaverkosto, joka mahdollistaa nyt myös meille kaasuautoihin siirtymisen”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mika Arffman. ”Niinpä olemmekin tehneet Veljekset Laakkonen Oy:n kanssa sopimuksen kolmen kaasuauton käyttöönotosta”, Arffman jatkaa.

Kaasuautoihin siirtyminen ei ole Envitecpolikselle pelkkä ideologinen valinta, vaan se nähtiin myös taloudellisesti järkevänä. Aikaisemmin yrityksen työajoissa on käytetty vuokra-autoja, mutta kaasuauto on polttoainekustannuksiltaan aikaisemmin käytössä olleita bensiini- tai dieselautoja edullisempi.


Kaasutankkauspisteitä on Suomessa jo 38 ja tankkausasemaverkosto laajenee koko ajan. Etenkin Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa kaasuautolla kulkeminen onnistuu. Kun tankkausasemia löytyy kohtalaisesti niiltä alueilta, jonne suuri osa yrityksen työmatkoista suuntautuu, on kaasuautoihin siirtyminen mahdollista. Vaikka kaikkialla kaasun tankkaaminen ei ole mahdollista, ei se aiheuta ongelmaa.


”Mikäli kaasu loppuu ja tankkausasemaa ei ole lähettyvillä, matkalle ei kuitenkaan jää, sillä autoissa on myös bensiinitankki”, kertoo Veljekset Laakkonen Oy:n Antti Roth.

Kun Envitecpolis Oy:ssä päätettiin kaasuautoihin siirtymisestä, haluttiin löytää mukaan sopiva kumppani. Tällainen löytyi Veljekset Laakkonen Oy:stä.


”Siellä kaasuautoilun mahdollisuudet nähtiin samalla tavalla kuin meillä”, kertoo Mika Arffman. ”Lisäksi meille on iso arvo, että kumppanimme on kotimainen perheyritys. Kun meillä on vielä yhteiset itä-suomalaiset juuret, toisella Sonkajärvellä ja toisella Joensuussa, voimme yhdessä olla suunnannäyttäjiä tällä alueella.”


”Meille yhteistyö Envitecpoliksen kanssa on hyvin tärkeä, sillä siinä ilmenee käytännön kautta yrityksemme vastuullisuus”, jatkaa Antti Roth.


Lisätietoja:

Mika Arffman, toimitusjohtaja, Envitecpolis Oy,p. 044 3300 816, mika.arffman@envitecpolis.fi


Antti Roth, Veljekset Laakkonen Oy, p. 050 366 2018, antti.roth@laakkonen.fi

Commentaires


bottom of page