top of page
  • Writer's pictureAntti Hartikainen

EnvitecKuokka #8 Maa- ja metsätalousministeriölle


Kahdeksas EnvitecKuokka luovutettiin maa- ja metsätalousministeriölle. Sillä haluttiin antaa arvostus sille, kuinka he uskalsivat useiden ehdokkaiden joukosta tehdä rohkean päätöksen ja ottaa pk-yrityksen toteuttamaan hallituksen kärkihankeisiin kuuluvaa valtakunnallista hevosenlannan hyötykäytön edistämisen hanketta.


HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi oli ratkaisumme maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2016 avaamaan valtakunnallisen hevosenlannan hyötykäytön hankekilpailutukseen, jonka avulla etsittiin laadultaan, kustannustehokkuudeltaan, vaikuttavuudeltaan ja toteutettavuudeltaan parasta toteutussuunnitelmaa hevosenlannan hyötykäytön edistämiseksi vuosille 2016-2018.


”Tuossa suunnitelmassa tiedostimme lähtevämme rikkomaan rajoja. Lähestymiskulmamme oli vahvasti alhaalta ylöspäin. Kentän tarpeiden esiin kaivaminen, kuunteleminen ja niihin vastaaminen”, kertoo HELMET -hankkeen projektipäällikkö Matti Arffman. ”Tavoitteet asetimme myös vahvasti konkretiaan; aitoja ratkaisuja, oikeita investointeja, hevosenlannan ravinteet ja energia tehokkaammin hyödyksi, mutta kannattavuudesta tinkimättä.”


Valintamme hallituksen kärkihankkeen toteuttajaksi yhdeksän hakijan joukosta saattoi olla yllätys, saattoi herättää epäilyksiä ja hämmentää. Itse tiesimme pystyvämme toteutukseen ja hienoa oli, että näin uskoi myös maa- ja metsätalousministeriö. Tämä valinta antoi ison potkun yrityksen 2015 tekemän kasvustrategian toteuttamiseen. Vuonna 2016 yrityksen kasvu oli 132 % ja vuonna 2017 76 %.


”Hankkeen toteuttaminen on tuonut yrityksellemme valtavasti näkyvyyttä, uskottavuutta ja toki osaamisemme hevosenlannan hyötykäytöstä on syventynyt merkittävästi. Näin voidaan ajatella, että tuolla rohkealla päätöksellä ministeriö vaikutti osaltaan yrityksemme kasvuun”, kertoo Mika Arffman.

Kuokan luovuttivat Matti Arffman ja Toni Taavitsainen ja sen vastaanottivat Birgitta Vainio-Mattila, Kirsti Huovinen ja Marja-Liisa Tapio-Biström.EnvitecKuokka -kunniapalkinto on lanseerattu Envitecpolis Oy:n 10. toimintavuoden kunniaksi. Kymmenen ensimmäistä EnvitecKuokka -kunniapalkintoa jaamme juhlavuoden aikana henkilöille ja tahoille, joilla on ollut merkittävä vaikutus yrityksemme kymmeneen ensimmäiseen vuoteen. Koska olemme monilta osin edelläkävijämarkkinassa, haluamme omalta osaltamme nostaa esille tahoja tai henkilöitä, jotka ovat merkittävästi mahdollistaneet toimintamme eli suuressa kuvassa edistäneet toimialaamme energia- ja materiaalitehokkuuden tai biokaasun kentässä. Meidän vuosia käyttämämme sanonnan mukaan: kaivaneet ojaa ja kuokkineet eteenpäin.

コメント


bottom of page